دوره 7، شماره 14 - ( پاییز و زمستان 1395 )                   جلد 7 شماره 14 صفحات 196-188 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


چکیده:   (1146 مشاهده)

     برآورد زمان تمرکز، یکی از مهم­ترین مباحث در مطالعات فیزیوگرافی و هیدرولوژی حوزه­های آبخیز است و برآورد نسبتاً صحیح آن تأثیر زیادی در محاسبه­ی دیگر پارامترهای هیدرولوژی، خصوصاً دبی اوج سیلاب دارد. با وجود ارائه فرمول­های تجربی متعدد و کاربرد گسترده آنها در ایران، تا کنون در حوزه سد قشلاق در مورد بهترین رابطه و مهم­ترین پارامترهای فیزیوگرافی حوزه و میزان تأثیرگذاری آنها بر کاهش یا افزایش زمان تمرکز مطالعه­ای انجام نشده است. لذا در این تحقیق علاوه بر بررسی شانزده رابطه تجربی برآورد زمان تمرکز که در کشور ما نیز از کاربرد گسترده­ای برخوردارند، اقدام به ارائه روشی برای تجزیه ضرایب مسیر پارامترهای مهم فیزیوگرافی حوزه با زمان تمرکز شد. بدین منظور ابتدا با استفاده از مقادیر واقعی زمان تمرکز حاصل از ردیابی محلول نمک، دقت روابط تجربی توسط دو شاخص آماری MRE و RMSE ارزیابی و بهترین روابط تجربی برآورد زمان تمرکز انتخاب شد. سپس با استفاده از روش تجزیه مسیر (Path Analysis) تأثیر مستقیم و غیرمستقیم ده مورد ازمهم­ترین پارامترهای حوزه­ای بر زمان تمرکز مشخص شد. نتایج نشان داد که در حوزه سد قشلاق سنندج از بین روابط بررسی شده فرمول­های کالیفرنیا و برانسلی ویلیامز به ترتیب بهترین معادله­های برآورد زمان تمرکز می­باشند (میانگین درصد خطای نسبی به­ترتیب 1/41 و 5/43 درصد). هم­چنین فرمول­های چاو و جانستون-کروس نیز نتایج متوسط و نسبتاً مناسبی را ارائه نموده­ند (میانگین درصد خطای نسبی کمتر از 57%).  نتایج تجزیه مسیر نیز نشان داد که پارامتر طول متوسط آبراهه دارای بالاترین اثر مثبتی (10/1) و مساحت حوزه دارای بیش­ترین اثرات منفی (207/0- ) بر زمان تمرکز است.

متن کامل [PDF 1262 kb]   (701 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۱۱/۵ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۵/۱۱/۵ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۵ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۵

فهرست منابع
1. Azadnia, F., N. Rostami and R. Kamalimoghadam. 2009. Comprehension Some of the Empirical Equation of Time of the Concentration in Mimane Watershed of Ilam. Iran Water Research, Third year, 4: 21-34 (In Persian).
2. Chad, M. and J. Sansalone. 2003. Kinematic Wave Model of Urban Pavement Rainfall- Runoff Subject to Traffic Loadings. Environmental Engineering, 7: 187-195.
3. Fang, X., D.B. Thompson, T.G. Cleveland, P. Pradhan and R. Malla. 2008. Time of Concentration Estimated Using Watershed Parameters Determined by Automated and Manual Methods. Irrigation and Drainage Engineering, 134: 202-211. [DOI:10.1061/(ASCE)0733-9437(2008)134:2(202)]
4. Farshadfar, A. 2001. Basics and Advanced Techniques of Statistical. Taghe Bostan press,780 pp (In Persian).
5. Kosari, M., M. Naiini, M. Tazeh and M. Frozeh. 2010. Sensitivity Analysis Focuses on the Four Relationships Between the Watersheds. Fall of Dry Land, 1: 12 -24 (In Persian).
6. Mohaji Ashja, M.H. 1984. Land Evaluation. Soil and Water Research Institute. Department of Agricultural Research and Education. Ministry of Agriculture, Tehran, Iran. 102 pp (In Persian).
7. Motamedvaziri, B. 1997. Investigation the Some of the Empirical Equation of Time of the Concentration in Shahrestanak Watershed. M.Sc. Thesis, Tehran, Natural Resources University, Tehran, Iran. 132 pp (In Persian).
8. Najmayy, M.A. 1990. Hydrologic Engineering. Volume II, Second Edition, University of Science and Technology press, Tehran, Iran, 374 pp (In Persian).
9. Roussel, M., D. Thompson, X. Fang, G. Cleveland and C.A. Garcia. 2005. Time-Parameter Estimation for Applicable Texas Watersheds. Department of Transportation and the Federal Highway administration, Texas, USA, 135 pp.
10. Sharifi, S. and S.M. Hosseini. 2011. Methodology for Identifying the Best Equations for Estimating the Time of Concentration of Watersheds in a Particular Region. Irrigation and Drainage Engineering, 137: 712-719. [DOI:10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000373]