(پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی- تماس با ما
زمان تماس با دفتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اطلاعیه تماس با  دفتر نشریات دانشگاه:
خواهشمند است جهت برقراری ارتباط با دفتر نشریات با شماره تلفن و دورنگار: ۳۳۶۸۷۴۳۷-۰۱۱ و یا شماره های ۶-۳۳۶۸۷۵۷۴-۰۱۱   داخلی ۲۵۰۹ اقدام فرمایید.

قابل توجه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران محترم

با توجه به کثرت مقالات آماده چاپ و لزوم تخصیص زمان به تنظیم مقالات، از نویسندگان محترم مسئول مکاتبه تقاضا می‌گردد در صورت نیاز به تماس تلفنی با دفتر مجلات دانشگاه، فقط در روزهای شنبه و سه‌شنبه از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح اقدام نمایند.

  نشانی دفتر پژوهشنامه:

  ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،

  ص- پ : ۵۷۸ کد پستی ۴۸۱۸۱۶۸۹۸۴

  تلفن و دورنگار: ۶-۳۳۶۸۷۵۷۴-۰۱۱ 

E-Mail: journalsanru.ac.ir
E-Mail: journal_sanruyahoo.com

نشانی مطلب در وبگاه (پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی:
http://jwmr.sanru.ac.ir/find-1.56.36.fa.html
برگشت به اصل مطلب