(پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به نام خدا

راهنمای نگارش و تدوین مقالات در

 پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز

۱- اهداف

(۱) اشاعه و نشر نتایج تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در زمینه مدیریت حوزه آبخیز، (۲) کمک به توسعه و اعتلای دانش در زمینه مدیریت حوزه آبخیز و (۳) فراهم نمودن زمینه مناسب تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور در زمینه مدیریت حوزه آبخیز

۲- موضوع مقالات

مدیریت حوزه ­های آبخیز، حفاظت آب و خاک، هیدرولوژی، سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی، بلایای طبیعی (سیل، خشکسالی و حرکت­ های توده ­ای)، هواشناسی، فرسایش خاک و تولید رسوب، تغییر کاربری اراضی، ژئومورفولوژی و زمین­ شناسی و سایر موضوعات وابسته به مدیریت حوزه آبخیز

۳- شرایط بررسی مقالات

این نشریه مقالات دریافتی با ویژگی‌های زیر را برای چاپ مورد بررسی قرار می‌دهد:

 • در راستای موضوعات تعیین شده بالا باشد.
 • حاصل مطالعات، تجربه­ ها و پژوهش‌های نویسنده(گان) باشد.
 • نتیجه مرور گسترده و تحلیل یافته‌های پیشین باشد.
 • مقاله قبلاً در نشریه دیگری چاپ نشده و یا زیر چاپ نباشد. حق چاپ پس از پذیرش مقاله برای نشریه محفوظ است و نویسنده(گان) نباید مقالات خود را به مجلات علمی-پژوهشی یا ترویجی دیگری (چه به زبان فارسی یا سایر زبان­ها) ارسال نمایند.
 • مقاله­ های ارسالی مطابق با راهنمای نگارش مجله آماده شده باشد. در صورت عدم رعایت راهنمای نگارش مقاله به داوران جهت ارزیابی علمی ارسال نخواهد شد.

۴- راهنمای نگارش

هیأت تحریریه پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، رعایت دقیق دستورالعمل زیر را به عنوان شرایط پذیرش مقاله ضروری می­داند:

بخش­های مختلف مقاله به ترتیب شامل ۱- عنوان، ۲- چکیده مبسوط فارسی، ۳- واژه‌های کلیدی، ۴- مقدمه، ۵- مواد و روش‌ها، ۶- نتایج و بحث، ۷- تشکر و قدردانی، ۸- منابع و ۹- چکیده به زبان انگلیسی می‌باشد.
نمونه مقاله  جهت  استفاده نویسندگان محترم

۴-۱- عنوان

عنوان مقاله باید خلاصه و گویا بوده و از ۲۵ کلمه تجاوز نکند.

۴-۲- چکیده فارسی: نویسندگان باید چکیده‌ای به صورت مبسوط )در بخش فارسی و لاتین) شامل تمامی اجزاء مقاله [مقدمه (با ذکر هدف)، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، نتیجه گیری و واژه‌های کلیدی]  (حداقل ۳۵۰ و حداکثر ۴۵۰ کلمه با فاصله خطوط یک) با فونت فارسی (B Mitra, font size ۱۰)  و در بخش چکیده لاتین با فونت لاتین Times New Roman ۱۰. چکیده مبسوط باید به روشنی ارائه‌گر محتویات مقاله، بدون استفاده از علائم اختصاری، شکل یا جدول، بوده و به تفکیک دارای ساختار زیر باشد: 

چکیده مبسوط فارسی:

 • مقدمه و هدف:
 • مواد و روش‌ها:
 • یافته‌ها:
 • نتیجه گیری:
 • واژه های کلیدی:
 • Extended Abstract
 •   Introduction and Objective:
 • Material and Methods:
 • Results:
 • Conclusion:
Kywords:

۴-۳- واژه ­های کلیدی

واژه‌های کلیدی شامل حداقل پنج و حداکثر هشت کلمه مجزا درباره موضوع پژوهش بوده که در صورت امکان شامل کلمات موجود در عنوان نباشد. واژه­ های کلیدی انگلیسی در زیر چکیده انگلیسی و به ترتیب الفبایی معادل واژه­ های کلیدی فارسی آورده شود.

۴-۴- مقدمه

مقدمه در برگیرنده بیان مسأله، معرفی و ضرورت تحقیق و اشاره به پژوهش‌های پیشین باشد و در آخر آن در یک جمله یا پاراگراف به هدف یا اهداف پژوهش انجام شده، اشاره شود.

۴-۵- مواد و روش­ها

به شرح کامل منطقه، محل و زمان اجراء، روش­های نمونه ­گیری، مواد و وسایل بکار رفته، طرح آزمایش و روش­های اندازه­ گیری و تجزیه و تحلیل آماری پرداخته شود.

۴-۶- نتایج و بحث

تمام نتایج کمی و کیفی تحقیق با استناد به جدول و شکل (منحنی، نمودار، تصویر یا عکس، نقشه) در این بخش ارائه شود. در همین قسمت نتایج به دست آمده با توجه به اهداف تحقیق و یافته­ های دیگران مورد بحث قرار گیرد. توصیه و پیشنهادهای تحقیقاتی نیز در این بخش گنجانده شود.

۴-۷- تشکر و قدردانی

نویسنده(گان) مقاله می­توانند در این بخش از تأمین‌کنندگان بودجه و کمک‌کنندگان به انجام تحقیق سپاسگزاری نمایند (این بخش اختیاری است).

۴-۸- منابع

 • منابع مورد استفاده به صورت لاتین و به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی اولین نویسنده شماره ­گذاری شده و در انتهای مقاله آورده شود.
 • در صورت وجود چند نویسنده، پس از نوشتن نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده اول، برای سایر نویسندگان ابتدا حرف اول نام و سپس نام خانوادگی هر یک از آنان آورده شود.
 • به نام کامل مجلات اشاره شود. همچنین حرف اول هر کلمه در نام مجله به صورت بزرگ (Capital) باشد.
 • مکان مناسب نقطه، ویرگول، دو نقطه و فاصله مانند مثال­ های زیر مورد توجه قرار گیرد.
 • تنها حرف اول نخستین کلمه در عنوان منابع به صورت حرف بزرگ (Capital) باشد.
 • در متن مقاله، منابع مورد استفاده با ذکر شماره در داخل پرانتز معرفی شوند. بین شماره ­های منابع فاصله نباشد و فقط از ویرگول استفاده شود (۴،۲،۱۸).
 • به هنگام استناد به نام نویسنده(گان) در متن مقاله، شماره منبع در داخل پرانتز جلو نام نویسنده(گان) آورده شود و از اشاره به سال خودداری شود (ابراهیمی و همکاران (۴) در تحقیقی دریافتند که ....)
 • اگر نویسندگان منابع مورد استناد بیش از دو نفر باشند، در متن نام خانوادگی نویسنده اول را آورده و از کلمه "و همکاران" استفاده شود.  
 •  برای کتاب­های ترجمه شده، نوشتن منبع بر اساس نام خانوادگی و نام مترجمین باشد.
 • در مورد کتاب به ترتیب: مؤلفین (مترجمین)، سال انتشار، عنوان کامل کتاب، شماره جلد،‌ شماره ویرایش، ناشر، شهر و کشور ناشر و تعداد صفحات کتاب.

Dingman, S.L. ۲۰۰۲. Physical hydrology. ۲nd edn., Waveland Press, Illinois, USA, ۶۴۶ pp.

 • اگر فصلی از کتاب ویراستاری شده مورد استفاده قرار گرفت به ترتیب: نویسنده(گان) فصل، سال انتشار کتاب، عنوان فصل، رجوع به کتاب اصلی با کلمه In:، ویراستار (ویراستاران) کتاب با ed. یا eds. داخل پرانتز، عنوان کتاب، شماره صفحات فصل، ناشر، شهر و کشور ناشر.

Zhang, J., H. Wang and V.P. Singh. ۲۰۱۱. Information entropy of a rainfall network in China. In: Wu, D.D. and Y. Zhu (eds.) Modelling risk management for resources and development. ۱۱-۲۰ pp., Springer, Berlin, Germany.

 • در مورد مقاله به ترتیب: نویسنده(گان)، سال انتشار مقاله، عنوان مقاله،‌ عنوان مجله، شماره جلد، شماره مجله در داخل پرانتز و اولین و آخرین صفحات مقاله در مجله.

Ratnayaka, H.H., W.T. Molin and T.M. Sterling. ۲۰۰۳. Physiological and antioxidant responses of cotton and spurred anoda under interference and mild drought. Journal of Experimental Botany, ۵۴(۳۹۱): ۲۲۹۳-۲۳۰۵.

 • در مورد مقالات کنفرانسی به ترتیب: نویسنده(گان)، سال انتشار، عنوان مقاله، عنوان کنفرانس، شماره صفحات، محل (شهر و کشور) برگزاری.
   

Schumann, S., A. Herrmann and D. Duncker. ۲۰۰۸. Trends in runoff characteristics and hydrological regime changes in the Lange Bramke Basin, Harz Mountains, Germany. Proceedings of the ۱۲th Biennial International Conference of the Euro-Mediterranean Network of Experimental and Representative Basins (ERB), ۱۱۱-۱۱۶ pp., Krakow, Poland.

 • در مورد پایان‌نامه به ترتیب: نویسنده، سال، عنوان، مقطع پایان‌نامه
   (B.Sc., M.Sc., Ph.D.)، دانشگاه، شهر، کشور، تعداد صفحات.

Nazarnedjad, H. ۲۰۱۳. Investigation of land use change impacts on runoff and sediment processes using AGWA model (case study: Boustan Dam Watershed, Golestan Province). Ph.D. Thesis, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran. ۱۵۶ pp (In Persian).

 • تمام منابعی که به فارسی چاپ شده­اند با نوشتن (In Persian) در انتها از منابع غیر فارسی متمایز شوند.

Barkhordari, J. and M. Khosroshahi. ۲۰۰۸. Investigation of effects of land cover and climate change on river flow (case study: Minab Watershed). Pajouhesh and Sazandegi, ۷۷: ۱۹۱-۱۹۹ (In Persian).

 • برای منابعی که توسط مؤسسه یا سازمان بدون ذکر نام افراد به چاپ رسیده می­توان نام مؤسسه یا سازمان در ابتدا آورده شود یا این که از کلمه بی ­نام (Anonymous) استفاده شود.
 • برای منابع اینترنتی آدرس کامل اینترنتی آن در انتهای منبع آورده شود.
 • در صورت استفاده از منابعی که زیر چاپ هستند پس از نام نویسنده(گان) در داخل پرانتز از (In press) استفاده شود.

 ۴-۹- شیوه نگارش

- مقاله حداکثر در ۱۲ صفحه با یک خط فاصله (یک سانتی­متر) به صورت دو ستونه (روزنامه‌ای با پهنای هر ستون هفت سانتی­متر) و حاشیه سه سانتی‌متر در نرم افزارWord ۲۰۰۷  آماده شود. قلم ۲  Mitra ۱۲  برای متن فارسی و برای کلمات انگلیسی داخل متن از قلم Times New Roman ۱۰ استفاده گردد.

- برای سایر بخش­های مقاله نوع و اندازه قلم­های زیر استفاده شود: (۱) عنوان فارسی ۲  Mitra ۱۴ و برجسته (Bold)، (۲) نام نویسنده(گان) ۲ Mitra ۱۱ و برجسته (Bold)، (۳) وابستگی سازمانی نویسنده(گان)۲  Mitra ۹ ، (۴) متن چکیده فارسی ۲ Mitra ۱۰ و برجسته (Bold) و کلمات انگلیسی داخل متن چکیده Times New Roman ۸ و برجسته (Bold)، (۵) سرتیتر بخش­ها ۲ Mitra ۱۲ و برجسته (Bold) و زیر تیتر هر بخش ۲ Mitra ۱۱ و برجسته (Bold) که شماره ­گذاری نشده باشد، (۶) در بخش چکیده انگلیسی عنوان مقاله Times New Roman ۱۲ و برجسته (Bold)، اسامی نویسنده(گان) Times New Roman ۱۱ و برجسته (Bold)، وابستگی سازمانی افراد Times New Roman ۱۰، متن چکیده انگلیسی Times New Roman ۱۱، تیتر چکیده و واژه­ های کلیدی Times New Roman ۱۱ و برجسته (Bold).

- جداول و شکل­ها بعد از توضیحات مربوطه بصورت غیرستونی در متن آورده شود و عناوین فارسی جداول با اندازه قلم ۲ Mitra ۱۱ در بالای آنها و عناوین انگلیسی جداول با اندازه قلم Times New Roman ۹ و هم­ چنین عناوین فارسی شکل­ها با اندازه قلم ۲ Mitra ۱۱ و عناوین انگلیسی شکل­ها با اندازه قلم Times New Roman ۹ در پائین آنها ذکر شود. ذکر واحد (در سیستم متریک) و مقیاس برای جداول و شکل­ها به زبان فارسی و انگلیسی ضروری است. جداول به صورت باز (تنها خطوط بالا و پایین آشکار باشند) طراحی شده و برای شکل­ها کادر اطراف آن آورده نشود. تأکید می‌شود که مقیاس­های عددی در محور افقی و عمودی شکل­ها انگلیسی باشند.

- نام علمی گیاهان یا جانوران هم در متن و هم در منابع به صورت مورب (ایتالیک) باشد.

- معادل انگلیسی کلمات تخصصی به صورت زیرنویس در هر صفحه آورده شود.

۵- ارسال مقاله

 • مقاله باید در دو نسخه مجزا یکی با نام نویسنده(گان) و دیگری بدون نام نویسنده(گان) از طریق پایگاه اینترنتی نشریه (http://jwmr.sanru.ac.ir) ارسال شود. برای ارسال مقاله نخست فرم
 • ثبت ­نام پایگاه تکمیل و سپس به بخش ارسال مقاله مراجعه گردد. همچنین فرم تعهدنامه را از سایت مجله دریافت و نسبت به تکمیل و ارسال آن اقدام فرمایید.
 • ثبت نام و ارسال مقاله باید توسط مسوول مکاتبه مقاله انجام شود. مجله فقط به مسوول مکاتبه پاسخ­گو خواهد بود.
 • مشخصات مقاله شامل عنوان مقاله،‌ نام نویسنده(گان)، مرتبه علمی و وابستگی سازمانی آنها به همراه پست الکترونیکی و شماره تماس نویسنده مسوول باشد.
 • پس از ارسال مقاله به مجله هر گونه تغییر در تعداد نویسندگان آن باید توسط نویسنده مسوول کتباً به مجله اعلام شود. 
 • مقالات دریافت شده ابتدا توسط هیأت تحریریه مورد بررسی کمی و کیفی قرار می­ گیرد و در صورتی که مناسب تشخیص داده شود (به شرط رعایت نکاتی که در این راهنمای نگارش آمده است)، برای ارزیابی به حداقل سه نفر از داوران صاحب‌نظر و ناشناس برای نویسنده(گان) در رشته مربوطه ارسال می‌شود.
 • پذیرش و چاپ مقاله منوط به انجام تمام ویرایش­های خواسته شده از طرف دفتر مجله می­ باشد.

۶- هزینه بررسی اولیه مقاله

پیرو نامه مجوز دریافت وجه از نویسندگان بررسی اولیه مقاله (بعد از اعلام نظر  اعضای هیات تحریریه و  تعیین داور توسط ایشان)  و قبل از ارسال به داوری منوط به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال (پنجاه هزار تومان) از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی واقع در صفحه کاربری افراد و یا واریز وجه  از طریق بانک  به حساب ۹۶۸۰۸۳۲۸۷ نزد بانک تجارت شعبه بلوار خزر ساری بنام در آمد پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و ارسال فیش آن به آدرس ایمیل مجله
 journal_sanruyahoo.com می باشد. در فیش واریزی کد مقاله و نویسنده مسوول قید شود.

۷- هزینه انتشار

صدور نامه پذیرش نهایی مقاله و انتشار  آن منوط به واریز مبلغ یک میلیون ریال (۱۰۰۰۰۰۰ ریال) از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی واقع در صفحه کاربری افراد و یا واریز وجه  از طریق بانک  به حساب ۹۶۸۰۸۳۲۸۷ نزد بانک تجارت شعبه بلوار خزر ساری بنام در آمد پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و ارسال فیش آن به آدرس ایمیل مجله  journal_sanruyahoo.com می باشد. در فیش واریزی کد مقاله و نویسنده مسوول قید شود.

۸- اشتراک مجله

 • بهای اشتراک یک ­ساله جهت دو شماره از مجله با احتساب هزینه پستی ۲۰۰۰۰۰ ریال می­باشد. وجه اشتراک را به شماره حساب اشاره شده در بالا واریز و فیش واریزی را به آدرس ایمیل مجله که در بند شش ذکر شده است، ارسال نمایید.


 

نشانی مطلب در وبگاه (پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی:
http://jwmr.sanru.ac.ir/find.php?item=1.48.14.fa
برگشت به اصل مطلب