فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML مدل‌سازی زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی دشتستان بوشهر با استفاده از هوش مصنوعی و زمین آمار - پذیرفته شده در 1400/4/14
دکتر حلیمه پیری*، اقای مجتبی مبارکی، اقای صالح سیاسر
XML مکان یابی مناطق مستعد برای پخش سیلاب با استفاده از روش ترکیب خطی وزن دار درحوزه آبخیز سد باغان بوشهر - پذیرفته شده در 1400/4/14
مهندس حمید محقق پور*، مهندس ایوب بحرانی فرد، دکتر سیاوش کلبی، دکتر نسیم آرمان
XML بررسی اثرات جداگانه و ترکیبی افزودنی‌های خاک در حفاظت خاک و آب - پذیرفته شده در 1400/4/23
آرمین بالوایه، لیلا غلامی*، فاطمه شکریان، عطااله کاویان
XML ارزیابی پتانسیل وقوع سیل با استفاده از مدل‌های داده کاوی ماشین بردار پشتیبان، چاید و جنگل تصادفی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز فریزی) - پذیرفته شده در 1400/2/13
دکتر مهدی زارعی*، دکتر رحمان زندی، مهناز ناعمی تبار
XML کاربرد تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) در تحلیل موانع مقابله با بیابان‌زایی (با رویکرد آسیب‌شناسی در استان یزد) - پذیرفته شده در 1400/3/1
دکتر محمد حسن صادقی روش*
XML بررسی خطرپذیری سیل در حوضه‌های فاقد آمار با استفاده از ویژگی‌های ژئومرفیک (مطالعه موردی؛ وازرود) - پذیرفته شده در 1400/1/18
دکتر فاطمه شکریان*، پروفسور کریم سلیمانی
XML توسعه مدل بهینه سازی تحت شرایط عدم قطعیت برای تخصیص منابع آب (مطالعه موردی: آبخیز مرند) - پذیرفته شده در 1400/2/25
دکتر جواد حسین زاد*، مهری راعی، دکتر محمدعلی قربانی
XML مقایسه میزان ذخیره کربن و نیتروژن خاک در دشت گربایگان فسا در دو وضعیت پخش سیلاب و بدون پخش سیلاب - پذیرفته شده در 1400/1/18
دکتر محمد جواد روستا*، دکتر سید مسعود سلیمان پور، مهندس مریم عنایتی، دکتر مجتبی پاک پرور
XML مفهوم‌سازی و ارزیابی سلامت آبخیز آسیاب‌رود شهرستان چالوس - پذیرفته شده در 1400/2/25
پروفسور سیدحمیدرضا صادقی*، دکتر عبدالواحد خالدی درویشان، پروفسور مهدی وفاخواه، دکتر حمیدرضا مرادی‌رکابدارکلایی، دکتر زینب حزباوی، آقای محمدرسول رجبی، خانم زهرا ابراهیمی، آقای سیدامین زکی، خانم ساناز پورفلاح‌‎اسدآبادی، دکتر سوده میارنعیمی، مهندس سمیه پورنبی، مهندس خدیجه حاجی، مهندس علی نصیری‌خیاوی، مهندس اعظم مومزایی، مهندس مهین کله‌هوئی، مهندس سونیا مهری
XML تاثیر احداث سد کرخه و عوامل اقلیمی بر رژیم سالیانه، سیلابی و پهنه‌های سیل‌گیر رودخانه‌ کرخه - پذیرفته شده در 1400/4/11
دکتر سمانه رضوی زاده*، دکتر سکینه لطفی نسب اصل، دکتر فاطمه درگاهیان، دکتر زهرا سعیدی فر
XML ارزیابی و اصلاح شبکه بارش آفرودیت در برآورد بارش ماهانه و سالانه مناطق مرکزی ایران - پذیرفته شده در 1400/1/18
دکتر مهدی نادی*، خانم هانیه بازیارپور، دکتر محمود رائینی سرجاز
XML شبیه سازی مناطق مستعد سیلاب با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون و سیستم اطلاعات جغرافیایی (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز زولاچای، شهرستان سلماس) - پذیرفته شده در 1400/2/1
قورمیک وحید عیسی زاده*، بنی زهرا علی بیگی
XML ارزیابی آسیب‌پذیری حوزه آبخیز تجن از نظر سیلاب با استفاده از روش BWM - پذیرفته شده در 1400/2/1
حمید رضا مرادی، محمد تقی آوند*، مهدی رمضان زاده لسبویی
XML نقش تغییر ارتفاع شبیه ساز باران و سرعت حد بارش در مولفه های مختلف رواناب و رسوب - پذیرفته شده در 1399/12/9
حمزه سعیدیان*، حمید رضا مرادی
XML ارزیابی اثر نیاز زیست محیطی در طراحی و بهره برداری از مخزن با الگوریتم‌های شبیه‌ساز - پذیرفته شده در 1399/11/28
نجمه آخوندی، مه نوش مقدسی*، صدیقه انوری
XML تغییرات غلظت فلزات سنگین و شاخص‌های آلودگی رسوبات بستر در جهت پایاب رودخانه در حوزه آبخیز معرف خامسان - پذیرفته شده در 1399/11/19
آقاي محمد امجدی، دکتر عبدالواحد خالدی درویشان*
XML تعیین رویکرد ذی‌نفعان دولتی و محلی در تصمیم‌گیری مشارکتی برای اقدامات آبخیزداری حوضه انارچای مشگین‌شهر - پذیرفته شده در 1400/3/29
مهندس فاطمه کاتب، دکتر اباذر اسمعلی عوری*، دکتر رئوف مصطفی زاده، دکتر معراج شرری، دکتر زینب حزباوی
XML بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر مکان آبشکن بر شرایط هیدرولیکی و رسوبی آبگیر جانبی - پذیرفته شده در 1400/2/1
مصطفی زمانی، حمیدرضا ربیعیفر*، محمد رستمی
XML بررسی اثرات مؤلفه‌های شیب و شدت بارندگی بر هدرفت خاک و رواناب در اراضی دیم (مطالعه موری: اراضی دیم شهرستان گچساران) - پذیرفته شده در 1399/11/9
دکتر مجید خزائی*، دکتر رضا بیات، دکتر ایمان صالح
XML تولید نقشه های رطوبت خاک ایران از محصولات BEC Global Level 3 ماهواره اسموس - پذیرفته شده در 1400/3/29
دکتر ابراهیم اسعدی اسکویی، دکتر مژده جامعی*
XML مقایسه و کاربرد شبکه عصبی مصنوعی، ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم در پیش بینی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (مطالعه موردی: شهرستان هیرمند) - پذیرفته شده در 1399/9/25
ایمان بیژن، حلیمه پیری*، محمود طباطبایی، جمشید پیری
XML پیش‌بینی ارتفاع امواج ساحلی با استفاده از روش‌های هیبریدی- موجک هوش مصنوعی (مطالعه موردی: بندر امیرآباد دریای خزر) - پذیرفته شده در 1399/9/13
نیما افشین، علیرضا عمادی*، رامین فضل اولی، سروین زمان زاد قویدل
XML تعیین مهمترین عوامل مؤثر خاکی در تولید رواناب کاربری های مختلف سازند گچساران - پذیرفته شده در 1399/9/6
حمزه سعیدیان*، حمید رضا مرادی
XML پیش‌بینی بارش پاییزه مبتنی بر الگوهای دورپیوندی حوضه دریای کاسپین - پذیرفته شده در 1399/7/7
دکتر رضا نوروز ولاشدی*، دکتر جلیل هلالی
XML تاًثیر پروژه تغذیه مصنوعی بر کیفیت آب آبخوان منطقه سفیددشت – فرادنبه - پذیرفته شده در 1399/7/14
رحیم علیمحمدی نافچی*
XML برآورد فرسایش خاک در اراضی شیبدار مرتعی با بکارگیری شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) - پذیرفته شده در 1399/7/14
دکتر وحید غلامی*، آقا فرهاد برنا، محمدعلی هادیان امری
XML تحلیل حساسیت الگوریتم SEBAL در برآورد نیاز آبی محصولات زراعی - پذیرفته شده در 1399/7/14
دکتر صدیقه انوری*، خانم الهام محمودزاده
XML ارائه افزونه ارزیابی آسیب‌پذیری نواحی شهری در برابر سیلاب برای نرم‌افزار ArcGIS با بهره‌گیری ازModelBuilder و Python - پذیرفته شده در 1399/7/14
آقای علی خلیلی*، آقای مرتضی پور زارع، آقای آریان اسروش
XML تهیه سند راهبردی مدیریت جامع حوزه آبخیز با استفاده از مدل SWOT و QSPM (مطالعه موردی: حوزه آبخیز میمه، استان ایلام) - پذیرفته شده در 1399/10/16
دکتر محسن توکلی*، دکتر حسن فتحی زاد، دکتر محمود حمیدیان
XML ارزیابی تاثیر تبدیلات لگاریتمی و توابع هدف بر میزان کارائی مدل‌های شبکه عصبی در برآورد بار رسوب معلق (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سراب قره سو، رودخانه قوری‌چای) - پذیرفته شده در 1399/2/8
محمودرضا طباطبائی*، سید احمد حسینی
XML تحلیل آماری سری زمانی مساحت پوشیده از برف حاصل از تصاویر ماهواره‌ای در استان مازندران - پذیرفته شده در 1399/12/16
خانم حدیقه بهرامی پیچاقچی، دکتر رضا نوروز ولاشدی*، دکتر محمود رائینی سرجاز
XML ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر آبدهی رودخانه نکارود حوضه سد گلورد - پذیرفته شده در 1398/11/12
حسینعلی زبردست، دکتر محمود رائینی سرجاز*، دکتر محمد علی غلامی
XML مقایسه و ارزیابی مدل های هوشمند و زمین آماری به منظور تحلیل تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی (مطالعه موردی : دشت کمیجان) - پذیرفته شده در 1399/5/12
دكتر مه نوش مقدسی*، دكتر مهدی مردیان، مهندس محسن پارسا
XML حفاظت آب و خاک با استفاده از خاکپوش آلی ذرت تحت شرایط باران شبیه‌سازی شده - پذیرفته شده به صورت گزارش فنی در 1399/3/17
دکتر عطااله کاویان*، دکتر لیلا غلامی، مهندس مهین کله هویی، مهندس میلاد سلطانی
XML بهینه‌سازی شبکه انفیس با استفاده از تبدیل موجک برای شبیه‌سازی بارش دراز مدت شهر رشت - پذیرفته شده در 1400/1/18
اقای ابراهیم شهبازبیگی، دکتر بهروز یعقوبی*، دکتر سعید شعبانلو
XML عوامل مؤثر بر تمایل آبخیزنشینان بر مشارکت در طرح‌های آبخیزداری با رهیافت تحلیل مسیر (مطالعه موردی: حوضه آبخیز هزارخانی، استان کرمانشاه) - منتشرشده در 1396/4/11
آقای عباس الیاسی*، دکتر کاکا شاهدی، دکتر شفق رستگار
XML بهینه سازی کاربری اراضی با استفاده از ترکیب روش های برنامه ریزی آرمانی و تخصیص چند هدفه اراضی - منتشرشده در 1396/3/31
افشین هنربخش*، مهدی پژوهش، مریم زنگی آبادی، مسلم حیدری
XML اثر قرق و جهت دامنه بر مقادیر رواناب و رسوب (مطالعه موردی: حوضه های زوجی خامسان ) - منتشرشده در 1395/10/26
مهندس جبار هادی قورقی، دکتر خالد اوسطی*
XML بهینه‌سازی ضرایب مدل‌های نفوذ آب به خاک - منتشرشده در 1395/11/6
دکتر مریم بیات ورگشی*، دکتر حمید زارع ابیانه، دکتر علی قدمی، دکتر ولی الله کریمی
XML ارزیابی اثر ارتفاع و درصد سطح پوشش نوارهای حائل گیاهی برکاهش انتقال رسوب - منتشرشده در 1396/1/15
مهندس ایمان صالح، دکتر عطااله کاویان*، دکتر محمود حبیب نژاد، دکتر زینب جعفریان
XML بررسی توانمندی مدل شبکه عصبی مصنوعی در شبیه‏سازی فرآیند بارش - رواناب در شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: حوضه سد پاشاکلا بابل) - منتشرشده در 1395/11/25
معصومه خادمی، رامین فضل اولی*، علیرضا عمادی
XML شبیه‌سازی و ارزیابی عملکرد سد مخزنی شهید یعقوبی با استفاده از روش تحلیل پویایی سیستم - منتشرشده در 1395/6/29
میلاد صباغی، علی شاهنظری*، علی ضیایی
XML تخمین احتمال بزرگی زمین لغزش های رخ داده در حوزه آبخیز پیوه ژن (استان خراسان رضوی) - منتشرشده در 1395/10/5
حمیدرضا پورقاسمی*
XML شبیه سازی الگوی جریان در یک بازه پیچان رود طبیعی با استفاده از مدل هیدرودینامیکی CCHE2D (مطالعه موردی: پیچان رودهای بالادست سد درودزن ) - منتشرشده در 1396/2/13
مهندس ابوذر نیکنام*، مهندس غلامرضا خسروی، دکتر احمد نوحه گر، دکتر ارشک حلی ساز
XML بررسی توانمندی مدل هیدرولوژیک پیوسته در شبیه سازی جریانهای بیشینه با گام زمانی کوتاه مدت (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زشک-مشهد) - منتشرشده در 1396/3/22
خانم سمیه مشاری عشق آباد*، پروفسور احمد نوحه گر، دکتر ایمان باباییان، دکتر سیروس ارشادی
XML شبیه‌سازی تبخیر روزانه به کمک مدل‌های سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی (ANFIS) و رگرسیون چندمتغیره (MR) در ایستگاه سینوپتیک تبریز - منتشرشده در 1396/1/15
دکتر صدیقه محمدی*، دکتر علیجان آبکار
XML اولویت‌بندی زیرحوزه‌های بحرانی از لحاظ فرسایش و رسوب با استفاده از مدل پاسخ فرسایش حوزه (WERM) و آنالیز مورفومتری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز روضه‌چای، استان آذربایجان غربی) - منتشرشده در 1395/10/26
دکتر رئوف مصطفی‌زاده*، مهندس خدیجه حاجی، دکتر اباذر اسمعلی‌عوری، دکتر حبیب نظرنژاد
XML اولویت‌بندی مکانی زهکشی زیرزمینی در محدوده پروژه البرز - منتشرشده در 1395/4/23
سهراب خلیلی واودره، علی شاهنظری*، میرخالق ضیاء تباراحمدی، مجتبی چراغی زاده
XML مدل‌سازی و پیش‌بینی تراز آب زیرزمینی با کاربرد مدل‌های سری زمانی (مطالعه موردی: دشت‌های استان همدان) - منتشرشده در 1395/7/17
علی افروزی، حمید زارع ابیانه*
XML برآورد تبخیر– تعرق پتانسیل بر اساس مدل‌های تصادفی سری‌زمانی (مطالعه موردی ایستگاه تبریز) - منتشرشده در 1395/3/31
آقای امید بابامیری*، دکتر حامد نوذری، دکتر صفر معروفی
XML بررسی همبستگی میان پارامترهای اقلیمی و سیلاب حوضه رودخانه مارون و پیش بینی سیلاب به کمک شبکه هوشمند عصبی - منتشرشده در 1395/10/22
صمد فتوحی، خدیجه جوجی زاده، مریم نصیری*، ناصر اورک
XML ارزیابی مقایسه ای روش احتمالاتی وزن شاهد و نسبت فراوانی برای پهنه بندی خطر زمین ‏لغزش در حوضه ونک - منتشرشده در 1395/3/30
علیرضا عرب عامری*، کورش شیرانی
XML ارزیابی کرنل‌های ماشین بردار پشتیبان در طبقه‌بندی کاربری اراضی (مطالعه موردی: حوزه چشمه کیله- چالکرود) - منتشرشده در 1395/3/30
مهندس احمد نجفی، مهندس سارا عزیزی قلاتی*، دکتر محمدحسین مختاری
XML تخمین هدایت الکتریکی آب رودخانه ها با استفاده از شبکه عصبی موجک (مطالعه موردی: رودخانه کاکارضا) - منتشرشده در 1395/2/8
محمد علی قربانی*، رضا دهقانی
XML آشکارسازی روند تغییرات بارش شمال کشور با استفاده از آزمون غیرپارامتری من- کندال - منتشرشده در 1395/11/6
دکتر مجتبی خوش روش، آقای محمد میرناصری*، خانم مهسا پسرکلو
XML بررسی کارایی روش های مختلف هوش مصنوعی و روش آماری در برآورد میزان رواناب حوزه های مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی حوزه شهید نوری کاخک گناباد) - منتشرشده در 1395/6/14
مهندس محمدمهدی زرعی، دکتر محمدتقی دستورانی*، دکتر منصور مصداقی، دکتر مسعود عشقی زاده
XML ارزیابی اتصال شبکه‌ای‌ جاده‌های حوزه‌های آبخیز کوهستانی با استفاده از تئوری گراف (مطالعه موردی: حوزه چهل‌چای استان گلستان) - منتشرشده در 1395/1/24
مهندس محسن مصطفی*، دکتر شعبان شتایی جویباری، دکتر مجید لطفعلیان، دکتر امیر سعدالدین
XML برآورد ضرایب زبری مانینگ و دارسی ویسباخ در سطح یک خاک لسی تحت پوشش های متفاوت سنگ ریزه سطحی - منتشرشده در 1395/2/18
سلمان میرزائی*، فرخ اسدزاده، حبیب نظرنژاد
XML مدل سازی منطقه‌ای و ارزیابی ضریب جریان در حوضه کرخه - منتشرشده در 1395/3/10
جهانگیر پر همت*، رحیم کاظمی
XML اولویت بندی عوامل موثر بر وقوع زمین‌لغزش و تهیه نقشه حساسیت آن با استفاده از الگوریتم نوین جنگل تصادفی (مطالعه موردی: بخشی از استان گلستان) - منتشرشده در 1395/4/26
دکتر مجید محمدی*، دکتر حمیدرضا پورقاسمی
XML برآورد پارامترهای معادله ماسکینگام غیرخطی در مدل روندیابی سیلاب با استفاده از الگوریتم چرخه آب - منتشرشده در 1395/2/8
آقای سعید اکبری فرد، دکتر کورش قادری، خانم مریم علیان نژاد*
XML شبیه‌سازی دبی و نیترات آب در حوزه آبخیز تالار با استفاده از مدل SWAT - منتشرشده در 1394/9/1
مهندس مازیار محمدی، دکتر عطااله کاویان*، دکتر لیلا غلامی
XML دستیابی به مسیر بهینه استحصال از منابع آب زیرزمینی با اعمال اثرات جانبی در دشت همدان - بهار - منتشرشده در 1395/4/23
محمد رضا کهنسال*، سید محسن سیدان، محمد قربانی
XML کاربرد مدل رقومی ارتفاع به منظور محاسبه‌ی عامل توپوگرافی در مدل USLE با استفاده از تکنیک زمین آمار - منتشرشده در 1394/9/1
دکتر فرخ اسدزاده*، آقای سلمان میرزایی
XML تحلیل شدت و تداوم دوره‌های خشک و مرطوب بر اساس شاخص‌های مبتنی بر بارش و تبخیر-تعرق - منتشرشده در 1395/3/10
مهندس محسن ذبیحی، دکتر رئوف مصطفی‌زاده*، دکتر معراج شرری
XML تعیین مناسب‌ترین روش برآورد رسوب معلق بر اساس آماره‌های خطاسنجی (مطالعه موردی- تعدادی از زیرحوزه‌های کشف‌رود) - منتشرشده در 1395/6/14
آقای الیاس رمضانی پور، دکتر ابوالفضل مساعدی*، دکتر منصور مصداقی
XML بررسی شاخص فرسایندگی باران استان آذربایجان غربی برای تهیه نقشه هم‌فرسای بارندگی - منتشرشده در 1394/7/22
دکتر رضا سکوتی اسکوئی*، دکتر داوود نیک کامی، مهندس ابراهیم بروشکه
XML تاثیر اصلاح‌کننده‌های خاک روی تعییرات آب‌نمود و رسوب‌نمود در شرایط آزمایشگاهی - منتشرشده در 1395/3/10
دکتر لیلا غلامی، دکتر سیدحمیدرضا صادقی*، دکتر مهدی همایی
XML بررسی تغییرات کاربری اراضی طی دو دهه اخیر (مطالعه موردی: حوضه‌ی آبریز ابوالعباس) - منتشرشده در 1394/7/22
سیده مائده شنانی هویزه*، حیدر زارعی
XML پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیره‌ای مارکوف و CA مارکوف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گرین) - منتشرشده در 1394/5/5
علیرضا ایلدرمی، حمید نوری، مهین نادری*، سهیلا آقابیگی امین، حسین زینی وند
XML ارزیابی تأثیر نرمال‌سازی توزیع احتمالاتی رواناب ماهانه بر عملکرد مدل‌های SVM و ANN در شبیه‌سازی جریان ماهانه رودخانه‌ها (مطالعه موردی: حوضه زرینه‌رود) - منتشرشده در 1395/2/18
محمد عیسی زاده*، حجت احمدزاده، محمدعلی قربانی
XML منشایابی رسوبات آبی حوضه ورتوران قزوین با روش انگشت‌نگاری ترکیبی - منتشرشده در 1395/2/12
دكتر جمال مصفایی*، دكتر محمدرضا اختصاصی، خانم زهرا فریدکیا
XML بررسی نقش پارامتر‌های هیدرولوژیکی ‏و هندسی حوضه بر شکل منحنی ‏تداوم‌جریان ‏(مطالعه موردی: ناحیه خزری)‏ - منتشرشده در 1394/5/5
رحیم کاظمی*، نجفقلی غیاثی
XML تخمین عدم قطعیت مدل شبیه‌سازی سیلابHEC-HMS با استفاده از الگوریتم مونت کارلو زنجیره مارکوف - منتشرشده در 1394/12/3
مه روز نورعلی، بیژن قهرمان*، محسن پوررضا بیلندی، کامران داوری
XML بررسی تغییرات جانبی کانال و بستر بابلرود در محدوده شهر بابل - منتشرشده در 1394/6/14
دکتر همت اله رورده*، دکتر قاسم لرستانی، خانم معصومه چراغی
XML ارزیابی کارایی مدل‏های فرکتا‏لی در توصیف توزیع اندازه ذرات رسوبات (مطالعه موردی: فولاد محلهِ سمنان) - منتشرشده در 1395/1/23
هانیه ببرنژاد*، علی اصغر ذوالفقاری، محمد رضا یزدانی، علی اصغر هاشمی، محمد کیا کیانیان
XML بررسی کارایی مدل‏ های هوشمند در برآورد رسوبات معلق رودخانه‏ای (مطالعه موردی: حوزه‏ آبخیز بابا امان، خراسان شمالی) - منتشرشده در 1394/5/19
مهندس پریسا عشقی، دکتر جلیل فرزادمهر*، دکتر محمد تقی دستورانی، مربی زینب عرب اسدی
XML ارزیابی کارایی مدل احتمالاتی Weight of Evidence در تهیه نقشه حساسیت زمین‌لغزش (مطالعه موردی؛ حوزه آبخیز سیاه بیشه، مازندران) - منتشرشده در 1394/3/23
احسان ابراهیمی، کریم سلیمانی*، حمیدرضا پورقاسمی
XML بررسی و مقایسه دوره‌های خشکسالی با استفاده از نمایه‌های مبتنی بر بارش در برخی مناطق مرکزی و غرب کشور - منتشرشده در 1394/12/24
پیمان امین*، حسین ملکی نژاد
XML برآورد ارزش اقتصادی مستقیم کارکرد حفاظت خاک پوشش گیاهی مراتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی حوزه آبخیز نوررود) - منتشرشده در 1394/3/11
دكتر شفق رستگار*، دكتر حسین بارانی، دكتر علی دریجانی، دكتر واحدبردی شیخ، دكتر جمشید قربانی، دكتر محمد قربانی
XML بررسی روند تغییرات کمی وکیفی آب زیرزمینی دشت آمل- بابل - منتشرشده در 1393/10/13
آتیکه افضلی*، کاکا شاهدی
XML بررسی تأثیر خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی بر خصوصیات کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مرند) - منتشرشده در 1394/7/22
دکتر بتول زینالی*، دانشجو مجتبی فرید پور، دکتر صیاد اصغری
XML تحلیل کیفی آب رودخانه‌ها با استفاده از شبکه عصبی بیزین (مطالعه موردی) - منتشرشده در 1394/2/27
محمد علی قربانی، رضا دهقانی*
XML برآورد بارش بیشینه محتمل 24 ساعته با رویکرد تغییرات مکانی در حوضه‌های جنوبی استان کهگیلویه و بویراحمد - منتشرشده در 1394/4/1
مصطفی گرجی*، محمود رائینی سرجاز، رامین فضل اولی
XML ارزیابی برخی روابط تجربی برآورد زمان تمرکز و شناسایی مهمترین عوامل فیزیوگرافی موثر بر آن در حوضه سد قشلاق - منتشرشده در 1394/3/23
دکتر گلاله غفاری*، آقای زانا طالبی
XML کاربرد مدل بارش-رواناب پیوسته HMS-SMA برای برآورد رواناب و فراوانی خشک‌سالی‌ها و سیلاب‏های حوضه نکا تحت سناریوی اقلیمی A2 مدل HadCM3 - منتشرشده در 1393/12/16
مجتبی خوش روش*، محمود رائینی، اسماعیل نیکزاد طهرانی
XML پهنه‌بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل‌های فازی چند معیاره در محیط GIS (مطالعه موردی: حوزه‌ی آبخیز ایذه- خوزستان) - منتشرشده در 1394/5/5
خانم سیده معصومه موسوی*، دکتر موسی عابدینی، دکتر اباذر اسمعلی عوری، خانم فاطمه مدنی
XML بررسی روند تغییرات دما, بارش و دبی با استفاده از آزمون ناپارامتری من-کندال(مطالعه موردی حوضه آبریز رودخانه کاجو استان سیستان و بلوچستان) - منتشرشده در 1394/3/23
مریم انصاری*، غلامرضا نوری، صمد فتوحی
XML شبیه‌سازی رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده ازمدل WetSpa در حوزه ‌آبخیز هرو - دهنو در استان لرستان - منتشرشده در 1394/10/19
حمید کریمی، حسین زینی‌وند*، ناصر طهماسبی‌پور، علی حقی‌زاده، میرحسن میریعقوب‌زاده
XML بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوضه آبریز قره‌چای در استان مرکزی - منتشرشده در 1393/11/20
هادی ثانی خانی*، محمد رضا گوهردوست، مرتضی صادقی
XML شناسایی مناطق مناسب احداث سدهای زیرزمینی در حوضه آبخیز الشتر به روش ANP - منتشرشده در 1393/9/23
دکتر صیاد اصغری سراسکانرود*، مهدی بلواسی، دکتر بتول زینالی، سعیده صاحبی وایقان
XML مقایسه برآورد بار رسوب معلق رودخانه با استفاده از روش‌های رگرسیون‌گیری و الگوریتم ژنتیک - منتشرشده در 1395/10/4
جواد بهمنش*، مریم محمدپور، محمد مهدی باطنی
XML تاثیرنوسانات زمانی فرسایندگی باران بر تغییرات فصلی رسوبدهی معلق (مطالعه ی موردی: حوضه کسیلیان) - منتشرشده در 1394/5/18
مهندس زهرا گرامی، دکتر محمود عرب خدری*، دکتر حسین اسدی، مهندس رضا بیات
XML بررسی تغییرات بستر رودخانه با استفاده از مدل HEC-RAS4.0 مطالعه موردی: رودخانه تالار - منتشرشده در 1394/3/12
خانم فاطمه زهرا اسدی*، آقای رامین فضل اولی، آقای علیرضا عمادی
XML مقایسه مدل‌های تجربی برآورد سیلاب حداکثر در دوره بازگشت‌های مختلف در مناطق فاقد آمار (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کیارود گیلان) - منتشرشده در 1393/11/20
محمد مهدی اکبری*، سهراب خلیلی واودره
XML مکان یابی سدهای زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک در غرب ایران (مطالعه موردی: مهران، استان ایلام) - منتشرشده در 1394/3/23
رضوان کردی، مرزبان فرامرزی*، حاجی کریمی، پرویز گرائی، احسان یارمحمدی
XML بررسی کارایی روش‌های رگرسیون بردار پشتیبان، شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و رگرسیون خطی چندمتغیره به منظور پیش‌بینی تراز سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت شهرکرد) - منتشرشده در 1394/1/22
آقای عبداله رمضانی چرمهینه، دکتر محمد ذونعمت کرمانی*
XML بررسی عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان حوزه آبخیز شاهرود (استان قزوین) در بکارگیری عملیات حفاظت آب و خاک با کاربرد الگوی لاجیت چندگزینه ای - منتشرشده در 1393/10/8
ابوذر پرهیزکاری*، محمدمهدی مظفری، مهدی حسینی خدادادی، رویا پرهیزکاری
XML اثر آماده‌سازی خاک برای مطالعات آزمایشگاهی فرسایش بر رواناب سطحی - منتشرشده در 1394/3/11
مهندس وفا همایون فر، دکتر عبدالواحد خالدی درویشان*، دکتر سیدحمیدرضا صادقی
XML ارزیابی اثرات انتشار گازهای گلخانه ای و تغییرات اقلیم بر عرضه و تقاضای آب آبیاری و تولیدات کشاورزی در حوزه های آبخیز استان قزوین - منتشرشده در 1394/3/23
ابوذر پرهیزکاری*، محمد مهدی مظفری
XML منطقه‌بندی حوزه‌های آبخیز با به‌کارگیری نوعی از شبکه‌های عصبی مصنوعی به‌منظور تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب - منتشرشده در 1394/7/22
علی آهنی*، صمد امامقلی زاده، سید سعید موسوی ندوشنی، خلیل اژدری
XML کلاسه‌بندی و آنالیز شدت و مدت خشکسالی‌های جریان آب‌ سطحی (مطالعه موردی: استان ایلام) - منتشرشده در 1393/10/8
مجید کاظم زاده*، زهرا نوری، علیرضا مقدم نیا، آرش ملکیان
XML تخمین گروه‌های هیدرولوژیکی خاک در حوضه‌های فاقد داده‌ی اندازه‌گیری شده - منتشرشده در 1393/7/2
دکتر محمد ذونعمت کرمانی، مهندس معین گنجعلیخانی*
XML برآورد غلظت رسوب معلق روزانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و خوشه‌بندی داده‌ها به روش نگاشت خود سازمان‌ده (مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری سیرا - رودخانه کرج) - منتشرشده در 1393/6/4
مهندس محمودرضا طباطبائی*، دکتر کریم سلیمانی، دکتر محمود حبیب نژاد روشن، دکتر عطااله کاویان
XML آشکارسازی روند سری‌های زمانی هواشناسی در حوزه آبخیز گرگا ن رود در سه دهه اخیر - منتشرشده در 1393/7/30
مریم سادات جعفرزاده، حامد روحانی*، علی حشمت پور، مجتبی کاشانی
XML تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب با استفاده از روش کریجینگ متعارف در حوزه‌های آبخیز استان مازندران - منتشرشده در 1393/4/31
زهرا شیخ*، عبدالحمید دهواری، مهدیه ابراهیمی
XML بررسی کارایی روش‌های تخمین پارامترهای مدل هیدروگراف واحد لحظه‌ای نش در شبیه‌سازی هیدروگراف جریان (مطالعه موردی: حوزه آبخیز منشاد) - منتشرشده در 1394/2/27
فریبا زکی زاده*، علی طالبی
XML استفاده از شاخص سیستم‌های دینامیک غیرخطی برای طبقه‌بندی هیدرولوژیکی حوزه‌های آبخیز - منتشرشده در 1393/6/16
XML شبیه‌سازی رسوب معلق روزانه و بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر روی آن در حوزه آبخیز گل‌گل، ایلام - منتشرشده در 1393/11/1
خانم سمیه میرزایی، دکتر حسین زینی وند*، دکتر علی حقی زاده
XML شبیه سازی جریان زیرسطحی برای تعیین مناطق مستعد احداث سد زیرزمینی با استفاده از مدل SWAT (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز درونگر درگز) - منتشرشده در 1393/4/31
احسان زاهدی*، علی طالبی، سید عباس طباطبائی، آرزو رئیسی، مجید آسیایی
XML بهینه‌سازی کاربری اراضی به منظور کاهش سیلاب (مطالعه موردی حوزه آبخیز کسیلیان) - پذیرفته شده در 1400/5/3
مهندس محمد مهدی تقوی گرجی، دکتر مهدی وفاخواه*، دکتر شعبانعلی غلامی
XML تعیین برترین مدل های برآورد نفوذ در کاربری های مختلف، به منظور مدیریت بهینه حوزه های آبخیز - منتشرشده در 1392/10/25
مهندس لیلا سلیمانی*، دکتر علی حقی زاده، دکتر حسین زینی وند
XML شبیه‌سازی جریان ماهانه‌ی ‌رودخانه‌ی قره‌سو واقع در استان اردبیل با استفاده از مدل SWAT - منتشرشده در 1393/12/16
فواد ناصرآبادی*، اباذر اسمعلی عوری، حسین اکبری، رخساره رستمیان
XML پهنه بندی خطر سیلاب با استفاده از سیستم تحلیل و تصمیم گیری چند معیاره (MCDAS) مطالعه موردی: حوضه آبخیز شیطور بافق - منتشرشده در 1393/5/4
دکتر محمد حسن زاده نفوتی*
XML طراحی بهینه چاههای مشاهده ای در یک شبکه پایش سطح آب زیرزمینی با استفاده از الگوریتم های فوق ابتکاری - منتشرشده در 1394/3/23
دکتر ناصر گنجی خرم دل*، مهندس فاطمه کیخایی
XML بررسی نقش سازندهای زمین شناسی در میزان فرسایش و تولید رسوب در زیرحوزه‌های رودخانه دویرج استان ایلام - منتشرشده در 1392/12/13
حسن فتحی زاد*، حاجی کریمی، محسن توکلی
XML چالش های فراروی مدیریت حوزه های آبخیز کشور: کاربرد فن دلفی - منتشرشده در 1394/3/16
زهرا اطهری، غلامرضا پزشکی راد*، عنایت عباسی، امیرحسین علی بیگی
XML تخمین دبی اوج سیلاب و حجم رواناب رگبار با استفاده شبکه عصبی- فازی تطبیقی از (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کسیلیان) - منتشرشده در 1394/3/23
مهندس سعید جانی زاده، دکتر مهدی وفاخواه*
XML بررسی کارایی را بطه جهانی فرسایش خاک و برخی از نسخ آن در برآورد رسوب رگبارهای منفرد در مراتع نیمه خشک - منتشرشده در 1394/1/31
مجید کارگر، محمدرضا جوادی*، علی اصغر هاشمی
XML تهیه نقشه رقومی آب معادل برف با استفاده از پارامترهای ژئومرفومتری و روش شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سخوید) - منتشرشده در 1393/8/18
سمیه ابدام، علی فتح‌زاده*، روح‌الله تقی‌زاده مهرجردی، جواد محجوبی
XML بررسی پتانسیل سیل‌خیزی حوزه‌های آبخیز و تعیین مناطق مولد سیل (مطالعه موردی: حوزه آبخیز نکا) - منتشرشده در 1393/4/31
آقای آرمان شعبانی بازنشین*، دکتر علیرضا عمادی، دکتر رامین فضل اولی
XML بررسی نقش ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در وقوع زمین لغزش (مطالعه موردی: منطقه افسرآباد چهارمحال وبختیاری) - منتشرشده در 1393/12/16
دکتر سیدنعیم امامی*، دکتر احمد جلالیان، مهندس عباس خسروی
XML ارزیابی کارایی مدل WEPP در برآورد رسوب حوزه آبخیز سولاچای-اردبیل - منتشرشده در 1392/9/12
خانم سوسن طولابی*، دکتر موسی عابدینی، دکتر اباذر اسمعلی عوری
XML پیش بینی سطح آب زیرزمینی دشت شاهرود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیRBF - منتشرشده در 1392/12/13
دکتر صمد امامقلی زاده*، دکتر حمید حسن پور، خانم فرزانه اکبرزاده
XML برآورد بار معلق در سیستم رودخانه‌ای با استفاده از روش گروهی کنترل داده‌ها (GMDH) - منتشرشده در 1393/4/31
زهرا ایوانی*، محمد مهدی احمدی، کورش قادری
XML ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداری بر آبنمود سیل با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گوش و بهره) - منتشرشده در 1393/9/23
مه روز نورعلی*، بیژن قهرمان
XML بررسی عوامل انگیزشی موثر بر مشارکت کشاورزان در عملیات کشت پلکانی اراضی کشاورزی - منتشرشده در 1393/4/31
محمد رضا محبوبی*، ندا نجد عباسی، امید طوسی
XML ممقایسه عملکرد ماشین بردار پشتیبان با سایر مدل‌های هوشمند در شبیه‌سازی فرآیند بارش – رواناب - منتشرشده در 1392/9/20
دکتر محمد علی قربانی*، خانم عاطفه ازانی، خانم لیلا نقی پور
XML تحلیل دقت روش‌های زمین‌آمار در تهیه پراکنش مکانی دمای هوا در مناطق کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه آبریز کارون). - منتشرشده در 1392/8/1
فاطمه کاراندیش، دکتر علی شاهنظری*
XML بهینه‏سازی مدل WSM در برآورد فرسایش و رسوب با اصلاح ضرایب و استفاده از باران‏ساز در حوزه آبخیز نیر ، استان یزد - منتشرشده در 1393/4/31
مهندس علی مطلب نژاد، دکتر علی‏ اکبر جمالی*، دکتر محمد حسن زاده، مهندس کاظم دشتکیان
XML ارزیابی تاثیر روند خشکسالی هواشناسی برافت ترازسطح آب دریاچه پریشان - منتشرشده در 1393/4/31
دکتر محمود رایئنی سرجاز، خانم مریم شفیعی*
XML مدل‌سازی فضایی- زمانی وقوع و مقدار بارش زمستانه در گستره ایران با استفاده از مدل مارکف پنهان - منتشرشده در 1392/9/11
مهندس مهدی قمقامی، دکتر نوذر قهرمان*، دکتر جواد بذرافشان
XML کاهش خسارت سیلاب شهری با استفاده از مدیریت غیر سازه‌ای(مطالعه موردی: سیلاب نکا 1378) - منتشرشده در 1392/11/23
محسن مسعودیان، ربابه فندرسکی، محمد قره گزلو*
XML مقایسه کارآئی روش گشتاور خطی با روشهای مرسوم برآورد دبی حداکثر لحظه ای سیلاب (مطالعه موردی حوزه آبخیز شیخ عثمان شهرستان اشنویه) - منتشرشده در 1394/4/1
عباس غلامی*
XML بررسی مقادیر فرسایش و تلفات خاک در سطح کشور با استفاده از ارقام اندازه‌گیری شده روش سزیم 137 و پلات‌های آزمایشی - منتشرشده در 1392/9/12
آقای الیاس خواجوی*، دکتر محمود عرب‌خدری، دکتر محمدحسین مهدیان، دکتر صمد شادفر
XML تهیه نقشه خطرپذیری سیلاب در حوزه آبخیز شهری نور با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی - منتشرشده در 1393/9/23
مهندس نعمت الله حمیدی، دکتر مهدی وفاخواه*، دکتر اکبر نجفی
XML مطالعه اثرات عملیات بیومکانیکی حفاظت آب و خاک بر برخی خصوصیات خاک (مطالعه ‌موردی: ارتفاعات بالادست حوزه آبخیز گرگان رود) - منتشرشده در 1395/3/31
مهندس عیسی جعفری فوتمی*، دکتر حمید نیک نهاد قرماخر، دکتر موسی اکبرلو، دکتر عبالرضا بهره مند
XML مدل‌سازی بارش-رواناب در شرایط تغییر اقلیم به منظور پیش‌بینی جریانات آتی حوضه صوفی‌چای - منتشرشده در 1392/9/12
سید حسن حسینی*، محمدعلی قربانی، علیرضا مساح بوانی
XML مقایسه روند تغییرات دبی کل، دبی پایه و پارامترهای کیفی آب در ایستگاه ارازکوسه - منتشرشده در 1392/9/25
مهندس لیلا رحیمی*، دکتر امیراحمد دهقانی، دکتر خلیل قربانی
XML تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب با استفاده از تحلیل خوشه ای ترکیبی و گشتاورهای خطی - منتشرشده در 1392/11/6
آقای علی آهنی*، دکتر صمد امامقلی زاده، دکتر سید سعید موسوی ندوشنی، دکتر خلیل اژدری
XML بهینه سازی روابط دبی جریان و دبی رسوب معلق در ایستگاه های حوزه قره‌سو - منتشرشده در 1392/2/9
علی نجف نژاد*، سولماز خزائی، مجتبی محمدی، احسان بخت
XML بررسی شکست سد پلرود در اثر روگذری و روندیابی سیلاب ناشی از آن در پایین‌دست - منتشرشده در 1392/10/28
مهندس مینا سیفی زاده، دکتر علیرضا عمادی*، دکتر رامین فضل اولی
XML پیش بینی بار معلق رودخانه با استفاده از مدل‌های سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه قزاقلی رودخانه گرگانرود) - منتشرشده در 1392/9/12
فاطمه برزگری*
XML تغییرپذیری اثرات متقابل برخی از صفات خاک بر زمان شروع رواناب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کجور) - منتشرشده در 1393/6/24
مهندس ملیحه سادات ظریف معظم، دکتر سیدحمیدرضا صادقی*، دکتر سیدخلاق میرنیا
XML آنالیز حساسیت و عدم‏قطعیت مدلWetSpa در شبیه‏سازی هیدروگراف جریان با استفاده از PEST در حوزه آبخیز دینور کرخه - منتشرشده در 1393/6/11
مریم آذین مهر*، عبدالرضا بهره مند، آتنا کبیر
XML استخراج هیدروگراف واحد لحظه ای با استفاده از تئوری آنتروپی شانون - منتشرشده در 1392/7/8
دکتر محمد علی قربانی*، خانم حکیمه اسدی، دکتر حسین جباری خامنه، دکتر داود فرسادی زاده
XML شبیه سازی فرآیند بارش رواناب در حوزه آبخیز ناورود با مدل ولترای مرتبه محدود و شبکه های عصبی مصنوعی - منتشرشده در 1392/6/17
دکتر مهسا حسنپور کاشانی*، دکتر محمدعلی قربانی، دکتر یعقوب دین پژوه، دکتر صداقت شهمراد
XML تحلیل خطر زمین لغزش در حوزه آبخیز ماسوله با استفاده از تئوری دمپستر- شیفر (Dempster-Shafer) و GIS - منتشرشده در 1392/10/28
محمد زارع*، محمد حسن جوری، دیانا عسگری زاده، تینا سالاریان، مونا فخرقاضی
XML کالیبراسیون وارزیابی مدل هیدرولیکی- هیدرولوژیکی SWMM به منظور شبیه سازی رواناب سطحی (مطالعه موردی: شهر گرگان) - منتشرشده در 1393/11/1
سامان بدیعی زاده*، عبدالرضا بهره مند، امیراحمد دهقانی
XML بررسی کارایی مدل ریز‌مقیاس آماری SDSM در پیش‌بینی پارامترهای دمایی در دو اقلیم خشک و فراخشک (مطالعه موردی: کرمان و بم) - منتشرشده در 1392/7/8
دانشجوي كارشناسي ارشد مریم رضائی، دکتر محمد نهتانی*، کارشناس ارشد علیجان آبکار، کارشناس ارشد معصومه رضائی، دانشجوي كارشناسي ارشد مهری میرکازهی ریگی
XML بررسی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی بارش – رواناب در حوضه آبخیز تحت تاثیر برف (مطالعه موردی :حوزه آبخیز سد لتیان) - منتشرشده در 1392/6/24
فاطمه صدیقی، دکتر مهدی وفاخواه*، دکتر محمدرضا جوادی، نوید دهقانی
XML ارزیابی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر ویژگی‌های هیدرولوژیک حوضه آبخیز کسیلیان - منتشرشده در 1392/9/12
ناصح رحمانی*
XML بررسی الگوهای رودخانه ای ماندری، گیسویی و آنابرنچینگ با استفاده از شاخص های گیسویی و خمیدگی در رودخانه گاماسیاب - منتشرشده در 1392/11/23
دکتر محمد حسین رضائی مقدم*، نوشین پیروزی نژاد، دکتر ایرج جباری
XML بهره گیری از روش آماری هیدروژئومرفولوژی در برآورد رسوب تولیدی حوزهآبخیز (مطالعه موردی حوضه زنوزچای) - منتشرشده در 1392/11/16
مهندس لیلا کاشی زنوزی*، دکتر حسن احمدی، دکتر علی اکبر نظری سامانی
XML تحلیل منطقه‌ای منحنی تداوم جریا ن در حوزه آبخیز دریاچه نمک - منتشرشده در 1392/12/13
مهندس سعید خسروبیگی، دکتر مهدی وفاخواه*
XML مدیریت خطر زمین‌لغزش برای دو سناریوی عادی و بحرانی در آبخیز چهل‌چای، استان گلستان - منتشرشده در 1393/10/8
ابراهیم کریمی سنگچینی*، مجید اونق، امیر سعدالدین
XML مدل‌سازی توزیعی و دینامیک بیلان آب حوضه آبخیز چهل‌چای در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی و برنامه‌نویسی PCRaster - منتشرشده در 1392/12/18
دکتر واحدبردی شیخ*، مهندس عبدالجلیل حزبی، دکتر عبدالرضا بهره مند
XML شبیه سازی جریان درمجاری آبروی زیرزمینی و سطحی با مدل EPA-SWMM - منتشرشده در 1392/6/26
ولی اله کریمی*، کریم سلیمانی، محمود حبیب نژاد روشن، کاکا شاهدی
XML پهنه بندی حساسیت خطر لغزش با استفاده از مدل نروفازی در حوزه آبخیز واز - منتشرشده در 1392/2/22
محمد زارع، علیرضا مقدم نیا*، صادق تالی، حسین سلمانی
XML مدل‌سازی بارش - رواناب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و شبکه فازی - عصبی تطبیقی در حوزه آبخیز کسیلیان - منتشرشده در 1393/9/23
مهندس نوید دهقانی، دکتر مهدی وفاخواه*، دکتر عبدالرضا بهره مند
XML برآورد میزان رسوبات معلق با استفاده از شبکه های عصبی و تعیین مناسب ترین توابع آموزشی (مطالعه موردی: استان لرستان) - منتشرشده در 1392/9/12
محسن یوسفی*، ربابه پورشرعیاتی
XML مقایسه تغییرات دوسالانه نفوذ و برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک - منتشرشده در 1392/6/17
حسین آقاجان تبار*
XML تهیه نقشه نواحی با پتانسیل وقوع چشمه‌های آب زیرزمینی با استفاده از روش آماری ‏رگرسیون لجستیک در محیط ‏GIS‏ (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوهستانی میرده، کردستان)‏ - منتشرشده در 1392/5/28
خانم سیران زندی، پروفسور کریم سلیمانی، مهندس جلال زندی*
XML تعیین پارامترهای مدل مفهومی ناش با استفاده از واسنجی اتوماتیک در حوضه کسیلیان - منتشرشده در 1392/2/21
مهندس مصطفی اصلانی*، دکتر رامین فضل اولی، مهندس مجتبی احمدی زاده
XML تحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی با روش حد آستانه ثابت (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کرخه) - منتشرشده در 1392/6/26
مهشید کریمی*، کاکا شاهدی، مطلّب بایزیدی
XML بررسی ارتباط عناصر غذایی خاک با پوشش گیاهی در حوزه آبخیزلار - منتشرشده در 1391/9/27
رضا تمرتاش*، محمد جعفری، حسین حیدری شریف آباد، قوام الدین زاهدی امیری، غلامرضا زهتابیان
XML مقایسه مدل های رگرسیون لجستیک، نسبت فراوانی و تحلیل سلسله مراتبی درتهیه نقشه حساسیت ریزش‌سنگ (مطالعه موردی: استان کردستان، گرنه صلوات آباد) - منتشرشده در 1392/2/30
عطااله شیرزادی*، کریم سلیمانی، محمود حبیب نژاد روشن، عطااله کاویان، بهاره قاسمیان
XML اولویت‌بندی اقدامات آبخیزداری در حوزه‌ آبخیز با استفاده از روش TOPSIS (مطالعه موردی: زیدشت – طالقان) - منتشرشده در 1392/9/12
امید اسدی نلیوان*، محمد رستمی خلج، محسن محسنی ساروی، انور سور
XML توسعه سامانه پشتیبانی تصمیم در راستای مدیریت مشارکتی و جامع آبخیز چهل‌چای استان گلستان - منتشرشده در 1392/7/15
امیر سعدالدین، احسان الوندی*، واحدبردی شیخ
XML شبیه سازی توزیعی مکانی - زمانی رواناب با استفاده از مدل WetSpa در آبخیز طالقان - منتشرشده در 1392/9/12
شهین مرادی پور*، عبدالرضا بهره مند، حسین زینی وند، علی نجفی نژاد
XML بررسی امکان کاربرد سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS) در برآورد بار رسوب معلق بابل‌رود - منتشرشده در 1392/1/27
مهندس عیسی کیا، دکتر علیرضا عمادی*، دکتر رامین فضل اولی
XML تعیین کاربری‌های مناسب با استفاده از فنون تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بابلرود، مازندران) - منتشرشده در 1392/3/6
آقای امید کرمی*، دکتر سیدمحمد حسینی نصر، دکتر حمید جلیلوند، آقای میرحسن میریعقوب زاده
XML مدلسازی فرآیند بارش-رواناب با استفاده از روش کنترل گروهی داده‌ها (GMDH) و شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) در حوضه آبریز پلرود - منتشرشده در 1392/3/6
عادل پورنعمت رودسری، کورش قادری*، شهرام کریمی گوغری
XML ارزیابی پاسخ هیدرولوژیکی حوزه آبخیز قزاقلی استان گلستان در طی دوره های آتی تحت تأثیر تغییر اقلیم - منتشرشده در 1392/3/13
حسین سلمانی*، محمد رستمی خلج، حامد روحانی، مجتبی محمدی، صادق تالی خشک
XML پهنه بندی خطر زمین لغزش با مدل رگرسیون چند متغیره در محیط GIS ( مطالعه موردی: حوزه آق مشهد، استان مازندران) - منتشرشده در 1392/8/11
آرمان رسایی*، خه بات خسروی، محمود حبیب نژاد روشن، ارکان حیدری، آرمین مشایخان
XML تعیین مکانهای مناسب جمع آوری آب باران جهت استفاده در مصارف کشاورزی با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی: دشت بیرجند) - منتشرشده در 1392/9/25
ابوالفضل اکبرپور*، عباس خاشعی سیوکی، اکبر کشاورز، حامد فروغی فر
XML اثر تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: سمسکنده ساری) - منتشرشده در 1391/12/16
خانم مهری برومند*، دکتر مهدی قاجار سپانلو، دکتر محمد علی بهمنیار، آقای سروش سالک گیلانی
XML تأثیر گرادیان‌های موضعی در افزایش دقت درون‌یابی داده‌های اقلیمی به روش رگرسیون وزن‌دار جغرافیایی - منتشرشده در 1391/12/7
دکتر خلیل قربانی*، دکتر زهرا آقاشریعتمداری
XML ارزیابی الگوی تخصیص به تشکل‌های آب‌بران در شبکه البرز با استفاده از مدل MIKE BASIN و آنالیز حساسیت آن - منتشرشده در 1391/9/22
علی شاهنظری*، فاطمه هاشمی، علی ضیا تبار احمدی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به (پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Journal of Watershed Management Research

Designed & Developed by : Yektaweb