(پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی - راهنمای پایگاه
برای مشاهده راهنمای کامل صفحات وبگاه اینجا را کلیک کنید
ضریب تاثیر (IF: 0.125) : گزارش های استنادی نشریات فارسی به بررسی، ارزیابی و رتبه بندی نشریات معتبر می پردازد. روش کمی مورد استفاده، مبتنی بر میزان استفاده نویسندگان و در سطحی بالاتر، نشریات از نشریات و مجموعه مقالات آنها، بنیانگذاری شده است. این روش یکی از روشهای متداول در علم سنجی است که موسسات سنجش و اندازه گیری مانند موسسه اطلاعات علمی برای سالیان نسبتا طولانی از آن استفاده می کنند. ضریب تاثیر اغلام شده این مرکز برای پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز در حال حاضر 0.063 می باشد
Rss 
برای مشاهده راهنمای کامل صفحات وبگاه اینجا را کلیک کنید