راهنمای نگارش

   به نام خدا

راهنمای نگارش و تدوین مقالات در

 پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز

۱- اهداف

(۱) اشاعه و نشر نتایج تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در زمینه مدیریت حوزه آبخیز، (۲) کمک به توسعه و اعتلای دانش در زمینه مدیریت حوزه آبخیز و (۳) فراهم نمودن زمینه مناسب تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور در زمینه مدیریت حوزه آبخیز

۲- موضوع مقالات

مدیریت حوزه ­های آبخیز، حفاظت آب و خاک، هیدرولوژی، سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی، بلایای طبیعی (سیل، خشکسالی و حرکت­ های توده ­ای)، هواشناسی، فرسایش خاک و تولید رسوب، تغییر کاربری اراضی، ژئومورفولوژی و زمین­ شناسی و سایر موضوعات وابسته به مدیریت حوزه آبخیز

۳- شرایط بررسی مقالات

این نشریه مقالات دریافتی با ویژگی‌های زیر را برای چاپ مورد بررسی قرار می‌دهد:

 • در راستای موضوعات تعیین شده بالا باشد.
 • حاصل مطالعات، تجربه­ ها و پژوهش‌های نویسنده(گان) باشد.
 • نتیجه مرور گسترده و تحلیل یافته‌های پیشین باشد.
 • مقاله قبلاً در نشریه دیگری چاپ نشده و یا زیر چاپ نباشد. حق چاپ پس از پذیرش مقاله برای نشریه محفوظ است و نویسنده(گان) نباید مقالات خود را به مجلات علمی-پژوهشی یا ترویجی دیگری (چه به زبان فارسی یا سایر زبان­ها) ارسال نمایند.
 • مقاله­ های ارسالی مطابق با راهنمای نگارش مجله آماده شده باشد. در صورت عدم رعایت راهنمای نگارش مقاله به داوران جهت ارزیابی علمی ارسال نخواهد شد.
 • نمونه مقاله  جهت  استفاده نویسندگان محترم
نحوه نگارش مقالات فارسی در نشریات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 1. فرم تعارض منافع
 2. فرم تعهدنامه
 3. مقاله با نام  نویسندگان
 4. مقاله بدون نام

صفحه مشخصات مقاله:
 علاوه بر وارد کردن اسامی و مشخصات تمام نویسندگان در سایت نشریه، یک صفحه به‌صورت فایل word که شامل: اسامی نویسندگان، مرتبه علمی و وابستگی سازمانی آن‌ها به دو زبان فارسی و انگلیسی و ایمیل و شناسه ارکید نویسنده مسئول باشد نیز به­صورت جداگانه در زمان ارسال مقاله در سایت بارگذاری شود.
تذکر: در عنوان فایل بدون نام مقاله و داخل متن آن به هیچ عنوان نام نویسندگان مقاله درج نشود.

 فایل مقاله:
بخش­های مقاله: هر مقاله باید به ترتیب دارای عنوان، چکیده مبسوط فارسی، واژه‌های کلیدی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری، تشکر و قدردانی و به زبان فارسی باشد و رفرنس‌ها فقط به‌صورت لاتین  و  چکیده مبسوط  انگلیسی درج شوند.
                              چکیده مبسوط فارسی:
 • مقدمه و هدف
 • مواد و روش­ ها
 • یافته ­ها
 • نتیجه­ گیری
 • واژه­ های کلیدی
                 چکیده مبسوط انگلیسی(Extended Abstract) :
 • Title
 • Introduction and Objectives
 • Materials and Methods
 • Results
 • Conclusion
 • Keywords
واژه ­های کلیدی: برای واژه‌‌های کلیدی از کلمات به‌کار رفته در عنوان مقاله، استفاده نشود. حداقل پنج و حداکثر هشت کلمه مجزا درباره موضوع پژوهش باشند. واژه ­های کلیدی انگلیسی در زیر چکیده انگلیسی و به همان ترتیب واژه ­های کلیدی فارسی ذکر شوند.
مقدمه: بایستی شامل اطلاعات مربوط به سوابق کار، توجیه اهمیت تحقیق و هدف بررسی باشد. مقدمه دربرگیرنده بیان مسأله، معرفی و ضرورت تحقیق و اشاره به پژوهش­های پیشین باشد و در آخر آن در یک جمله یا پاراگراف به هدف یا اهداف پژوهش انجام شده، اشاره شود.
مواد و روش ­ها: بایستی به­ طور مشخص و روشن بیان شود. اگر روش تحقیق از یک منبع گرفته شده فقط به ذکر مأخذ اکتفا شود. لازم است نام محل و یا مؤسسه انجام تحقیق به­ صورت واضح مشخص گردد. در مورد مقالات تحلیلی، نظری و مدل‌سازی در صورت لزوم می­توان زیر بخشی به نام "تئوری تحقیق" اضافه نمود. به شرح کامل منطقه، محل و زمان اجراء، روش­های نمونه­ گیری، مواد و وسایل به کار رفته، طرح آزمایش و روش­های اندازه­ گیری و تجزیه و تحلیل آماری پرداخته شود.
نتایج و بحث: تمام نتایج کمَی و کیفی تحقیق با استناد به جداول، اشکال (نمودار، منحنی، تصویر یا عکس، نقشه) در این بخش ارائه شود. در این قسمت نتایج به دست آمده با توجه به اهداف تحقیق و یافته ­های دیگران مورد بحث قرار گیرد. توصیه و پیشنهادهای تحقیقاتی نیز در این بخش گنجانده شود.
نتیجه ­گیری:  ارائه پیشنهادها و راهکارها جهت حلّ مشکلات و مسائل مطروحه
تشکر و قدردانی: نویسنده(گان) مقاله می ­توانند در این بخش از تأمین­ کنندگان بودجه و کمک ­کنندگان به انجام تحقیق سپاسگزاری نمایند.
شیوه نگارش مقاله
توجه اکید: دقت شود در صورت عدم تطابق هربخش از مقاله، با این شیوه­نامه، مقاله برای بررسی در شورای دبیران طرح نخواهد شد. بدیهی است در صورت انطباق با قوانین نگارش، مقاله توسط شورای دبیران و سردبیر تخصصی مورد بررسی علمی و در صورت تأیید علمی، برای داوری ارسال خواهد شد. درصورتی‌که اصول بدیهی نگارش در مقاله رعایت نگردیده باشد، پیش از ارسال به داوری به نویسنده مسترد خواهد شد (به جدول ۱ مراجعه شود).

جدول ۱- برخی از اصول نگارش   (https://www.persianacademy.ir/fa/das.aspx)
نکتۀ نگارشی راهنمای صفحه کلید
گذاشتن تشدید همیشه ضرورت ندارد مگر در جایی که موجب ابهام شود: معین/معیّن SHIFT+ب
تنوین (اً) = ًSHIFT+ض
آن همیشه جدا نوشته می‌شود مگر: آنها، آنجا، آنکه، بدان، آنچه، وانگهی
این همیشه جدا نوشته می‌شود مگر: اینها، اینجا، اینکه، بدین
-تر/ -ترین
به غیر از بیشتر/ بیشترین، کمتر/ کمترین، بهتر/ بهترین، مهتر، مهترین، بقیه جدا نوشته می‌شوند.
چه جدا از کلمه پیش از خود نوشته می‌شود، مگر در: چرا، چگونه، چقدر، چطور، چسان
چه جدا از کلمه پس از خود نوشته می‌شود، مگر در: آنچه، چنانچه
حرکت‌گذاری تنها در حدی لازم است که احتمال بدخوانی و ابهام داده شود: عُرضه/عَرضه؛ حَرف/حِرَف SHIFT+ش/س/ی
که همیشه جدا نوشته می‌شود به جز در سه مورد: بلکه، اینکه، آنکه
می– نمی با رعایت نیم‌فاصله، همواره جدا نوشته می‌شوند.         نیم­فاصله (Ctrl+-)
ها (نشانه جمع) با رعایت نیم‌فاصله جدا از کلمه پیش از خود نوشته می‌شود (به جز در مورد آنها)
یک در ترکیب، جدا از جزءِ پس از خود نوشته می‌شود، مگر در موارد: یکتا، یکجا، یکدست، یکدفعه، یکدیگر، یکرنگ، یکرو، یکسان، یکسره، یکسو، یکشنبه، یکنواخت
نقطه (.)، دونقطه (:)، ویرگول (،) همواره به کلمه پیش از خود می‌چسبند ولی بعد از آنها درج یک فاصله الزامی است. = :SHIFT+ک
= ،SHIFT+ف
تأمین، تأثیر و امثال این کلمات با حمزه ساکن در وسط کلمه (أ) نوشته می‌شوند. أ =SHIFT+د
حمزۀ پایانی پس از حرف صدادار بلند «آ» حذف می شود، مانند: ابتدا، انتها، املا، انشا، اجرا و ...
در حالت نسبت و همراهی با «یا» ی وحدت و نکره و نیز در اضافه، به جای حمزه، «ی» قرار می گیرد، مانند: ابتدای، انتهای، املای، انشای، اجرای و ...
اگر کلمه­ی فارسی باشد، هرگز در میان کلمه یا پایان کلمه به صورت «حمزه» نیست، بنابراین همواره با حرف «ی» نوشته می‌شود. مانند: آیین نه آئین، پاییز نه پائیز، پایین نه پائین، روییدن نه روئیدن و ...
نشانه اضافه پس از کلمه‌های مختوم به ‌های بیان حرکت (ـه) به صورتی یایی نیمه (ء) بالای (ها) نوشته می‌شود، مانند: محمولۀ غذا ۀ =SHIFT+ل
(پرانتز ابتدا، به کلمه بعد و پرانتز انتها، به کلمه قبل از خود می‌چسبند) و به ترتیب از کلمه قبل و بعد از خود فاصله می‌گیرند.
به املای برخی از کلمات رایج در مقالات حوزه صنعت غذا نظیر فرآوری/فراوری، فرآیند/فرایند و ... توجه شود. آ =SHIFT+ا

صفحه‌آرایی
 • متن مقاله روی کاغذ بدون هر گونه آرم و نشان، حداکثر در دوازده صفحه با فاصله خطوط ۱ سانتی­متر به صورت دوستونه (روزنامه ­ای با پهنای هر ستون هفت سانتی­متر) با حاشیه ۳ سانتی‌متر در نرم ­افزار ۲۰۰۷ word تهیه شود.
 • کلیه صفحات مقاله باید دارای شماره بوده و تعداد صفحات مقاله، بدون درنظر گرفتن چکیده مبسوط انگلیسی از ۱۲ صفحه تجاوز نکند.
 • پاراگراف‌های دوم به بعد در هر عنوان با فرورفتگی به اندازه ۵ میلی‏متر از شروع سطر و بدون فاصله پس یا پیش از پاراگراف است.
 • هنگام استفاده از علایمی نظیر ، : . ؛ و غیره، به‌خاطر داشته باشید که کلیه این علایم بدون فاصله از حرف قبلی و با یک فاصله از حرف بعدی نوشته می‌شوند.
فونت
 • کلیه کلمات فارسی مقاله با قلم فارسی۲ Mitra  نوشته شود.
 • کلیه کلمات انگلیسی مقاله با قلم Times New Roman نوشته شود.
 • تمامی اسامی علمی به‌صورت ایتالیک درج شوند.
 • از قلم ۲ Mitra با اندازه ۱۲ برای نوشتن متن فارسی و Times New roman با اندازه ۱۰ برای نوشتن متن انگلیسی داخل مقاله استفاده شود. برای سایر بخش­ها طبق جدول زیر اقدام شود:
 • بخش مقاله

واحدهای اندازه­ گیری
 • کلیه واحدهای اندازه‌گیری بر اساس سیستم متریک (SI) باشند و تمامی آنها به‌صورت کلمات فارسی و بعد از اعداد آورده شوند (مثال: ۲۵ درجۀ سانتی‌گراد، ۱۰۰ میلی‌گرم در لیتر).
 • از به‌کاربردن کلمات خارجی (غیر از اسامی علمی) در متن خودداری و درصورت نبودن معادل فارسی فراگیر، آنها را به فارسی نوشته و اصل کلمه به‌صورت زیرنویس در همان صفحه ارجاع داده شود.
 • اسامی علمی (جنس و گونۀ گیاهان، جانوران و میکروارگانیسم‌ها) در تمام مقاله به‌صورت مایل (ایتالیک) تایپ شود.
 • جهت مشخص‌نمودن احتمال، حرف P به‌صورت حرف بزرگ انگلیسی و  با قلم Times New Roman ۱۰ درج گردد (P<۰/۵) . پرانتزها با قلم فارسی تایپ شوند.
فرمول­ها
 • جهت تایپ روابط و فرمول‌های ریاضی از ابزار معادله[۱] موجود در نرم‌افزار آفیس با قلم کامبریا مث[۲] ۹ استفاده شود و نحوۀ تایپ از سمت چپ انجام شود و جهت شماره‏گذاری از شمارۀ فرمول در داخل پرانتز استفاده ‌شود. دقت شود فرمول‌ها به‌صورت عکس در متن قرار داده نشود.
 •  
  [۱] Insert -> Symbols -> Equation
  [۲] Cambria Math
 • ۱- در فرمول‌نویسی پارامترها و متغیرها به‌صورت ایتالیک می ‏آیند، ولی اعداد، کلمات، توابع مشخص و واحدها به‌صورت غیرایتالیک می‌آیند.
۲- درصورتی‌که فرمول طولانی باشد و طول آن از یک سطر تجاوز کند، باید در جای مناسب شکسته شده و ادامۀ فرمول در سطر بعدی آورده شود و از فشرده‌کردن آن پرهیز شود.
۳- وقتی ادامۀ فرمول در سطرهای بعدی آورده می‌شود، باید از سطر دوم به بعد از سمت چپ فرورفتگی داشته باشد.
۴- شمارۀ هر فرمول در گوشه سمت راست فرمول داخل پرانتز درج و قبل از آن در متن به آن ارجاع داده شود (رابطۀ ۱).
۵- دقت شود از نقطه‌ممیز یا همان نقطۀ پایان جمله (a.b) به‌جای نقطه‌ضرب (a.b) استفاده نشود.

رابطۀ (۱)                                                                E=Li-L۰۲+ai-a۰۲+bi-b۰۲
 
شکل­ ها و جدول­ ها
 •  کلیه شکل‌ها و جدول­ ها بدون کادر باشند (مراجعه به جدول ۲ و شکل۲، ۳ و ۴). 
 • عنوان شکل در پایین و با فرمت وسط‌چین (در صورتی که عنوان شکل بیش از یک خط باشد از فرمت راست‌چین استفاده شود) و عنوان جدول در بالا و با فرمت راست‌چین نوشته شده و گویای نتایج مندرج در آن باشد.
 • توضیحات اضافی عنوان و متن جدول به‌صورت زیرنویس ارائه گردد.
 • جدول‌ها و شکل‌ها در محل مناسب و به‌ترتیب در داخل متن مقاله گنجانده شود.
 • جدول‌ها بدون خطوط عمودی و با حداقل خطوط افقی باشند.
 • عنوان جدول باید مختصر و گویای ارتباط عوامل موردبحث جدول باشد
 • عکس‌ها باید دارای مقیاس باشند و درصورت اقتباس از منابع دیگر باید منبع مورداستفاده ذکر گردد.
توجه: شکل‌ها باید از کیفیت مناسب برای چاپ برخوردار باشند (حتی‌الامکان در قالب TIFF). ممکن است برای چاپ، شکل‌ها کوچک‌تر شوند؛ بنابراین نوشته‌ها و اعداد روی شکل‌ها باید متناسب و کاملاً خوانا باشند.
نکتۀ مهم: جهت درج اعداد اعشاری روی محور نمودارها می‌بایست از اعداد فارسی با ممیز (%) استفاده گردد و استفاده از نقطه به‌عنوان ممیز قابل‌قبول نخواهد بود. برای این منظور می‌توانید قلم‌های واجد این قابلیت (مجموعۀ قلم پروین) را دانلود نمایید. نحوۀ درج ممیز فارسی به‌جای نقطه در شکل (۱) آورده شده است.
 • در متن شکل­ها حتی الامکان عبارات لاتین یا فارسی وجود نداشته باشد و در صورت لزوم با شماره‌گذاری در متن شکل فقط با اعداد لاتین، معرفی جزییات در ادامه عنوان شکل با قلم فارسی و انگلیسی مشابه با متن اصلی انجام شود.
 • همه­ ی تصاویر و نمودارها تحت عنوان «شکل» شماره­ گذاری گردد و از کلمات «چارت» یا «نمودار» استفاده نشود.
 • محتوای جداول به صورت دوزبانه و اعداد داخل جداول فقط به انگلیسی نوشته شوند. به ­طور کلی اطلاعات شکل‌ها و جدول­ها قابل استفاده برای خوانندگان انگلیسی زبان باشد.
 • در تنظیم جداول از خطوط افقی و عمودی استفاده نشود مگر در بالا و پایین سطر اول جدول و پایین آخرین سطر آن.
 • هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط باشد. توضیحات اضافی عنوان و متن جدول باید به ­صورت زیرنویس ارائه شوند. توجه شود که مانند جدول ۲ ترتیب قرار گرفتن ستون­ها از چپ به راست باشد.
 • برای ارجاع به کلیه شکل­ها، جدول­ها و معادلات در متن از شماره آن­ها استفاده شود و از آوردن کلماتی مثل زیر، بالا و غیره خودداری شود.
متن کامل مقاله نوشته شده در نرم‌افزارMS-Word  و کاملاً مطابق با فرمت درخواستی زیر، از طریق سایت نشریه ارسال گردد.
مواردی که باید برای مجله ارسال شوند:


شکل ۱- نحوه درج ممیز فارسی به‌جای نقطه در نرم افزار اکسل ۲۰۱۰
منابع
 • نحوه رجوع منابع در متن مقاله:
 • در متن مقاله، منابع مورد استفاده با ذکر شماره در داخل پرانتز معرفی شوند. بین شماره­ های منابع فاصله نباشد و فقط از ویرگول استفاده شود (۴،۲،۱۸).
 • به هنگام استناد به نام نویسنده(گان) در متن مقاله، شماره منبع در داخل پرانتز جلو نام نویسنده(گان) آورده شود و از اشاره به سال خودداری شود (ابراهیمی و همکاران (۴) در تحقیقی دریافتند که ....)
 • اگر نویسندگان منابع مورد استناد بیش از دو نفر باشند، در متن نام خانوادگی نویسنده اول را آورده و از کلمه "و همکاران" استفاده شود.  
 •  برای کتاب­های ترجمه شده، نوشتن منبع بر اساس نام خانوادگی و نام مترجمین باشد.
 • همواره در نوشتن نام نشریات و منابع اسم کامل آن­ها آورده شود و از اسامی کوتاه شده آن­ها استفاده نشود.
 • از ذکر منابع بی‌نام و غیر قابل دسترس خودداری شود.
منابع مورد استفاده باید شامل جدیدترین اطلاعات در زمینه کار مورد نظر باشند. کلیه منابع در مقالات می‌بایست به زبان انگلیسی اشاره شود و چنانچه از منابع فارسی در نگارش مقاله استفاده گردید، فقط برگردان انگلیسی آن در قسمت فهرست منابع ذکر شود. در انتهای منبع حتماً عبارت (In Persian) قید گردد. 
سال­های شمسی به میلادی تبدیل شوند.
کلیه منابع  انگلیسی با قلم Time new Roman ۱۰ و فاصله بعد از هر منبع pt۹ انتخاب شود. تورفتگی منابع به صورت Hanging و ۰/۵ لحاظ گردد.
 • در برگردان اسامی افراد اطمینان حاصل شود که املاء آن­ها و سال انتشار درست باشد. در غیر این صورت در شمارش استنادات مجله که برای نمایه شدن در ISI لازم است، لحاظ نخواهد شد. لازم است برای برگردان صحیح اسامی و عنوان مقالات و دیگر منابع به پایگاه­های اطلاعاتی مثلSID ، irandoc، Sciencedirect و غیره مراجعه شود و یا رأساً با شخص مورد نظر تماس گرفته شود.
 • درج شناسه DOI (درصورت وجود) در انتهای هر رفرنس الزامی است.
 •  منابع مورد استفاده به صورت لاتین و به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی اولین نویسنده شماره ­گذاری شده و در انتهای مقاله آورده شود.
 • در صورت وجود چند نویسنده، پس از نوشتن نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده اول، برای سایر نویسندگان ابتدا حرف اول نام و سپس نام خانوادگی هر یک از آنان آورده شود.
 • به نام کامل مجلات اشاره شود. همچنین حرف اول هر کلمه در نام مجله به صورت بزرگ (Capital) باشد.
 • مکان مناسب نقطه، ویرگول، دو نقطه و فاصله مانند مثال­های زیر مورد توجه قرار گیرد.
 • تنها حرف اول نخستین کلمه در عنوان منابع به صورت حرف بزرگ (Capital) باشد.
 • در مورد کتاب به ترتیب: مؤلفین (مترجمین)، سال انتشار، عنوان کامل کتاب، شماره جلد،‌ شماره ویرایش، ناشر، شهر و کشور ناشر و تعداد صفحات کتاب.
Dingman, S.L. ۲۰۰۲. Physical hydrology. ۲nd edn., Waveland Press, Illinois, USA, ۶۴۶ pp.
 • اگر فصلی از کتاب ویراستاری شده مورد استفاده قرار گرفت به ترتیب: نویسنده(گان) فصل، سال انتشار کتاب، عنوان فصل، رجوع به کتاب اصلی با کلمه In:، ویراستار (ویراستاران) کتاب با ed. یا eds. داخل پرانتز، عنوان کتاب، شماره صفحات فصل، ناشر، شهر و کشور ناشر.
Zhang, J., H. Wang and V.P. Singh. ۲۰۱۱. Information entropy of a rainfall network in China. In: Wu, D.D. and Y. Zhu (eds.) Modelling risk management for resources and development. ۱۱-۲۰ pp., Springer, Berlin, Germany.
 • در مورد مقاله به ترتیب: نویسنده(گان)، سال انتشار مقاله، عنوان مقاله،‌ عنوان مجله، شماره جلد، شماره مجله در داخل پرانتز و اولین و آخرین صفحات مقاله در مجله.
Ratnayaka, H.H., W.T. Molin and T.M. Sterling. ۲۰۰۳. Physiological and antioxidant responses of cotton and spurred anoda under interference and mild drought. Journal of Experimental Botany, ۵۴(۳۹۱): ۲۲۹۳-۲۳۰۵.

 • در مورد مقالات کنفرانسی به ترتیب: نویسنده(گان)، سال انتشار، عنوان مقاله، عنوان کنفرانس، شماره صفحات، محل (شهر و کشور) برگزاری.
Schumann, S., A. Herrmann and D. Duncker. ۲۰۰۸. Trends in runoff characteristics and hydrological regime changes in the Lange Bramke Basin, Harz Mountains, Germany. Proceedings of the ۱۲th Biennial International Conference of the Euro-Mediterranean Network of Experimental and Representative Basins (ERB), ۱۱۱-۱۱۶ pp., Krakow, Poland.
در مورد پایان‌نامه به ترتیب: نویسنده، سال، عنوان، مقطع پایان‌نامه
 •  (B.Sc., M.Sc., Ph.D.)، دانشگاه، شهر، کشور، تعداد صفحات.
Nazarnedjad, H. ۲۰۱۳. Investigation of land use change impacts on runoff and sediment processes using AGWA model (case study: Boustan Dam Watershed, Golestan Province). Ph.D. Thesis, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran. ۱۵۶ pp (In Persian).
 • تمام منابعی که به فارسی چاپ شده ­اند با نوشتن (In Persian) در انتها از منابع غیر فارسی متمایز شوند.
Barkhordari, J. and M. Khosroshahi. ۲۰۰۸. Investigation of effects of land cover and climate change on river flow (case study: Minab Watershed). Pajouhesh and Sazandegi, ۷۷: ۱۹۱-۱۹۹ (In Persian).
که توسط مؤسسه یا سازمان بدون ذکر نام افراد به چاپ رسیده می­ توان نام مؤسسه یا سازمان در ابتدا آورده شود یا این که از کلمه بی ­نام (Anonymous) استفاده شود.
 • برای منابع اینترنتی آدرس کامل اینترنتی آن در انتهای منبع آورده شود.
 • در صورت استفاده از منابعی که زیر چاپ هستند پس از نام نویسنده(گان) در داخل پرانتز از (In Press) استفاده شود.

 ارسال مقاله

 • مقاله باید در دو نسخه مجزا یکی با نام نویسنده(گان) و دیگری بدون نام نویسنده(گان) از طریق پایگاه اینترنتی نشریه (http://jwmr.sanru.ac.ir) ارسال شود. برای ارسال مقاله نخست فرم
 • ثبت ­نام پایگاه تکمیل و سپس به بخش ارسال مقاله مراجعه گردد. همچنین فرم تعهدنامه  و فرم تعارض نویسندگان را از سایت مجله دریافت و نسبت به تکمیل و ارسال آن اقدام فرمایید.
 • ثبت نام و ارسال مقاله باید توسط مسوول مکاتبه مقاله انجام شود. مجله فقط به مسوول مکاتبه پاسخ­گو خواهد بود.
 • مشخصات مقاله شامل عنوان مقاله،‌ نام نویسنده(گان)، مرتبه علمی و وابستگی سازمانی آنها به همراه پست الکترونیکی و شماره تماس نویسنده مسوول و کد پژوهشگری  نویسنده مسوول (orcid.org) باشد.
 • پس از ارسال مقاله به مجله هر گونه تغییر در تعداد نویسندگان آن باید توسط نویسنده مسوول کتباً به مجله اعلام شود. 
 • مقالات دریافت شده ابتدا توسط هیأت تحریریه مورد بررسی کمی و کیفی قرار می­ گیرد و در صورتی که مناسب تشخیص داده شود (به شرط رعایت نکاتی که در این راهنمای نگارش آمده است)، برای ارزیابی به حداقل سه نفر از داوران صاحب‌نظر و ناشناس برای نویسنده(گان) در رشته مربوطه ارسال می‌شود.
 • پذیرش و چاپ مقاله منوط به انجام تمام ویرایش­های خواسته شده از طرف دفتر مجله می­ باشد.

 هزینه بررسی اولیه مقاله

پیرو نامه مجوز دریافت وجه از نویسندگان بررسی اولیه مقاله (بعد از اعلام نظر  اعضای هیات تحریریه و  تعیین داور توسط ایشان)  و قبل از ارسال به داوری منوط به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال (پنجاه هزار تومان) از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی واقع در صفحه کاربری افراد و یا واریز وجه  از طریق بانک  به حساب ۹۶۸۰۸۳۲۸۷ نزد بانک تجارت شعبه بلوار خزر ساری بنام در آمد پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و ارسال فیش آن به آدرس ایمیل مجله
 journal_sanruyahoo.com می باشد. در فیش واریزی کد مقاله و نویسنده مسوول قید شود.

هزینه انتشار

صدور نامه پذیرش نهایی مقاله و انتشار  آن منوط به واریز مبلغ یک میلیون ریال (۱۰۰۰۰۰۰ ریال) از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی واقع در صفحه کاربری افراد و یا واریز وجه  از طریق بانک  به حساب ۹۶۸۰۸۳۲۸۷ نزد بانک تجارت شعبه بلوار خزر ساری بنام در آمد پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و ارسال فیش آن به آدرس ایمیل مجله  journal_sanruyahoo.com می باشد. در فیش واریزی کد مقاله و نویسنده مسوول قید شود.

 اشتراک مجله

 • بهای اشتراک یک ­ساله جهت دو شماره از مجله با احتساب هزینه پستی ۲۰۰۰۰۰ ریال می ­باشد. وجه اشتراک را به شماره حساب اشاره شده در بالا واریز و فیش واریزی را به آدرس ایمیل مجله که در بند شش ذکر شده است، ارسال نمایید.


 

 

 

 

 


دفعات مشاهده: 18842 بار   |   دفعات چاپ: 1049 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 58 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به (پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Watershed Management Research

Designed & Developed by : Yektaweb