دوره 11، شماره 21 - ( بهار و تابستان 1399 )                   جلد 11 شماره 21 صفحات 84-97 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
چکیده:   (473 مشاهده)
   یکی از چالش‏ های جهان امروز، بحران کم ­آبی است برای حل این مشکل کشورهای مختلف باید منابع آبی خود را به بهترین نحو مدیریت کنند. با وقوع خشکسالی‌ها و برداشت بی‏رویه از ذخایر آب، معیشت جوامع محلی را با شرایط بحرانی مواجه ساخته است. لذا هدف کلی این تحقیق، آسیب‌شناسی مدیریت منابع آب زیرزمینی در میان جوامع محلی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه‏ ی بهره ‏برداران به تعداد 6112 نفر، دارای چاه‏ های نیمه‌عمیق و عمیق در حوزه غرب تالاب جازمویان بودند. با استفاده فرمول نمونه‏ گیری کوکران تعداد 174 نفر برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه‏ بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ‏ها به ‏وسیله نرم ‏افزارSPSS  نسخه 18 انجام شد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیرهای میزان درآمد، حمایت دولتی، بکارگیری رهیافت مشارکتی، سطح تحصیلات، حمایت دولتی، استفاده از رسانه‌های ارتباطی، استفاده از نشریات آموزشی- ترویجی، نگرش نسبت به مدیریت منابع آب کشاورزی و دانش مدیریت منابع آب زیرزمینی با میزان بکارگیری عملیات مدیریت منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. علاوه­ بر این نتایج رگرسیون لجستیک ترتیبی نشان داد که  از بین متغیرهای مستقل، متغیر دانش بکارگیری عملیات مدیریت منابع آب با مقدار (087/0) بیشترین تاثیر را بر مدیریت منابع آب کشاورزی دارد. علاوه ­بر این، نتایج تحلیل عاملی اکتشافی آسیب‏ شناسی بهره ‏برداری بی ‏رویه از منابع آب زیرزمینی در عامل‏ های محیطی، اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی طبقه ‏بندی کرد که در مجموع نزدیک به 77 درصد از واریانس کل عامل‏ ها تبیین نمودند بدین معنی آسیب‏ های بهره ‏برداری بی ‏رویه منابع آب زیرزمینی از 100 درصد عوامل 77 درصد آن در این تحقیق شناخته شده است. 

متن کامل [PDF 1284 kb]   (100 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت حوزه های آبخيز
دریافت: 1397/10/2 | ویرایش نهایی: 1399/6/11 | پذیرش: 1398/4/25 | انتشار: 1399/6/14