(پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی- ُحق نشر و مجوز دسترسی
ُحق نشر و مجوز دسترسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/18 | 
مجوز این اثر تحت «Creative Commons Attribution- NonCommercial ۴.۰ International License (CC By- NC ۴.۰)» است. پس از ارسال، حق چاپ مقاله به ناشر منتقل شده و نویسنده می­تواند با مجوز فوق از مقاله استفاده کند. همچنین، کاربران اجازه خواندن، کپی، توزیع و ساخت آثار مشتق شده را برای مقاصد غیرتجاری از مطالب می دهند، تا زمانی که نویسنده اثر اصلی به درستی ذکر شده باشد.

 همه نویسندگان با شرایط زیر مجوز/مالکیت حق نسخه‌برداری موافقت می‌کنند:
    نویسندگان می توانند قراردادهای جداگانه و دیگری را برای توزیع غیر انحصاری نسخه منتشر شده اثر، با تأیید انتشار اولیه آن در مجله، منعقد کنند.

حقوق ناشران:
پس از ارسال، حق چاپ مقاله به ناشر منتقل شده و نویسنده می­تواند با مجوز فوق از مقاله استفاده کند.
 
سیاست های خود آرشیو برای نویسندگان
نویسندگان مجاز هستند آثار خود را به صورت آنلاین در مخازن نهادی/انضباطی یا در وب سایت خود پست کنند. نسخه‌های پیش‌چاپی که به‌صورت آنلاین ارسال می‌شوند باید به محض دردسترس شدن شماره، دارای نقل قول و پیوند به نسخه نهایی منتشر شده در مجله باشند. نسخه های پس از چاپ (از جمله PDF ناشر نهایی) باید شامل یک نقل قول و پیوند به وب سایت مجله باشد.
 این مسئولیت نویسندگان خواهد بود که کلیه مجوزهای لازم برای حق چاپ را برای استفاده از مطالب شخص ثالث در نسخه خطی خود تضمین کنند. نویسندگان ملزم به ارائه مدرک کتبی این مجوز پس از پذیرش نسخه خطی خود خواهند بود.
نشانی مطلب در وبگاه (پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی:
http://jwmr.sanru.ac.ir/find-1.132.101.fa.html
برگشت به اصل مطلب