برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
بهینه سازی روش ماسکینگام در روندیابی سیل در رودخانه های سیلابی (9188 مشاهده)
ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی با استفاده از مدل دراستیک بر پایه GIS (منطقه مورد مطالعه: دشت دهگلان، استان کردستان) (8148 مشاهده)
تحلیل حساسیت متغیرهای موثر بر سیلاب شهری با استفاده از مدل SWMM (7803 مشاهده)
تخمین آبنمود سیلاب حوزه آبخیز با استفاده از مدل HEC-HMS و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ایدنک) (7268 مشاهده)
بررسی رابطه خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوزه آبخیز اترک (6466 مشاهده)
اثر لایروبی آب بندان ها بر تغییرات تخصیص آب در حوضه سد البرز با استفاده از مدل WEAP (5982 مشاهده)
بررسی ارتباط خصوصیات فیزیکی- شیمیایی خاک و گسترش فرسایش خندقی در حوزه آبخیز تمر قره قوزی، استان گلستان (5915 مشاهده)
بهره برداری بهینه از مخزن با استفاده از الگوریتم شبیه سازی بازپخت و کاربرد روش مجانب در صحت سنجی آن (5656 مشاهده)
مقایسه روش­های مورا و وارسون و رگرسیون چندمتغیره در پهنه بندی خطر زمین لغزش حوزه آبخیز کن (5515 مشاهده)
بررسی مقایسه ای الگوی پیچان رود با استفاده از تحلیل هندسه فراکتالی و شاخص های زاویه مرکزی و ضریب خمیدگی (مطالعه موردی: رودخانه قزل اوزن) (5294 مشاهده)
بررسی کارایی مدل RHEM در برآورد فرسایش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سنگانه- خراسان رضوی) (5135 مشاهده)
بررسی کارایی روش تورنت وایت در مقایسه با تشتک کلاسA در سواحل جنوب ایران (4922 مشاهده)
ارزیابی تغییر کاربری و تأثیر آن روی رژیم هیدرولوژیکی در حوزه آبخیز قزاقلی استان گلستان (4898 مشاهده)
پیش بینی خطر زمین لغزش با استفاده از روش های آماری کمی، تحلیل سلسله مراتبی و تلفیقی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز واز) (4796 مشاهده)
ارزیابی کارایی مدل فیزیکی LISEM در شبیه‌سازی آبنمود سیلاب حوزه آبخیز معرف و زوجی کچیک استان گلستان (4742 مشاهده)
کاربرد زمین آمار در پهنه بندی شدت های خشکسالی (4698 مشاهده)
اثر اجرای طرح‌های آبخیزداری در حوزه آبخیز خمارک استان زنجان (4694 مشاهده)
شبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه با استفاده از مدل HEC-RAS در محیط GIS (مطالعه موردی: رودخانه بشار، استان کهگیلویه و بویراحمد) (4667 مشاهده)
برآورد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جامیشان استان کرمانشاه) (4503 مشاهده)
تعیین الگوی توزیع منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز الشتر، استان لرستان) (4349 مشاهده)
بهینه‌سازی روابط دبی جریان و دبی رسوب معلق در ایستگاه‌های حوزه قره‌سو (4241 مشاهده)
کارایی روش های مختلف آنالیز آماری در تخمین مؤلفه های آب نمود واحد مصنوعی آبخیزهای شمال کشور (4223 مشاهده)
تخمین دبی روزانه با استفاده از مدل IHACRES در برخی از حوزه‌های آبخیز استان گلستان (4190 مشاهده)
بررسی مناسب‌ترین توزیع فراوانی دبی حداکثر لحظه‌ای سالانه (مطالعه موردی: منطقه البرز مرکزی) (4176 مشاهده)
شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب و مؤلفه های بیلان آب در حوزه آبخیز رودخانه ها (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کورکورسر) (4154 مشاهده)
تعیین مناطق مولد سیل و اولویت بندی سیلخیزی واحدهای هیدرولوژیکی حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز لاویج رود، استان مازندران) (4103 مشاهده)
ارزیابی رواناب مستقیم مستخرج از مدل های آبنمود واحد لحظه ای تبدیل لاپلاس و H2U (مطالعه موردی: حوزه آبخیز خانمیرزا) (4002 مشاهده)
بررسی تاثیر عامل بارش پیشین در برآورد جریان رودخانه توسط شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: رودخانه بختیاری) (3786 مشاهده)
تغییرات مکانی و فصلی رسوب معلق در ایستگاه‌های واقع در طول رودخانه گرگانرود، استان گلستان (3778 مشاهده)
تحلیل مسیر رودخانه بابلرود با بهره‌گیری از مدل هیدرولیکی HEC-RAS در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی و ارائه الگوهای مدیریتی سیلاب (3697 مشاهده)
آنالیز عدم قطعیت برای برآورد حجم رسوب در مخزن سد(مطالعه موردی: سد امیرکبیر) (3595 مشاهده)
تعیین زمان بارندگی پیشین مؤثر بر دبی خروجی حوزه آبخیز مرتعی تنگراه (3581 مشاهده)
برآورد ضریب رسوبدهی در حوزه آ بخیز شفارود گیلان (3535 مشاهده)
مطالعه پارامترهای کیفیت آب رودخانه تجن با استفاده از تکنیکهای آماری چند متغیره (3508 مشاهده)
اولویت‌بندی ‌مکانی مناطق ‌سیل‌خیز در‌‌‌‌‌ حوزه‌‌ آبخیز رودک در استان تهران با استفاده‌‌‌ از مدل ‌‌شبیه‌سازی بارش- رواناب HEC-HMS (3439 مشاهده)
نقش ویژگی‌های آب‌بندان بر عملکرد محصول برنج در شرق مازندران (3400 مشاهده)
ارزیابی کارایی شبکه‎های آب‎سنجی با استفاده از تئوری آنتروپی گسسته (مطالعه موردی: حوزه بختگان- مهارلو) (3276 مشاهده)
بررسی الگوی رسوب‌گذاری مخزن سد شهید رجایی با استفاده از مدل عددیGSTARS3.0 (3197 مشاهده)
بررسی تأثیر تعدیل دامنه تغییرات داده ها بر کارایی مدل شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم رگرسیونی در پیش بینی خشکسالی (3176 مشاهده)
وضعیت تبخیر و تعرق ایستگاه یزد تحت تاثیر عدم قطعیت سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای و مدل‌های موجود (3059 مشاهده)
مطالعه نقش داده های پرت در تحلیل فراوانی هیدرولوژیک در حوزه هلیل رود با استفاده از روش گشتاورهای خطی (3051 مشاهده)
ارزیابی علل ایجاد فرسایش آبکندی در بخشی از استان ایلام (3011 مشاهده)
مطالعه رابطه خواص مکانیکی خاک و ایجاد لغزش در مسیر جاده جنگلی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز چفرود استان گیلان) (2958 مشاهده)
ارزیابی آزمون گاما و منحنی‌های اندرو به‌منظور تخمین مقدار رسوب معلق حوزه‌های آبخیز جنوب و جنوب شرقی دریای خزر (2949 مشاهده)
واسنجی نسخ مختلف رابطه جهانی فرسایش خاک در حوزه آبخیز چهل گزی کردستان (2930 مشاهده)
بررسی ارتباط عناصر غذایی خاک با پوشش گیاهی در حوزه آبخیز لار (2926 مشاهده)
بررسی آستانه شروع رواناب در واحدهای مارنی سازندهای زمین‌شناسی استان زنجان با استفاده از دستگاه بارانساز مصنوعی (2873 مشاهده)
مقایسه روش‌های مختلف تخمین داده‌های گم‌شده دبی ماهانه حوزه آبخیز کارون بزرگ (2870 مشاهده)
تهیه نقشه حساسیت به وقوع زمین لغزش با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره (مطالعه موردی: حوزه سد ایلام) (2846 مشاهده)
کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در ارائه سناریوهای مختلف حفاظت آب و خاک در حوزه آبخیز طالقان (2843 مشاهده)
جمع کل آمار: 407509

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به (پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Journal of Watershed Management Research

Designed & Developed by : Yektaweb