(پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی- لزوم تطبیق کامل مقالات ارسالی با فرمت مجله (رعایت اصول ارسال مقاله)
رعایت کامل راهنمای نگارش

حذف تصاویر و رنگ‌ها
لزوم تطبیق کامل مقالات ارسالی با فرمت مجله

***نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله رعایت قوانین الزامی می باشد:

"شیوه جدید  نگارش چکیده فارسی مقاله"
چکیده فارسی: نویسندگان باید چکیده‌ای به صورت مبسوط شامل تمامی اجزاء مقاله [مقدمه (با ذکر هدف)، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، نتیجه گیری و واژه‌های کلیدی]  (حداقل ۳۵۰ و حداکثر ۴۵۰ کلمه با فاصله خطوط یک). چکیده مبسوط فارسی باید به روشنی ارائه‌گر محتویات مقاله، بدون استفاده از علائم اختصاری، شکل یا جدول، بوده و به تفکیک دارای ساختار زیر باشد:
                            
•مقدمه (و هدف): (B Mitra, font size ۱۰)   
•مواد و روش‌ها: (B Mitra, font size ۱۰)  
•یافته‌ها: (B Mitra, font size ۱۰)            
•نتیجه گیری: (B Mitra, font size ۱۰)      
•واژه های کلیدی: (B Mitra, font size ۱۰)

نمونه مقاله  جهت  استفاده نویسندگان محترم

تذکر مهم:
نویسندگان و ارسال کنندگان محترم مقالات، خواهشمند است در ثبت اسامی و جایگاه نویسندگان مقالات نهایت دقت را  داشته باشید، زیرا پس از دریافت مقالات و  ثبت آن و ارسال تعهدنامه، به هیچ عنوان درخواست تغییر در اسامی و ... پذیرفته نمی شود.


 

نکته ۱- شایسته است نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله خود، آن را کاملا با فرمت مجله تطبیق دهند. بدیهی است که در غیر این صورت مقاله مورد ارزیابی قرار نمی گیرد و از روند بررسی حذف خواهد شد.

نکته ۲- ضروریست در تمامی مراحل ارسال فایل‌های مقاله، توجه شود مقاله بدون نام در جای خود بارگذاری شود. ارسال فایل بی‌نام در غیر از جای پیش‌بینی شده در هر مرحله، حذف مقاله از چرخه بررسی، داوری و چاپ را در پی خواهد داشت.

نکته ۳- هر نویسنده مجاز به ارسال حداکثر سه مقاله در پایگاه نشریه مربوط می باشد لازم بذکر است نام نویسندگان تکراری در هر جایگاهی قابل قبول نمی باشد.
 

نکته ۴- در مورد پرداخت هزینه های بررسی اولیه و هزینه پذیرش  مقاله خواهشمند است پرداخت هزینه ها  بصورت آنلاین صورت پذیرد در غیر اینصورت تصویر فیش بانکی به آدرس ایمیل نشریه    journal_sanruyahoo.com     ارسال گردد  لطفا از بارگزاری تصویر فیش واریزی  در صفحه پرونده مقاله و بصورت فایل ضمیمه خودداری فرمایید.

هنگام ارسال فایل اصلاحی شما باید در بخش مقالات آماده ویرایش، دکمه ویرایش را کلیک کنید و فایل اصلاحی با نام و فایل اصلاحی بدون نام را بار دیگر در بخش فایل اصلی و فایل بدون نام نویسنده بارگذاری کنید لطفا فایل وورد نهایی را (با فرمت Word ۲۰۰۷) ذخیره و ارسال نمایید. خواهشمند است از ارسال فایلها بصورت ضمیمه خوداری نمایید

در صورت داشتن پاسخ برای داوران آن را در ابتدای فایل اصلاحی قرار داده و در انتهای پاسخ از نوشتن نام خودداری نمایید.

یعنی د ر فایل اصلاح شده قبل از چکیده فارسی توضیحات خود را برای داور نهایی بنویسید.

نشانی مطلب در وبگاه (پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی:
http://jwmr.sanru.ac.ir/find-1.73.35.fa.html
برگشت به اصل مطلب