(پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی- فرم تعارض منافع
فرم تعارض منافع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/15 | 
فرم تعارض منافع
فرم تعارض منافع، توافق نامه ‏ای است که نویسنده (گان) یک مقاله اعلام می‏ کنند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به طور کامل از اخلاق نشر، از جمله سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده ‏ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز نموده ‏اند و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده ‏اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نشان می‏ دهد که متن مقاله چگونه توسط نویسندگان تهیه و ارائه شده است. نویسنده مسئول از جانب سایر نویسندگان این فرم را امضا و تایید می‏‏ نماید و اصالت محتوای آن را اعلام می‏‏ نماید. نویسنده مسئول هم چنین اعلام می‏ دارد که این اثر قبلا در جای دیگری منتشر نشده و همزمان به نشریه دیگری ارائه نگردیده است. همچنین کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و ... به ناشر محول گردیده است.

لطفا جهت ارسال تعارض منافع برای نویسندگان از طریق ارسال فایل ضمیمه اقدام فرمایید.
فرم تعارض منافع
نشانی مطلب در وبگاه (پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی:
http://jwmr.sanru.ac.ir/find-1.100.69.fa.html
برگشت به اصل مطلب