فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML بررسی خطرپذیری سیل در حوضه‌های فاقد آمار با استفاده از ویژگی‌های ژئومرفیک (مطالعه موردی؛ وازرود) - پذیرفته شده در 1400/1/18
دکتر فاطمه شکریان*، پروفسور کریم سلیمانی
XML مقایسه میزان ذخیره کربن و نیتروژن خاک در دشت گربایگان فسا در دو وضعیت پخش سیلاب و بدون پخش سیلاب - پذیرفته شده در 1400/1/18
دکتر محمد جواد روستا*، دکتر سید مسعود سلیمان پور، مهندس مریم عنایتی، دکتر مجتبی پاک پرور
XML ارزیابی و اصلاح شبکه بارش آفرودیت در برآورد بارش ماهانه و سالانه مناطق مرکزی ایران - پذیرفته شده در 1400/1/18
دکتر مهدی نادی*، خانم هانیه بازیارپور، دکتر محمود رائینی سرجاز
XML شبیه سازی مناطق مستعد سیلاب با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون و سیستم اطلاعات جغرافیایی (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز زولاچای، شهرستان سلماس) - پذیرفته شده در 1400/2/1
قورمیک وحید عیسی زاده*، بنی زهرا علی بیگی
XML ارزیابی آسیب‌پذیری حوزه آبخیز تجن از نظر سیلاب با استفاده از روش BWM - پذیرفته شده در 1400/2/1
حمید رضا مرادی، محمد تقی آوند*، مهدی رمضان زاده لسبویی
XML نقش تغییر ارتفاع شبیه ساز باران و سرعت حد بارش در مولفه های مختلف رواناب و رسوب - پذیرفته شده در 1399/12/9
حمزه سعیدیان*، حمید رضا مرادی
XML ارزیابی اثر نیاز زیست محیطی در طراحی و بهره برداری از مخزن با الگوریتم‌های شبیه‌ساز - پذیرفته شده در 1399/11/28
نجمه آخوندی، مه نوش مقدسی*، صدیقه انوری
XML تغییرات غلظت فلزات سنگین و شاخص‌های آلودگی رسوبات بستر در جهت پایاب رودخانه در حوزه آبخیز معرف خامسان - پذیرفته شده در 1399/11/19
آقاي محمد امجدی، دکتر عبدالواحد خالدی درویشان*
XML بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر مکان آبشکن بر شرایط هیدرولیکی و رسوبی آبگیر جانبی - پذیرفته شده در 1400/2/1
مصطفی زمانی، حمیدرضا ربیعیفر*، محمد رستمی
XML بررسی اثرات مؤلفه‌های شیب و شدت بارندگی بر هدرفت خاک و رواناب در اراضی دیم (مطالعه موری: اراضی دیم شهرستان گچساران) - پذیرفته شده در 1399/11/9
دکتر مجید خزائی*، دکتر رضا بیات، دکتر ایمان صالح
XML مقایسه و کاربرد شبکه عصبی مصنوعی، ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم در پیش بینی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (مطالعه موردی: شهرستان هیرمند) - پذیرفته شده در 1399/9/25
ایمان بیژن، حلیمه پیری*، محمود طباطبایی، جمشید پیری
XML پیش‌بینی ارتفاع امواج ساحلی با استفاده از روش‌های هیبریدی- موجک هوش مصنوعی (مطالعه موردی: بندر امیرآباد دریای خزر) - پذیرفته شده در 1399/9/13
نیما افشین، علیرضا عمادی*، رامین فضل اولی، سروین زمان زاد قویدل
XML تعیین مهمترین عوامل مؤثر خاکی در تولید رواناب کاربری های مختلف سازند گچساران - پذیرفته شده در 1399/9/6
حمزه سعیدیان*، حمید رضا مرادی
XML پیش‌بینی بارش پاییزه مبتنی بر الگوهای دورپیوندی حوضه دریای کاسپین - پذیرفته شده در 1399/7/7
دکتر رضا نوروز ولاشدی*، دکتر جلیل هلالی
XML تاًثیر پروژه تغذیه مصنوعی بر کیفیت آب آبخوان منطقه سفیددشت – فرادنبه - پذیرفته شده در 1399/7/14
رحیم علیمحمدی نافچی*
XML برآورد فرسایش خاک در اراضی شیبدار مرتعی با بکارگیری شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) - پذیرفته شده در 1399/7/14
دکتر وحید غلامی*، آقا فرهاد برنا، محمدعلی هادیان امری
XML تحلیل حساسیت الگوریتم SEBAL در برآورد نیاز آبی محصولات زراعی - پذیرفته شده در 1399/7/14
دکتر صدیقه انوری*، خانم الهام محمودزاده
XML ارائه افزونه ارزیابی آسیب‌پذیری نواحی شهری در برابر سیلاب برای نرم‌افزار ArcGIS با بهره‌گیری ازModelBuilder و Python - پذیرفته شده در 1399/7/14
آقای علی خلیلی*، آقای مرتضی پور زارع، آقای آریان اسروش
XML حالت‌های مختلف بهینه‌یابی پارامترهای روش‌های روندیابی هیدرولوژیکی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) برای روندیابی سیل در رودخانه کارون - پذیرفته شده در 1399/6/24
آقای هادی نوروزی*، آقای وحید کریمی، دکتر جلال بازرگان، دکتر حیدر همتی
XML تهیه سند راهبردی مدیریت جامع حوزه آبخیز با استفاده از مدل SWOT و QSPM (مطالعه موردی: حوزه آبخیز میمه، استان ایلام) - پذیرفته شده در 1399/10/16
دکتر محسن توکلی*، دکتر حسن فتحی زاد، دکتر محمود حمیدیان
XML پهنه بندی خطر زمین لغزش به روش تراکم سطح و تحلیل سلسله مراتبی جهت ارزیابی مسیرجاده طراحی شده سری چلیر جنگل خیرود - پذیرفته شده در 1399/6/24
اقای امیرحسین خطکه، دکتر سید عطااله حسینی*، دکتر احسان عبدی، دکتر خالد احمدآلی، آقای شاهین کوهی
XML ارزیابی حساسیت تبخیرتعرق پتانسیل به متغیرهای هواشناسی در شمال شرق ایران - پذیرفته شده در 1399/7/7
دکتر زهرا شیرمحمدی علی‌اکبر خانی*، دکتر سید فرهاد صابرعلی
XML ارزیابی عملکرد مدیریت بهره‌وری آب در شبکه-های آبیاری (مطالعه موردی: شبکه آبیاری دوستی-خراسان رضوی) - پذیرفته شده در 1399/7/14
دکتر حسن ساقی*، دکتر رضا جاوید صباغیان، آقای مصطفی زمضانی مقدم
XML بکارگیری الگوریتم نوین بهینه‌سازی چندهدفه نهنگ بهبودیافته (MOIWOA) در اولویت بندی سیاست بهره برداری از مخزن سد گلستان تحت شرایط تغییراقلیم - پذیرفته شده در 1399/7/14
علیرضا دنیایی، امیرپویا صراف*، حسن احمدی
XML شبیه‌سازی بارش و رواناب حوضه رودخانه حوضه شهرچای توسط ماشین آموزش نوین - پذیرفته شده در 1399/4/22
اقای امیر علیزاده، دکتر احمد رجبی*، دکتر سعید شعبانلو، دکتر بهروز یعقوبی، دکتر فریبرز یوسفوند
XML ارزیابی تاثیر تبدیلات لگاریتمی و توابع هدف بر میزان کارائی مدل‌های شبکه عصبی در برآورد بار رسوب معلق (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سراب قره سو، رودخانه قوری‌چای) - پذیرفته شده در 1399/2/8
محمودرضا طباطبائی*، سید احمد حسینی
XML بررسی روش های آماری و زمین آماری در تهیه نقشه هم بارش استان مازندران - پذیرفته شده در 1399/4/22
آقای علیرضا یوسفی کبریا، دکتر مهدی نادی*، دکتر مژده جامعی
XML اولویت بندی عوامل مؤثر بر موانع مشارکت پایدار جوامع روستایی در طرح های آبخوان داری از دیدگاه بهره برداران در حوزه آبخیز بیشه زرد استان فارس - پذیرفته شده در 1399/5/12
دکتر غلامرضا قهاری، دکتر سید مسعود سلیمان پور*، دکتر امین صالح پور جم، دکتر علی اکبر نوروزی، مهندس غلامعلی نکوئیان
XML اثر بنتونیت و پساب فضلاب شهری بر برخی ویژگی های خاک و گیاه یونجه و شبدر - پذیرفته شده در 1399/4/1
خانم عاطفه خانلری، دکتر رضا تمرتاش*، دکتر کاکا شاهدی، دکتر محمدرضا طاطیان
XML تحلیل آماری سری زمانی مساحت پوشیده از برف حاصل از تصاویر ماهواره‌ای در استان مازندران - پذیرفته شده در 1399/12/16
خانم حدیقه بهرامی پیچاقچی، دکتر رضا نوروز ولاشدی*، دکتر محمود رائینی سرجاز
XML بررسی کارایی مدل SWAT در شبیه سازی رواناب و رطوبت موجود در خاک در حوضه دویرج استان ایلام - پذیرفته شده در 1399/9/6
فاطمه بالویی*، دکتر سعید سلطانی کوپایی، دکتر محسن توکلی
XML بهینه‌سازی کاربری اراضی با استفاده از رویکرد ارزیابی چندمعیاره و تحلیل اقتصادی اراضی مطالعه موردی: حوزه آبخیز چهل‌چای استان گلستان - پذیرفته شده در 1399/2/17
خانم فرشته رحیمی*، دکتر علی نجفی نژاد، دکتر واحدبردی شیخ، دکتر آرش زارع گاریزی
XML ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر آبدهی رودخانه نکارود حوضه سد گلورد - پذیرفته شده در 1398/11/12
حسینعلی زبردست، دکتر محمود رائینی سرجاز*، دکتر محمد علی غلامی
XML مقایسه و ارزیابی مدل های هوشمند و زمین آماری به منظور تحلیل تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی (مطالعه موردی : دشت کمیجان) - پذیرفته شده در 1399/5/12
دكتر مه نوش مقدسی*، دكتر مهدی مردیان، مهندس محسن پارسا
XML تعیین الگوی کشت بهینه در حوضه آبریز تجن با استفاده از مدلسازی سیستمی - پذیرفته شده در 1398/10/3
سیده فاطمه هاشمی، علی شاهنظری*، محمود رایینی، محمدرضا شهباز بگیان، یان اداموسکی
XML حفاظت آب و خاک با استفاده از خاکپوش آلی ذرت تحت شرایط باران شبیه‌سازی شده - پذیرفته شده به صورت گزارش فنی در 1399/3/17
دکتر عطااله کاویان*، دکتر لیلا غلامی، مهندس مهین کله هویی، مهندس میلاد سلطانی
XML برآورد نفوذ آب به خاک درکاربری‌های مختلف در حوزه آبخیز مرغملک و شهرکرد - پذیرفته شده در 1399/10/23
خانم سمیرا مصری*، دکتر شجاع قربانی دشتکی، دکتر حسین شیرانی، دکتر ابوالقاسم کامکار روحانی، دکتر حمیدرضا متقیان
XML شبیه سازی پتانسیل آب های زیرزمینی حوضه کهورستان با بهره گیری از رویکرد ترکیبی مدل های داده کاوی - پذیرفته شده در 1399/2/4
دکتر علیرضا نفرزادگان*، آقای علی اکبر محمدی فر، دکتر فریبرز محمدی، دکتر محمد کاظمی
XML ارائه مدل مدیریت جامع منابع آب و خاک حوضه رودخانه حبله رود با استفاده از رویکرد پویایی سامانه - پذیرفته شده در 1398/11/26
دکتر ابراهیم کریمی سنگچینی*، دکتر مجید اونق، دکتر امیر سعدالدین، دکتر مهدی ضرغامی، آقای ایرج ویسکرمی
XML بررسی وضعیت برخی شاخص های ارزیابی حوزه های آبخیز و اولویت‌بندی زیر حوضه ها از منظر کاهش فرسایش (مطالعه موردی حوزه آبخیز کرخه) - پذیرفته شده در 1398/8/1
آقا رضا بیات*، خانم زهرا گرامی، آقا محمود عرب خدری، آقا حمیدرضا پیروان، آقا رحیم کاظمی
XML پیش‌بینی متغیرهای اقلیمی در دوره‌‌های آتی بر پایه مدل HadCM3 با استفاده از مدل ریزمقیاس‎نمایی SDSM در حوزه آبخیز آق‌چای (آذربایجان‌غربی) - پذیرفته شده در 1399/8/26
لیلا همتی، میرحسن میریعقوب‌زاده*
XML سنجش ظرفیت‌سازگاری نظام اجتماعی- اکولوژیک در مواجهه با افت سفره‌های آب زیرزمینی (منطقه موردمطالعه: دشت کازرون) - پذیرفته شده در 1399/3/12
نجمه گنجی، مهدی قربانی*، حسن خسروی، امیر علم بیگی
XML ارزیابی حساسیت‌پذیری فرونشست زمین در دشت سمنان با استفاده از مدل آنتروپی - پذیرفته شده در 1399/9/13
دکتر مجید محمدی*، دکتر حمیدرضا پورقاسمی، دکتر مجتبی امیری
XML بررسی ارتباط تغییرات آب‌های زیرزمینی و خشکسالی با استفاده از شاخص‌های SPI و GRI در دشت لردگان - پذیرفته شده در 1398/8/20
دکتر فاطمه شکریان*، آقای سید عبدالرضا موسوی، پروفسور کریم سلیمانی، آقای سیدحسین روشان
XML اثر تغییر اندازه کرت در عملکرد کود آلی بر تغییر مولفه های رواناب و هدررفت خاک در شرایط آزمایشگاهی - پذیرفته شده در 1398/5/19
بهزاد زارعی، لیلا غلامی*، عطااله کاویان، کاکا شاهدی
XML ارزیابی عدم قطعیت مدل‌های منطقه‌‌ای تغییر اقلیم و روشهای تصحیح خطا و پیش‌بینی تغییرات اقلیمی شهرستان بیرجند - پذیرفته شده در 1397/10/9
مهندس مرتضی دهقانی، دکتر عطااله کاویان*، دکتر محمود حبیب نژاد، دکتر محمد قربانی، دکتر زینب جعفریان
XML تعیین کانال های بحرانی با استفاده از تلفیق مدل ASSAو GIS در دوره های بازگشت مختلف (مطالعه موردی:منطقه 9 شهرداری مشهد) - پذیرفته شده در 1398/2/18
فاطمه رضایی گروی*، عبدالرضا بهره مند، واحد بردی شیخ، محمد تقی دستورانی، سید محمد تاج بخش
XML ارزیابی فرسایش آبی و بادی با استفاده از مدل بیابان زایی IMDPA به دو صورت تلفیقی حداکثر محدودیت و میانگین هندسی و مقایسه آن با مدل های P‌SIAC و IRIFR - پذیرفته شده در 1399/4/7
دکتر مسعود مسعودی*، سمیه شیرگیر
XML عوامل مؤثر بر تمایل آبخیزنشینان بر مشارکت در طرح‌های آبخیزداری با رهیافت تحلیل مسیر (مطالعه موردی: حوضه آبخیز هزارخانی، استان کرمانشاه) - منتشرشده در 1396/4/11
آقای عباس الیاسی*، دکتر کاکا شاهدی، دکتر شفق رستگار
XML بهینه سازی کاربری اراضی با استفاده از ترکیب روش های برنامه ریزی آرمانی و تخصیص چند هدفه اراضی - منتشرشده در 1396/3/31
افشین هنربخش*، مهدی پژوهش، مریم زنگی آبادی، مسلم حیدری
XML مقایسه نسخه درجه روز و تابشی مدل SRM در تخمین رواناب ناشی از ذوب برف - پذیرفته شده در 1396/1/15
محمدباقر رئیسی، مهدی وفاخواه*، حمیدرضا مرادی
XML اثر قرق و جهت دامنه بر مقادیر رواناب و رسوب (مطالعه موردی: حوضه های زوجی خامسان ) - منتشرشده در 1395/10/26
مهندس جبار هادی قورقی، دکتر خالد اوسطی*
XML بهینه‌سازی ضرایب مدل‌های نفوذ آب به خاک - منتشرشده در 1395/11/6
دکتر مریم بیات ورگشی*، دکتر حمید زارع ابیانه، دکتر علی قدمی، دکتر ولی الله کریمی
XML ارزیابی اثر ارتفاع و درصد سطح پوشش نوارهای حائل گیاهی برکاهش انتقال رسوب - منتشرشده در 1396/1/15
مهندس ایمان صالح، دکتر عطااله کاویان*، دکتر محمود حبیب نژاد، دکتر زینب جعفریان
XML بررسی توانمندی مدل شبکه عصبی مصنوعی در شبیه‏سازی فرآیند بارش - رواناب در شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: حوضه سد پاشاکلا بابل) - منتشرشده در 1395/11/25
معصومه خادمی، رامین فضل اولی*، علیرضا عمادی
XML شبیه‌سازی و ارزیابی عملکرد سد مخزنی شهید یعقوبی با استفاده از روش تحلیل پویایی سیستم - منتشرشده در 1395/6/29
میلاد صباغی، علی شاهنظری*، علی ضیایی
XML تخمین احتمال بزرگی زمین لغزش های رخ داده در حوزه آبخیز پیوه ژن (استان خراسان رضوی) - منتشرشده در 1395/10/5
حمیدرضا پورقاسمی*
XML شبیه سازی الگوی جریان در یک بازه پیچان رود طبیعی با استفاده از مدل هیدرودینامیکی CCHE2D (مطالعه موردی: پیچان رودهای بالادست سد درودزن ) - منتشرشده در 1396/2/13
مهندس ابوذر نیکنام*، مهندس غلامرضا خسروی، دکتر احمد نوحه گر، دکتر ارشک حلی ساز
XML بررسی توانمندی مدل هیدرولوژیک پیوسته در شبیه سازی جریانهای بیشینه با گام زمانی کوتاه مدت (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زشک-مشهد) - منتشرشده در 1396/3/22
خانم سمیه مشاری عشق آباد*، پروفسور احمد نوحه گر، دکتر ایمان باباییان، دکتر سیروس ارشادی
XML شبیه‌سازی تبخیر روزانه به کمک مدل‌های سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی (ANFIS) و رگرسیون چندمتغیره (MR) در ایستگاه سینوپتیک تبریز - منتشرشده در 1396/1/15
دکتر صدیقه محمدی*، دکتر علیجان آبکار
XML اولویت‌بندی زیرحوزه‌های بحرانی از لحاظ فرسایش و رسوب با استفاده از مدل پاسخ فرسایش حوزه (WERM) و آنالیز مورفومتری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز روضه‌چای، استان آذربایجان غربی) - منتشرشده در 1395/10/26
دکتر رئوف مصطفی‌زاده*، مهندس خدیجه حاجی، دکتر اباذر اسمعلی‌عوری، دکتر حبیب نظرنژاد
XML اولویت‌بندی مکانی زهکشی زیرزمینی در محدوده پروژه البرز - منتشرشده در 1395/4/23
سهراب خلیلی واودره، علی شاهنظری*، میرخالق ضیاء تباراحمدی، مجتبی چراغی زاده
XML مدل‌سازی و پیش‌بینی تراز آب زیرزمینی با کاربرد مدل‌های سری زمانی (مطالعه موردی: دشت‌های استان همدان) - منتشرشده در 1395/7/17
علی افروزی، حمید زارع ابیانه*
XML برآورد تبخیر– تعرق پتانسیل بر اساس مدل‌های تصادفی سری‌زمانی (مطالعه موردی ایستگاه تبریز) - منتشرشده در 1395/3/31
آقای امید بابامیری*، دکتر حامد نوذری، دکتر صفر معروفی
XML بررسی همبستگی میان پارامترهای اقلیمی و سیلاب حوضه رودخانه مارون و پیش بینی سیلاب به کمک شبکه هوشمند عصبی - منتشرشده در 1395/10/22
صمد فتوحی، خدیجه جوجی زاده، مریم نصیری*، ناصر اورک
XML ارزیابی مقایسه ای روش احتمالاتی وزن شاهد و نسبت فراوانی برای پهنه بندی خطر زمین ‏لغزش در حوضه ونک - منتشرشده در 1395/3/30
علیرضا عرب عامری*، کورش شیرانی
XML ارزیابی کرنل‌های ماشین بردار پشتیبان در طبقه‌بندی کاربری اراضی (مطالعه موردی: حوزه چشمه کیله- چالکرود) - منتشرشده در 1395/3/30
مهندس احمد نجفی، مهندس سارا عزیزی قلاتی*، دکتر محمدحسین مختاری
XML تخمین هدایت الکتریکی آب رودخانه ها با استفاده از شبکه عصبی موجک (مطالعه موردی: رودخانه کاکارضا) - منتشرشده در 1395/2/8
محمد علی قربانی*، رضا دهقانی
XML آشکارسازی روند تغییرات بارش شمال کشور با استفاده از آزمون غیرپارامتری من- کندال - منتشرشده در 1395/11/6
دکتر مجتبی خوش روش، آقای محمد میرناصری*، خانم مهسا پسرکلو
XML بررسی کارایی روش های مختلف هوش مصنوعی و روش آماری در برآورد میزان رواناب حوزه های مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی حوزه شهید نوری کاخک گناباد) - منتشرشده در 1395/6/14
مهندس محمدمهدی زرعی، دکتر محمدتقی دستورانی*، دکتر منصور مصداقی، دکتر مسعود عشقی زاده
XML ارزیابی اتصال شبکه‌ای‌ جاده‌های حوزه‌های آبخیز کوهستانی با استفاده از تئوری گراف (مطالعه موردی: حوزه چهل‌چای استان گلستان) - منتشرشده در 1395/1/24
مهندس محسن مصطفی*، دکتر شعبان شتایی جویباری، دکتر مجید لطفعلیان، دکتر امیر سعدالدین
XML برآورد ضرایب زبری مانینگ و دارسی ویسباخ در سطح یک خاک لسی تحت پوشش های متفاوت سنگ ریزه سطحی - منتشرشده در 1395/2/18
سلمان میرزائی*، فرخ اسدزاده، حبیب نظرنژاد
XML مدل سازی منطقه‌ای و ارزیابی ضریب جریان در حوضه کرخه - منتشرشده در 1395/3/10
جهانگیر پر همت*، رحیم کاظمی
XML اولویت بندی عوامل موثر بر وقوع زمین‌لغزش و تهیه نقشه حساسیت آن با استفاده از الگوریتم نوین جنگل تصادفی (مطالعه موردی: بخشی از استان گلستان) - منتشرشده در 1395/4/26
دکتر مجید محمدی*، دکتر حمیدرضا پورقاسمی
XML برآورد پارامترهای معادله ماسکینگام غیرخطی در مدل روندیابی سیلاب با استفاده از الگوریتم چرخه آب - منتشرشده در 1395/2/8
آقای سعید اکبری فرد، دکتر کورش قادری، خانم مریم علیان نژاد*
XML شبیه‌سازی دبی و نیترات آب در حوزه آبخیز تالار با استفاده از مدل SWAT - منتشرشده در 1394/9/1
مهندس مازیار محمدی، دکتر عطااله کاویان*، دکتر لیلا غلامی
XML دستیابی به مسیر بهینه استحصال از منابع آب زیرزمینی با اعمال اثرات جانبی در دشت همدان - بهار - منتشرشده در 1395/4/23
محمد رضا کهنسال*، سید محسن سیدان، محمد قربانی
XML کاربرد مدل رقومی ارتفاع به منظور محاسبه‌ی عامل توپوگرافی در مدل USLE با استفاده از تکنیک زمین آمار - منتشرشده در 1394/9/1
دکتر فرخ اسدزاده*، آقای سلمان میرزایی
XML تحلیل شدت و تداوم دوره‌های خشک و مرطوب بر اساس شاخص‌های مبتنی بر بارش و تبخیر-تعرق - منتشرشده در 1395/3/10
مهندس محسن ذبیحی، دکتر رئوف مصطفی‌زاده*، دکتر معراج شرری
XML تعیین مناسب‌ترین روش برآورد رسوب معلق بر اساس آماره‌های خطاسنجی (مطالعه موردی- تعدادی از زیرحوزه‌های کشف‌رود) - منتشرشده در 1395/6/14
آقای الیاس رمضانی پور، دکتر ابوالفضل مساعدی*، دکتر منصور مصداقی
XML بررسی شاخص فرسایندگی باران استان آذربایجان غربی برای تهیه نقشه هم‌فرسای بارندگی - منتشرشده در 1394/7/22
دکتر رضا سکوتی اسکوئی*، دکتر داوود نیک کامی، مهندس ابراهیم بروشکه
XML تاثیر اصلاح‌کننده‌های خاک روی تعییرات آب‌نمود و رسوب‌نمود در شرایط آزمایشگاهی - منتشرشده در 1395/3/10
دکتر لیلا غلامی، دکتر سیدحمیدرضا صادقی*، دکتر مهدی همایی
XML بررسی تغییرات کاربری اراضی طی دو دهه اخیر (مطالعه موردی: حوضه‌ی آبریز ابوالعباس) - منتشرشده در 1394/7/22
سیده مائده شنانی هویزه*، حیدر زارعی
XML پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیره‌ای مارکوف و CA مارکوف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گرین) - منتشرشده در 1394/5/5
علیرضا ایلدرمی، حمید نوری، مهین نادری*، سهیلا آقابیگی امین، حسین زینی وند
XML ارزیابی تأثیر نرمال‌سازی توزیع احتمالاتی رواناب ماهانه بر عملکرد مدل‌های SVM و ANN در شبیه‌سازی جریان ماهانه رودخانه‌ها (مطالعه موردی: حوضه زرینه‌رود) - منتشرشده در 1395/2/18
محمد عیسی زاده*، حجت احمدزاده، محمدعلی قربانی
XML منشایابی رسوبات آبی حوضه ورتوران قزوین با روش انگشت‌نگاری ترکیبی - منتشرشده در 1395/2/12
دكتر جمال مصفایی*، دكتر محمدرضا اختصاصی، خانم زهرا فریدکیا
XML بررسی نقش پارامتر‌های هیدرولوژیکی ‏و هندسی حوضه بر شکل منحنی ‏تداوم‌جریان ‏(مطالعه موردی: ناحیه خزری)‏ - منتشرشده در 1394/5/5
رحیم کاظمی*، نجفقلی غیاثی
XML تخمین عدم قطعیت مدل شبیه‌سازی سیلابHEC-HMS با استفاده از الگوریتم مونت کارلو زنجیره مارکوف - منتشرشده در 1394/12/3
مه روز نورعلی، بیژن قهرمان*، محسن پوررضا بیلندی، کامران داوری
XML بررسی تغییرات جانبی کانال و بستر بابلرود در محدوده شهر بابل - منتشرشده در 1394/6/14
دکتر همت اله رورده*، دکتر قاسم لرستانی، خانم معصومه چراغی
XML ارزیابی کارایی مدل‏های فرکتا‏لی در توصیف توزیع اندازه ذرات رسوبات (مطالعه موردی: فولاد محلهِ سمنان) - منتشرشده در 1395/1/23
هانیه ببرنژاد*، علی اصغر ذوالفقاری، محمد رضا یزدانی، علی اصغر هاشمی، محمد کیا کیانیان
XML بررسی کارایی مدل‏ های هوشمند در برآورد رسوبات معلق رودخانه‏ای (مطالعه موردی: حوزه‏ آبخیز بابا امان، خراسان شمالی) - منتشرشده در 1394/5/19
مهندس پریسا عشقی، دکتر جلیل فرزادمهر*، دکتر محمد تقی دستورانی، مربی زینب عرب اسدی
XML ارزیابی کارایی مدل احتمالاتی Weight of Evidence در تهیه نقشه حساسیت زمین‌لغزش (مطالعه موردی؛ حوزه آبخیز سیاه بیشه، مازندران) - منتشرشده در 1394/3/23
احسان ابراهیمی، کریم سلیمانی*، حمیدرضا پورقاسمی
XML بررسی و مقایسه دوره‌های خشکسالی با استفاده از نمایه‌های مبتنی بر بارش در برخی مناطق مرکزی و غرب کشور - منتشرشده در 1394/12/24
پیمان امین*، حسین ملکی نژاد
XML برآورد ارزش اقتصادی مستقیم کارکرد حفاظت خاک پوشش گیاهی مراتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی حوزه آبخیز نوررود) - منتشرشده در 1394/3/11
دكتر شفق رستگار*، دكتر حسین بارانی، دكتر علی دریجانی، دكتر واحدبردی شیخ، دكتر جمشید قربانی، دكتر محمد قربانی
XML بررسی روند تغییرات کمی وکیفی آب زیرزمینی دشت آمل- بابل - منتشرشده در 1393/10/13
آتیکه افضلی*، کاکا شاهدی
XML بررسی تأثیر خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی بر خصوصیات کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مرند) - منتشرشده در 1394/7/22
دکتر بتول زینالی*، دانشجو مجتبی فرید پور، دکتر صیاد اصغری
XML تحلیل کیفی آب رودخانه‌ها با استفاده از شبکه عصبی بیزین (مطالعه موردی) - منتشرشده در 1394/2/27
محمد علی قربانی، رضا دهقانی*
XML برآورد بارش بیشینه محتمل 24 ساعته با رویکرد تغییرات مکانی در حوضه‌های جنوبی استان کهگیلویه و بویراحمد - منتشرشده در 1394/4/1
مصطفی گرجی*، محمود رائینی سرجاز، رامین فضل اولی
XML ارزیابی برخی روابط تجربی برآورد زمان تمرکز و شناسایی مهمترین عوامل فیزیوگرافی موثر بر آن در حوضه سد قشلاق - منتشرشده در 1394/3/23
دکتر گلاله غفاری*، آقای زانا طالبی
XML کاربرد مدل بارش-رواناب پیوسته HMS-SMA برای برآورد رواناب و فراوانی خشک‌سالی‌ها و سیلاب‏های حوضه نکا تحت سناریوی اقلیمی A2 مدل HadCM3 - منتشرشده در 1393/12/16
مجتبی خوش روش*، محمود رائینی، اسماعیل نیکزاد طهرانی
XML پهنه‌بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل‌های فازی چند معیاره در محیط GIS (مطالعه موردی: حوزه‌ی آبخیز ایذه- خوزستان) - منتشرشده در 1394/5/5
خانم سیده معصومه موسوی*، دکتر موسی عابدینی، دکتر اباذر اسمعلی عوری، خانم فاطمه مدنی
XML بررسی روند تغییرات دما, بارش و دبی با استفاده از آزمون ناپارامتری من-کندال(مطالعه موردی حوضه آبریز رودخانه کاجو استان سیستان و بلوچستان) - منتشرشده در 1394/3/23
مریم انصاری*، غلامرضا نوری، صمد فتوحی
XML شبیه‌سازی رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده ازمدل WetSpa در حوزه ‌آبخیز هرو - دهنو در استان لرستان - منتشرشده در 1394/10/19
حمید کریمی، حسین زینی‌وند*، ناصر طهماسبی‌پور، علی حقی‌زاده، میرحسن میریعقوب‌زاده
XML بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوضه آبریز قره‌چای در استان مرکزی - منتشرشده در 1393/11/20
هادی ثانی خانی*، محمد رضا گوهردوست، مرتضی صادقی
XML شناسایی مناطق مناسب احداث سدهای زیرزمینی در حوضه آبخیز الشتر به روش ANP - منتشرشده در 1393/9/23
دکتر صیاد اصغری سراسکانرود*، مهدی بلواسی، دکتر بتول زینالی، سعیده صاحبی وایقان
XML مقایسه برآورد بار رسوب معلق رودخانه با استفاده از روش‌های رگرسیون‌گیری و الگوریتم ژنتیک - منتشرشده در 1395/10/4
جواد بهمنش*، مریم محمدپور، محمد مهدی باطنی
XML تاثیرنوسانات زمانی فرسایندگی باران بر تغییرات فصلی رسوبدهی معلق (مطالعه ی موردی: حوضه کسیلیان) - منتشرشده در 1394/5/18
مهندس زهرا گرامی، دکتر محمود عرب خدری*، دکتر حسین اسدی، مهندس رضا بیات
XML بررسی تغییرات بستر رودخانه با استفاده از مدل HEC-RAS4.0 مطالعه موردی: رودخانه تالار - منتشرشده در 1394/3/12
خانم فاطمه زهرا اسدی*، آقای رامین فضل اولی، آقای علیرضا عمادی
XML مقایسه مدل‌های تجربی برآورد سیلاب حداکثر در دوره بازگشت‌های مختلف در مناطق فاقد آمار (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کیارود گیلان) - منتشرشده در 1393/11/20
محمد مهدی اکبری*، سهراب خلیلی واودره
XML مکان یابی سدهای زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک در غرب ایران (مطالعه موردی: مهران، استان ایلام) - منتشرشده در 1394/3/23
رضوان کردی، مرزبان فرامرزی*، حاجی کریمی، پرویز گرائی، احسان یارمحمدی
XML بررسی کارایی روش‌های رگرسیون بردار پشتیبان، شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و رگرسیون خطی چندمتغیره به منظور پیش‌بینی تراز سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت شهرکرد) - منتشرشده در 1394/1/22
آقای عبداله رمضانی چرمهینه، دکتر محمد ذونعمت کرمانی*
XML بررسی عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان حوزه آبخیز شاهرود (استان قزوین) در بکارگیری عملیات حفاظت آب و خاک با کاربرد الگوی لاجیت چندگزینه ای - منتشرشده در 1393/10/8
ابوذر پرهیزکاری*، محمدمهدی مظفری، مهدی حسینی خدادادی، رویا پرهیزکاری
XML اثر آماده‌سازی خاک برای مطالعات آزمایشگاهی فرسایش بر رواناب سطحی - منتشرشده در 1394/3/11
مهندس وفا همایون فر، دکتر عبدالواحد خالدی درویشان*، دکتر سیدحمیدرضا صادقی
XML ارزیابی اثرات انتشار گازهای گلخانه ای و تغییرات اقلیم بر عرضه و تقاضای آب آبیاری و تولیدات کشاورزی در حوزه های آبخیز استان قزوین - منتشرشده در 1394/3/23
ابوذر پرهیزکاری*، محمد مهدی مظفری
XML منطقه‌بندی حوزه‌های آبخیز با به‌کارگیری نوعی از شبکه‌های عصبی مصنوعی به‌منظور تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب - منتشرشده در 1394/7/22
علی آهنی*، صمد امامقلی زاده، سید سعید موسوی ندوشنی، خلیل اژدری
XML کلاسه‌بندی و آنالیز شدت و مدت خشکسالی‌های جریان آب‌ سطحی (مطالعه موردی: استان ایلام) - منتشرشده در 1393/10/8
مجید کاظم زاده*، زهرا نوری، علیرضا مقدم نیا، آرش ملکیان
XML تخمین گروه‌های هیدرولوژیکی خاک در حوضه‌های فاقد داده‌ی اندازه‌گیری شده - منتشرشده در 1393/7/2
دکتر محمد ذونعمت کرمانی، مهندس معین گنجعلیخانی*
XML برآورد غلظت رسوب معلق روزانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و خوشه‌بندی داده‌ها به روش نگاشت خود سازمان‌ده (مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری سیرا - رودخانه کرج) - منتشرشده در 1393/6/4
مهندس محمودرضا طباطبائی*، دکتر کریم سلیمانی، دکتر محمود حبیب نژاد روشن، دکتر عطااله کاویان
XML آشکارسازی روند سری‌های زمانی هواشناسی در حوزه آبخیز گرگا ن رود در سه دهه اخیر - منتشرشده در 1393/7/30
مریم سادات جعفرزاده، حامد روحانی*، علی حشمت پور، مجتبی کاشانی
XML تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب با استفاده از روش کریجینگ متعارف در حوزه‌های آبخیز استان مازندران - منتشرشده در 1393/4/31
زهرا شیخ*، عبدالحمید دهواری، مهدیه ابراهیمی
XML بررسی کارایی روش‌های تخمین پارامترهای مدل هیدروگراف واحد لحظه‌ای نش در شبیه‌سازی هیدروگراف جریان (مطالعه موردی: حوزه آبخیز منشاد) - منتشرشده در 1394/2/27
فریبا زکی زاده*، علی طالبی
XML استفاده از شاخص سیستم‌های دینامیک غیرخطی برای طبقه‌بندی هیدرولوژیکی حوزه‌های آبخیز - منتشرشده در 1393/6/16
XML شبیه‌سازی رسوب معلق روزانه و بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر روی آن در حوزه آبخیز گل‌گل، ایلام - منتشرشده در 1393/11/1
خانم سمیه میرزایی، دکتر حسین زینی وند*، دکتر علی حقی زاده
XML شبیه سازی جریان زیرسطحی برای تعیین مناطق مستعد احداث سد زیرزمینی با استفاده از مدل SWAT (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز درونگر درگز) - منتشرشده در 1393/4/31
احسان زاهدی*، علی طالبی، سید عباس طباطبائی، آرزو رئیسی، مجید آسیایی
XML تعیین برترین مدل های برآورد نفوذ در کاربری های مختلف، به منظور مدیریت بهینه حوزه های آبخیز - منتشرشده در 1392/10/25
مهندس لیلا سلیمانی*، دکتر علی حقی زاده، دکتر حسین زینی وند
XML شبیه‌سازی جریان ماهانه‌ی ‌رودخانه‌ی قره‌سو واقع در استان اردبیل با استفاده از مدل SWAT - منتشرشده در 1393/12/16
فواد ناصرآبادی*، اباذر اسمعلی عوری، حسین اکبری، رخساره رستمیان
XML پهنه بندی خطر سیلاب با استفاده از سیستم تحلیل و تصمیم گیری چند معیاره (MCDAS) مطالعه موردی: حوضه آبخیز شیطور بافق - منتشرشده در 1393/5/4
دکتر محمد حسن زاده نفوتی*
XML طراحی بهینه چاههای مشاهده ای در یک شبکه پایش سطح آب زیرزمینی با استفاده از الگوریتم های فوق ابتکاری - منتشرشده در 1394/3/23
دکتر ناصر گنجی خرم دل*، مهندس فاطمه کیخایی
XML بررسی نقش سازندهای زمین شناسی در میزان فرسایش و تولید رسوب در زیرحوزه‌های رودخانه دویرج استان ایلام - منتشرشده در 1392/12/13
حسن فتحی زاد*، حاجی کریمی، محسن توکلی
XML چالش های فراروی مدیریت حوزه های آبخیز کشور: کاربرد فن دلفی - منتشرشده در 1394/3/16
زهرا اطهری، غلامرضا پزشکی راد*، عنایت عباسی، امیرحسین علی بیگی
XML تخمین دبی اوج سیلاب و حجم رواناب رگبار با استفاده شبکه عصبی- فازی تطبیقی از (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کسیلیان) - منتشرشده در 1394/3/23
مهندس سعید جانی زاده، دکتر مهدی وفاخواه*
XML بررسی کارایی را بطه جهانی فرسایش خاک و برخی از نسخ آن در برآورد رسوب رگبارهای منفرد در مراتع نیمه خشک - منتشرشده در 1394/1/31
مجید کارگر، محمدرضا جوادی*، علی اصغر هاشمی
XML تهیه نقشه رقومی آب معادل برف با استفاده از پارامترهای ژئومرفومتری و روش شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سخوید) - منتشرشده در 1393/8/18
سمیه ابدام، علی فتح‌زاده*، روح‌الله تقی‌زاده مهرجردی، جواد محجوبی
XML بررسی پتانسیل سیل‌خیزی حوزه‌های آبخیز و تعیین مناطق مولد سیل (مطالعه موردی: حوزه آبخیز نکا) - منتشرشده در 1393/4/31
آقای آرمان شعبانی بازنشین*، دکتر علیرضا عمادی، دکتر رامین فضل اولی
XML بررسی نقش ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در وقوع زمین لغزش (مطالعه موردی: منطقه افسرآباد چهارمحال وبختیاری) - منتشرشده در 1393/12/16
دکتر سیدنعیم امامی*، دکتر احمد جلالیان، مهندس عباس خسروی
XML ارزیابی کارایی مدل WEPP در برآورد رسوب حوزه آبخیز سولاچای-اردبیل - منتشرشده در 1392/9/12
خانم سوسن طولابی*، دکتر موسی عابدینی، دکتر اباذر اسمعلی عوری
XML پیش بینی سطح آب زیرزمینی دشت شاهرود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیRBF - منتشرشده در 1392/12/13
دکتر صمد امامقلی زاده*، دکتر حمید حسن پور، خانم فرزانه اکبرزاده
XML برآورد بار معلق در سیستم رودخانه‌ای با استفاده از روش گروهی کنترل داده‌ها (GMDH) - منتشرشده در 1393/4/31
زهرا ایوانی*، محمد مهدی احمدی، کورش قادری
XML ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداری بر آبنمود سیل با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گوش و بهره) - منتشرشده در 1393/9/23
مه روز نورعلی*، بیژن قهرمان
XML بررسی عوامل انگیزشی موثر بر مشارکت کشاورزان در عملیات کشت پلکانی اراضی کشاورزی - منتشرشده در 1393/4/31
محمد رضا محبوبی*، ندا نجد عباسی، امید طوسی
XML ممقایسه عملکرد ماشین بردار پشتیبان با سایر مدل‌های هوشمند در شبیه‌سازی فرآیند بارش – رواناب - منتشرشده در 1392/9/20
دکتر محمد علی قربانی*، خانم عاطفه ازانی، خانم لیلا نقی پور
XML تحلیل دقت روش‌های زمین‌آمار در تهیه پراکنش مکانی دمای هوا در مناطق کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه آبریز کارون). - منتشرشده در 1392/8/1
فاطمه کاراندیش، دکتر علی شاهنظری*
XML بهینه‏سازی مدل WSM در برآورد فرسایش و رسوب با اصلاح ضرایب و استفاده از باران‏ساز در حوزه آبخیز نیر ، استان یزد - منتشرشده در 1393/4/31
مهندس علی مطلب نژاد، دکتر علی‏ اکبر جمالی*، دکتر محمد حسن زاده، مهندس کاظم دشتکیان
XML ارزیابی تاثیر روند خشکسالی هواشناسی برافت ترازسطح آب دریاچه پریشان - منتشرشده در 1393/4/31
دکتر محمود رایئنی سرجاز، خانم مریم شفیعی*
XML مدل‌سازی فضایی- زمانی وقوع و مقدار بارش زمستانه در گستره ایران با استفاده از مدل مارکف پنهان - منتشرشده در 1392/9/11
مهندس مهدی قمقامی، دکتر نوذر قهرمان*، دکتر جواد بذرافشان
XML کاهش خسارت سیلاب شهری با استفاده از مدیریت غیر سازه‌ای(مطالعه موردی: سیلاب نکا 1378) - منتشرشده در 1392/11/23
محسن مسعودیان، ربابه فندرسکی، محمد قره گزلو*
XML مقایسه کارآئی روش گشتاور خطی با روشهای مرسوم برآورد دبی حداکثر لحظه ای سیلاب (مطالعه موردی حوزه آبخیز شیخ عثمان شهرستان اشنویه) - منتشرشده در 1394/4/1
عباس غلامی*
XML بررسی مقادیر فرسایش و تلفات خاک در سطح کشور با استفاده از ارقام اندازه‌گیری شده روش سزیم 137 و پلات‌های آزمایشی - منتشرشده در 1392/9/12
آقای الیاس خواجوی*، دکتر محمود عرب‌خدری، دکتر محمدحسین مهدیان، دکتر صمد شادفر
XML تهیه نقشه خطرپذیری سیلاب در حوزه آبخیز شهری نور با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی - منتشرشده در 1393/9/23
مهندس نعمت الله حمیدی، دکتر مهدی وفاخواه*، دکتر اکبر نجفی
XML مطالعه اثرات عملیات بیومکانیکی حفاظت آب و خاک بر برخی خصوصیات خاک (مطالعه ‌موردی: ارتفاعات بالادست حوزه آبخیز گرگان رود) - منتشرشده در 1395/3/31
مهندس عیسی جعفری فوتمی*، دکتر حمید نیک نهاد قرماخر، دکتر موسی اکبرلو، دکتر عبالرضا بهره مند
XML مدل‌سازی بارش-رواناب در شرایط تغییر اقلیم به منظور پیش‌بینی جریانات آتی حوضه صوفی‌چای - منتشرشده در 1392/9/12
سید حسن حسینی*، محمدعلی قربانی، علیرضا مساح بوانی
XML مقایسه روند تغییرات دبی کل، دبی پایه و پارامترهای کیفی آب در ایستگاه ارازکوسه - منتشرشده در 1392/9/25
مهندس لیلا رحیمی*، دکتر امیراحمد دهقانی، دکتر خلیل قربانی
XML تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب با استفاده از تحلیل خوشه ای ترکیبی و گشتاورهای خطی - منتشرشده در 1392/11/6
آقای علی آهنی*، دکتر صمد امامقلی زاده، دکتر سید سعید موسوی ندوشنی، دکتر خلیل اژدری
XML بهینه سازی روابط دبی جریان و دبی رسوب معلق در ایستگاه های حوزه قره‌سو - منتشرشده در 1392/2/9
علی نجف نژاد*، سولماز خزائی، مجتبی محمدی، احسان بخت
XML بررسی شکست سد پلرود در اثر روگذری و روندیابی سیلاب ناشی از آن در پایین‌دست - منتشرشده در 1392/10/28
مهندس مینا سیفی زاده، دکتر علیرضا عمادی*، دکتر رامین فضل اولی
XML پیش بینی بار معلق رودخانه با استفاده از مدل‌های سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه قزاقلی رودخانه گرگانرود) - منتشرشده در 1392/9/12
فاطمه برزگری*
XML تغییرپذیری اثرات متقابل برخی از صفات خاک بر زمان شروع رواناب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کجور) - منتشرشده در 1393/6/24
مهندس ملیحه سادات ظریف معظم، دکتر سیدحمیدرضا صادقی*، دکتر سیدخلاق میرنیا
XML آنالیز حساسیت و عدم‏قطعیت مدلWetSpa در شبیه‏سازی هیدروگراف جریان با استفاده از PEST در حوزه آبخیز دینور کرخه - منتشرشده در 1393/6/11
مریم آذین مهر*، عبدالرضا بهره مند، آتنا کبیر
XML استخراج هیدروگراف واحد لحظه ای با استفاده از تئوری آنتروپی شانون - منتشرشده در 1392/7/8
دکتر محمد علی قربانی*، خانم حکیمه اسدی، دکتر حسین جباری خامنه، دکتر داود فرسادی زاده
XML شبیه سازی فرآیند بارش رواناب در حوزه آبخیز ناورود با مدل ولترای مرتبه محدود و شبکه های عصبی مصنوعی - منتشرشده در 1392/6/17
دکتر مهسا حسنپور کاشانی*، دکتر محمدعلی قربانی، دکتر یعقوب دین پژوه، دکتر صداقت شهمراد
XML تحلیل خطر زمین لغزش در حوزه آبخیز ماسوله با استفاده از تئوری دمپستر- شیفر (Dempster-Shafer) و GIS - منتشرشده در 1392/10/28
محمد زارع*، محمد حسن جوری، دیانا عسگری زاده، تینا سالاریان، مونا فخرقاضی
XML کالیبراسیون وارزیابی مدل هیدرولیکی- هیدرولوژیکی SWMM به منظور شبیه سازی رواناب سطحی (مطالعه موردی: شهر گرگان) - منتشرشده در 1393/11/1
سامان بدیعی زاده*، عبدالرضا بهره مند، امیراحمد دهقانی
XML بررسی کارایی مدل ریز‌مقیاس آماری SDSM در پیش‌بینی پارامترهای دمایی در دو اقلیم خشک و فراخشک (مطالعه موردی: کرمان و بم) - منتشرشده در 1392/7/8
دانشجوي كارشناسي ارشد مریم رضائی، دکتر محمد نهتانی*، کارشناس ارشد علیجان آبکار، کارشناس ارشد معصومه رضائی، دانشجوي كارشناسي ارشد مهری میرکازهی ریگی
XML بررسی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی بارش – رواناب در حوضه آبخیز تحت تاثیر برف (مطالعه موردی :حوزه آبخیز سد لتیان) - منتشرشده در 1392/6/24
فاطمه صدیقی، دکتر مهدی وفاخواه*، دکتر محمدرضا جوادی، نوید دهقانی
XML ارزیابی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر ویژگی‌های هیدرولوژیک حوضه آبخیز کسیلیان - منتشرشده در 1392/9/12
ناصح رحمانی*
XML بررسی الگوهای رودخانه ای ماندری، گیسویی و آنابرنچینگ با استفاده از شاخص های گیسویی و خمیدگی در رودخانه گاماسیاب - منتشرشده در 1392/11/23
دکتر محمد حسین رضائی مقدم*، نوشین پیروزی نژاد، دکتر ایرج جباری
XML بهره گیری از روش آماری هیدروژئومرفولوژی در برآورد رسوب تولیدی حوزهآبخیز (مطالعه موردی حوضه زنوزچای) - منتشرشده در 1392/11/16
مهندس لیلا کاشی زنوزی*، دکتر حسن احمدی، دکتر علی اکبر نظری سامانی
XML تحلیل منطقه‌ای منحنی تداوم جریا ن در حوزه آبخیز دریاچه نمک - منتشرشده در 1392/12/13
مهندس سعید خسروبیگی، دکتر مهدی وفاخواه*
XML مدیریت خطر زمین‌لغزش برای دو سناریوی عادی و بحرانی در آبخیز چهل‌چای، استان گلستان - منتشرشده در 1393/10/8
ابراهیم کریمی سنگچینی*، مجید اونق، امیر سعدالدین
XML مدل‌سازی توزیعی و دینامیک بیلان آب حوضه آبخیز چهل‌چای در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی و برنامه‌نویسی PCRaster - منتشرشده در 1392/12/18
دکتر واحدبردی شیخ*، مهندس عبدالجلیل حزبی، دکتر عبدالرضا بهره مند
XML شبیه سازی جریان درمجاری آبروی زیرزمینی و سطحی با مدل EPA-SWMM - منتشرشده در 1392/6/26
ولی اله کریمی*، کریم سلیمانی، محمود حبیب نژاد روشن، کاکا شاهدی
XML پهنه بندی حساسیت خطر لغزش با استفاده از مدل نروفازی در حوزه آبخیز واز - منتشرشده در 1392/2/22
محمد زارع، علیرضا مقدم نیا*، صادق تالی، حسین سلمانی
XML مدل‌سازی بارش - رواناب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و شبکه فازی - عصبی تطبیقی در حوزه آبخیز کسیلیان - منتشرشده در 1393/9/23
مهندس نوید دهقانی، دکتر مهدی وفاخواه*، دکتر عبدالرضا بهره مند
XML برآورد میزان رسوبات معلق با استفاده از شبکه های عصبی و تعیین مناسب ترین توابع آموزشی (مطالعه موردی: استان لرستان) - منتشرشده در 1392/9/12
محسن یوسفی*، ربابه پورشرعیاتی
XML مقایسه تغییرات دوسالانه نفوذ و برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک - منتشرشده در 1392/6/17
حسین آقاجان تبار*
XML تهیه نقشه نواحی با پتانسیل وقوع چشمه‌های آب زیرزمینی با استفاده از روش آماری ‏رگرسیون لجستیک در محیط ‏GIS‏ (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوهستانی میرده، کردستان)‏ - منتشرشده در 1392/5/28
خانم سیران زندی، پروفسور کریم سلیمانی، مهندس جلال زندی*
XML تعیین پارامترهای مدل مفهومی ناش با استفاده از واسنجی اتوماتیک در حوضه کسیلیان - منتشرشده در 1392/2/21
مهندس مصطفی اصلانی*، دکتر رامین فضل اولی، مهندس مجتبی احمدی زاده
XML تحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی با روش حد آستانه ثابت (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کرخه) - منتشرشده در 1392/6/26
مهشید کریمی*، کاکا شاهدی، مطلّب بایزیدی
XML بررسی ارتباط عناصر غذایی خاک با پوشش گیاهی در حوزه آبخیزلار - منتشرشده در 1391/9/27
رضا تمرتاش*، محمد جعفری، حسین حیدری شریف آباد، قوام الدین زاهدی امیری، غلامرضا زهتابیان
XML مقایسه مدل های رگرسیون لجستیک، نسبت فراوانی و تحلیل سلسله مراتبی درتهیه نقشه حساسیت ریزش‌سنگ (مطالعه موردی: استان کردستان، گرنه صلوات آباد) - منتشرشده در 1392/2/30
عطااله شیرزادی*، کریم سلیمانی، محمود حبیب نژاد روشن، عطااله کاویان، بهاره قاسمیان
XML اولویت‌بندی اقدامات آبخیزداری در حوزه‌ آبخیز با استفاده از روش TOPSIS (مطالعه موردی: زیدشت – طالقان) - منتشرشده در 1392/9/12
امید اسدی نلیوان*، محمد رستمی خلج، محسن محسنی ساروی، انور سور
XML توسعه سامانه پشتیبانی تصمیم در راستای مدیریت مشارکتی و جامع آبخیز چهل‌چای استان گلستان - منتشرشده در 1392/7/15
امیر سعدالدین، احسان الوندی*، واحدبردی شیخ
XML شبیه سازی توزیعی مکانی - زمانی رواناب با استفاده از مدل WetSpa در آبخیز طالقان - منتشرشده در 1392/9/12
شهین مرادی پور*، عبدالرضا بهره مند، حسین زینی وند، علی نجفی نژاد
XML بررسی امکان کاربرد سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS) در برآورد بار رسوب معلق بابل‌رود - منتشرشده در 1392/1/27
مهندس عیسی کیا، دکتر علیرضا عمادی*، دکتر رامین فضل اولی
XML تعیین کاربری‌های مناسب با استفاده از فنون تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بابلرود، مازندران) - منتشرشده در 1392/3/6
آقای امید کرمی*، دکتر سیدمحمد حسینی نصر، دکتر حمید جلیلوند، آقای میرحسن میریعقوب زاده
XML مدلسازی فرآیند بارش-رواناب با استفاده از روش کنترل گروهی داده‌ها (GMDH) و شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) در حوضه آبریز پلرود - منتشرشده در 1392/3/6
عادل پورنعمت رودسری، کورش قادری*، شهرام کریمی گوغری
XML ارزیابی پاسخ هیدرولوژیکی حوزه آبخیز قزاقلی استان گلستان در طی دوره های آتی تحت تأثیر تغییر اقلیم - منتشرشده در 1392/3/13
حسین سلمانی*، محمد رستمی خلج، حامد روحانی، مجتبی محمدی، صادق تالی خشک
XML پهنه بندی خطر زمین لغزش با مدل رگرسیون چند متغیره در محیط GIS ( مطالعه موردی: حوزه آق مشهد، استان مازندران) - منتشرشده در 1392/8/11
آرمان رسایی*، خه بات خسروی، محمود حبیب نژاد روشن، ارکان حیدری، آرمین مشایخان
XML تعیین مکانهای مناسب جمع آوری آب باران جهت استفاده در مصارف کشاورزی با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی: دشت بیرجند) - منتشرشده در 1392/9/25
ابوالفضل اکبرپور*، عباس خاشعی سیوکی، اکبر کشاورز، حامد فروغی فر
XML اثر تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: سمسکنده ساری) - منتشرشده در 1391/12/16
خانم مهری برومند*، دکتر مهدی قاجار سپانلو، دکتر محمد علی بهمنیار، آقای سروش سالک گیلانی
XML تأثیر گرادیان‌های موضعی در افزایش دقت درون‌یابی داده‌های اقلیمی به روش رگرسیون وزن‌دار جغرافیایی - منتشرشده در 1391/12/7
دکتر خلیل قربانی*، دکتر زهرا آقاشریعتمداری
XML ارزیابی الگوی تخصیص به تشکل‌های آب‌بران در شبکه البرز با استفاده از مدل MIKE BASIN و آنالیز حساسیت آن - منتشرشده در 1391/9/22
علی شاهنظری*، فاطمه هاشمی، علی ضیا تبار احمدی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به (پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Watershed Management Research

Designed & Developed by : Yektaweb