فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML ارزیابی روش‌های مختلف محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع در مقیاس سالانه در شمال شرق ایران - پذیرفته شده در ۱۳۹۹/۱/۹
دکتر زهرا شیرمحمدی-علی اکبرخانی*، دکتر سید فرهاد صابرعلی، دکتر منصوره کوهی
XML ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر آبدهی رودخانه نکارود حوضه سد گلورد - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
حسینعلی زبردست، دکتر محمود رائینی سرجاز*، دکتر محمد علی غلامی
XML پاسخ هیدرولوژیکی به فعالیت‌های انسانی و تغییر اقلیم در حوضه آبخیز قلعه شاهرخ - پذیرفته شده در ۱۳۹۹/۱/۹
آقای علیرضا شریفی گرم دره*، دکتر رسول میرعباسی نجف آبادی، دکتر محمدعلی نصراصفهانی، دکتر روح اله فتاحی نافچی
XML تعیین الگوی کشت بهینه در حوضه آبریز تجن با استفاده از مدلسازی سیستمی - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۰/۳
سیده فاطمه هاشمی، علی شاهنظری*، محمود رایینی، محمدرضا شهباز بگیان، یان اداموسکی
XML برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک به روش برنامه‌ ریزی بیان ژن و مقایسه آن با توابع انتقالی - پذیرفته شده در ۱۳۹۹/۱/۹
خانم مهنوش فرزادمهر، دکتر مهدی دستورانی*، دکتر عباس خاشعی سیوکی، دکتر وحیدرضا جلالی موخر
XML مقایسه نقش سازند زمین‌شناسی و عوامل توپوگرافی در آستانه‌های فرسایش خندقی - پذیرفته شده در ۱۳۹۹/۱/۹
دکتر خسرو شهبازی*، دکتر محمد خسروشاهی، دکتر مسیب حشمتی، دکتر محمد قیطوری
XML ارائه مدل مدیریت جامع منابع آب و خاک حوضه رودخانه حبله رود با استفاده از رویکرد پویایی سامانه - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
دکتر ابراهیم کریمی سنگچینی*، دکتر مجید اونق، دکتر امیر سعدالدین، دکتر مهدی ضرغامی، آقای ایرج ویسکرمی
XML بررسی وضعیت برخی شاخص های ارزیابی حوزه های آبخیز و اولویت‌بندی زیر حوضه ها از منظر کاهش فرسایش (مطالعه موردی حوزه آبخیز کرخه) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۸/۱
آقا رضا بیات*، خانم زهرا گرامی، آقا محمود عرب خدری، آقا حمیدرضا پیروان، آقا رحیم کاظمی
XML پیش بینی میزان رسوب‌ ورودی به مخزن سد شیرین دره به کمک مدل HEC-RAS - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
دکتر صمد امامقلی زاده*، آقای نعمت الله خادمی، آقای حسین حسینی
XML قابلیت‌سنجی سامانه‌های جمع‌آوری آب باران با هدف تأمین آب باغات دامنه‌ای در مناطق نیمه‌خشک - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۸/۲۰
آقای محمد نکویی مهر*، آقای سید نعیم امامی
XML اولویت بندی اقتصادی پروژه های آبخیزداری بر اساس میزان تاثیر بر منابع آب، خاک و گیاه - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۷/۲۳
آقای محمدرضا اختصاصی*، خانم مینا جعفری، آقای احمد فتاحی اردکانی
XML شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر عدم مشارکت جوامع روستایی در طرح‌های آبخیزداری حوزه آبخیز نیریج - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۴/۱
دکتر جمال مصفایی*، دکتر امین صالح پور جم، دکتر محمدجعفر سلطانی
XML کارایی مدل SWAT در شبیه‌سازی کمی و کیفی رواناب و اقدامات آبخیزداری در حوضه زرینه‌رود - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۰/۳
ساحره گلزاری، حمید زارع ابیانه*، مجید دلاور، نغمه مبرقعی دینان
XML شبیه‌سازی جریان رودخانه بر پایه مدل فیزیکی SWAT در حوزه آبخیز باراندوزچای دریاچه ارومیه - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۴/۱
سیدامین خسروی، میرحسن میریعقوب‌زاده*
XML بررسی پیامدهای مثبت و منفی طرح های انتقال آب بین حوضه ای - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
حمید امیرنژاد*، ساره حسینی، مصطفی صابری
XML چارچوب مشارکت کنشگران در فرآیند تصمیم‌سازی مدیریت آب (مطالعه موردی: حوضه آبریز کشف رود) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۳/۲۹
آقای محمد سالاریان، دکتر کامران داوری*، دکتر امین علیزاده، دکتر محمد لگزیان، دکتر محمد فاضلی
XML بررسی ارتباط تغییرات آب‌های زیرزمینی و خشکسالی با استفاده از شاخص‌های SPI و GRI در دشت لردگان - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۸/۲۰
دکتر فاطمه شکریان*، آقای سید عبدالرضا موسوی، پروفسور کریم سلیمانی، آقای سیدحسین روشان
XML شبیه‌ سازی هیدروگراف سیلاب با استفاده از مدل HEC-HMS درحوزه آبخیز سرباز استان سیستان و بلوچستان - پذیرفته شده به صورت گزارش فنی در ۱۳۹۸/۶/۱۷
سکینه دامادی، عبدالحمید دهواری، محمدرضا دهمرده قلعه نو*، محبوبه ابراهیمیان
XML بررسی و مقایسه فنی و اقتصادی شبکه توزیع دوگانه آب در بافت قدیم و جدید شهر یزد - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۶/۶
دکتر فرزانه فتوحی فیروزآباد*، دکتر محمدرضا اختصاصی، عبدالرسول نگارش
XML مقایسه نمایه های SPI و SPImod در پایش خشکسالی چند نمونه اقلیمی ایران - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۷/۱۴
دکتر مهدی نادی*، آقای سعید شیوخی سوغانلو
XML اثر تغییر اندازه کرت در عملکرد کود آلی بر تغییر مولفه های رواناب و هدررفت خاک در شرایط آزمایشگاهی - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۵/۱۹
بهزاد زارعی، لیلا غلامی*، عطااله کاویان، کاکا شاهدی
XML پیش بینی میزان رواناب رودخانه زرینه‌رود در شرایط تغییر اقلیم با شبکه های عصبی مصنوعی - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۳/۵
خانم مینا آقاجانزاده سراسکانرود، آقای جواد بهمنش*، حسین رضایی، خانم نسرین آزاد
XML تأثیرپذیری رواناب و هدررفت خاک اندازه‌گیری شده از تغییر طول و جهت دامنه تحت بارش‌های طبیعی در یک منطقه خشک - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۴/۱
حمزه نور*، محمود عرب‌خدری
XML بررسی اثر واحدهای سنگ‌شناسی برروی ضریب رواناب (مطالعه موردی هیجده حوزه آبخیز در سه منطقه اقلیمی ایران) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
مهندس محمد ایزدی، دکتر عبدالرضا بهره مند*، دکتر علی محمدیان بهبهانی، دکتر چوقی بایرام کمکی، دکتر مریم آذرخشی
XML آسیب‌شناسی مدیریت منابع آب زیرزمینی در میان جوامع محلی حوزه غرب تالاب جازموریان - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۴/۲۵
دکتر مسلم سواری*، آقای حامد اسکندری دامنه، آقای هادی اسکندری دامنه
XML اثرات طرح‌های منابع طبیعی بر مسائل اجتماعی-اقتصادی روستاییان حوضه آبخیز چاه‌ نوروز - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۸/۱
دکتر مهدی کلاهی*، خانم مرضیه پایسته
XML تعیین سهم عوامل محیطی مؤثر بر پیش بینی الگوی پراکنش رویشگاه گونه درمنه کوهی (Artemisia aucheri Boiss) در حوزه آبخیز بلده نور - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۷/۲۳
آقای فرهاد برنا، دکتر رضا تمرتاش*، دکتر محمدرضا طاطیان، دکتر وحید غلامی
XML پیش‌بینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی با استفاده از مدل LCM در محیط GIS(مطالعه موردی: حوزه آبخیز بهشت‌آباد) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۷/۲۳
مجید محمدیوسفی، افشین هنربخش، مهدی پژوهش*
XML مکان یابی و اولویت بندی مکان‌های مناسب احداث بند خاکی با استفاده از مدل های بولین و MADM - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۸/۲۰
دکتر جواد چزگی*، دکتر حمزه نور، دکتر سید محمد تاجبخش فخرآبادی، دکتر اسماعیل سهیلی
XML مدل‌سازی نوسانات آب زیرزمینی بر اساس روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی ( مطالعه موردی: دشت زاوه تربت‌حیدریه) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
خانم مرجان حسینی، آقای علیرضا روشنی*، آقای ایمان ذباح
XML آشکارسازی تغییرات مورفولوژی رودخانه با استفاده از عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای چند زمانه (مطالعه موردی بخشی از رودخانه قزل‌اوزن از روستای پیرچم تا روستای گیلوان) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۰/۳
دکتر سیداحمد حسینی*، دکتر محمودرضا طباطبایی
XML مقایسه روش‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی، شبکه بیزین و برنامه‌ریزی بیان ژن در پیش‌بینی خشکسالی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مراغه) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۳/۵
عباس عباسی، کیوان خلیلی*، جواد بهمنش، اکبر شیرزاد
XML ارزیابی عدم قطعیت مدل‌های منطقه‌‌ای تغییر اقلیم و روشهای تصحیح خطا و پیش‌بینی تغییرات اقلیمی شهرستان بیرجند - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱۰/۹
مهندس مرتضی دهقانی، دکتر عطااله کاویان*، دکتر محمود حبیب نژاد، دکتر محمد قربانی، دکتر زینب جعفریان
XML بررسی ارتباط بین تغییرات کاربری اراضی و بازده آب (Water Yield) در حوزه آبخیز گرگان رود - پذیرفته شده در ۱۳۹۹/۱/۸
دانشآموخته زینب مرادی، دکتر علیرضا میکاییلی تبریزی*
XML تحلیل روند تغییرات جریان در ایستگاه‌های بالادست و پایین‌دست رودخانه لیقوان - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱۰/۸
رضا کنعانی*، احمد فاخری فرد، محمد علی قربانی، یعقوب دین پژوه
XML تأثیر مخازن تعدیل درون‌شهری بر دبی اوج سیلاب و کاهش ابعاد شبکه جمع‌آوری سیلاب (مطالعه موردی: زیرحوضه گذرخان شهر ساری) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۳/۱۹
الهام رجبی شهبندی، محسن مسعودیان*، رامین فضل اولی
XML شبیه‌سازی دوبعدی هیدرولیکی جریان سیل با استفاده از مدل مبتنی بر رستر LISFLOOD-FP (مطالعه موردی: حوزه ابخیز شمشک، استان تهران) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۳/۱۹
کاظم صادقیان، عبدالرضا بهره مند*، امیر سعدالدین
XML پایش تغییرات ناشی از احداث سد البرز بر پوشش و کاربری اراضی به کمک سنجش از دور و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۵/۱۶
درسا دریکنده، دانیال قربانی، علی شاهنظری*
XML تحلیل اقتصادی و اجتماعی آثار عملیات آبخیزداری بر آبخیزنشینان (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حسن ابدال- شهرستان زنجان) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۸/۱
دکتر محسن ملکی*، آقای حبیب حسنی
XML بررسی کارآیی تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی در اولویت‌بندی پتانسیل سیل‌خیزی زیرحوزه‌های آبخیز باراجین - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
دکتر جمال مصفایی*، مهندس مهدی کمالی، دکتر کریم سلیمانی، دکتر کاکا شاهدی، دکتر افشین یوسف گمرکچی، دکتر امین صالحپور جم
XML تعیین کانال های بحرانی با استفاده از تلفیق مدل ASSAو GIS در دوره های بازگشت مختلف (مطالعه موردی:منطقه 9 شهرداری مشهد) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۲/۱۸
فاطمه رضایی گروی*، عبدالرضا بهره مند، واحد بردی شیخ، محمد تقی دستورانی، سید محمد تاج بخش
XML کالیبراسیون ضرایب روش روندیابی ماسکینگام با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان (مطالعه موردی: حوضه گرمرود) - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۱/۱
ایمان نجفی، علیرضا عمادی*، محمدعلی غلامی سفیدکوهی
XML پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از مدل های شاخص آنتروپی و نایو بیز - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۳/۲
مهندس وحید کریمی خسروشاهی*، دکتر محمدعلی قربانی، صابره دربندی
XML تعیین مناطق با پتانسیل آبهای زیرزمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش AHP (مطالعه موردی: حوضه رودخانه حبله‌رود) - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۸/۹
امید اسدی نلیوان، امیر سعدالدین*، غلامحسین کرمی، واحدبردی شیخ
XML عوامل مؤثر بر تمایل آبخیزنشینان بر مشارکت در طرح‌های آبخیزداری با رهیافت تحلیل مسیر (مطالعه موردی: حوضه آبخیز هزارخانی، استان کرمانشاه) - منتشرشده در ۱۳۹۶/۴/۱۱
آقای عباس الیاسی*، دکتر کاکا شاهدی، دکتر شفق رستگار
XML بهینه‌سازی شبکه باران‌سنجی با استفاده از آنتروپی اطلاعات و الگوریتم کرم شب‌تاب مطالعه موردی: حوضه شرق دریاچه ارومیه - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۲/۲۵
خانم المیرا ولی پور*، آقای محمدعلی قربانی، آقای اسماعیل اسدی
XML پیش بینی متغیرهای اقلیمی دما و بارش توسط مدل چندگانه خطی SDSM (مطالعه موردی: ایستگاه تهران) - پذیرفته شده به صورت گزارش فنی در ۱۳۹۸/۹/۱۶
دکتر محمد حسین جهانگیر*، خانم نسیبه امرائی، آقای اقبال نوروزی
XML بهینه سازی کاربری اراضی با استفاده از ترکیب روش های برنامه ریزی آرمانی و تخصیص چند هدفه اراضی - منتشرشده در ۱۳۹۶/۳/۳۱
افشین هنربخش*، مهدی پژوهش، مریم زنگی آبادی، مسلم حیدری
XML اثر قرق و جهت دامنه بر مقادیر رواناب و رسوب (مطالعه موردی: حوضه های زوجی خامسان ) - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
مهندس جبار هادی قورقی، دکتر خالد اوسطی*
XML بهینه‌سازی ضرایب مدل‌های نفوذ آب به خاک - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۱/۶
دکتر مریم بیات ورگشی*، دکتر حمید زارع ابیانه، دکتر علی قدمی، دکتر ولی الله کریمی
XML ارزیابی اثر ارتفاع و درصد سطح پوشش نوارهای حائل گیاهی برکاهش انتقال رسوب - منتشرشده در ۱۳۹۶/۱/۱۵
مهندس ایمان صالح، دکتر عطااله کاویان*، دکتر محمود حبیب نژاد، دکتر زینب جعفریان
XML بررسی توانمندی مدل شبکه عصبی مصنوعی در شبیه‏سازی فرآیند بارش - رواناب در شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: حوضه سد پاشاکلا بابل) - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
معصومه خادمی، رامین فضل اولی*، علیرضا عمادی
XML شبیه‌سازی و ارزیابی عملکرد سد مخزنی شهید یعقوبی با استفاده از روش تحلیل پویایی سیستم - منتشرشده در ۱۳۹۵/۶/۲۹
میلاد صباغی، علی شاهنظری*، علی ضیایی
XML تخمین احتمال بزرگی زمین لغزش های رخ داده در حوزه آبخیز پیوه ژن (استان خراسان رضوی) - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۰/۵
حمیدرضا پورقاسمی*
XML شبیه سازی الگوی جریان در یک بازه پیچان رود طبیعی با استفاده از مدل هیدرودینامیکی CCHE2D (مطالعه موردی: پیچان رودهای بالادست سد درودزن ) - منتشرشده در ۱۳۹۶/۲/۱۳
مهندس ابوذر نیکنام*، مهندس غلامرضا خسروی، دکتر احمد نوحه گر، دکتر ارشک حلی ساز
XML بررسی توانمندی مدل هیدرولوژیک پیوسته در شبیه سازی جریانهای بیشینه با گام زمانی کوتاه مدت (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زشک-مشهد) - منتشرشده در ۱۳۹۶/۳/۲۲
خانم سمیه مشاری عشق آباد*، پروفسور احمد نوحه گر، دکتر ایمان باباییان، دکتر سیروس ارشادی
XML شبیه‌سازی تبخیر روزانه به کمک مدل‌های سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی (ANFIS) و رگرسیون چندمتغیره (MR) در ایستگاه سینوپتیک تبریز - منتشرشده در ۱۳۹۶/۱/۱۵
دکتر صدیقه محمدی*، دکتر علیجان آبکار
XML اولویت‌بندی زیرحوزه‌های بحرانی از لحاظ فرسایش و رسوب با استفاده از مدل پاسخ فرسایش حوزه (WERM) و آنالیز مورفومتری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز روضه‌چای، استان آذربایجان غربی) - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
دکتر رئوف مصطفی‌زاده*، مهندس خدیجه حاجی، دکتر اباذر اسمعلی‌عوری، دکتر حبیب نظرنژاد
XML مکان یابی مناطق مناسب جهت احداث سد زیرزمینی با استفاده از GIS/RS با روش وزن دهی بر اساس تابع کویین ( مطالعه موردی:حوضه آبریز قوری چای ) - پذیرفته شده به صورت گزارش فنی در ۱۳۹۵/۳/۱۱
حسن خدایی*، محمد علی قربانی، اسماعیل اسدی، روح ا. . دبیری
XML اولویت‌بندی مکانی زهکشی زیرزمینی در محدوده پروژه البرز - منتشرشده در ۱۳۹۵/۴/۲۳
سهراب خلیلی واودره، علی شاهنظری*، میرخالق ضیاء تباراحمدی، مجتبی چراغی زاده
XML مدل‌سازی و پیش‌بینی تراز آب زیرزمینی با کاربرد مدل‌های سری زمانی (مطالعه موردی: دشت‌های استان همدان) - منتشرشده در ۱۳۹۵/۷/۱۷
علی افروزی، حمید زارع ابیانه*
XML برآورد تبخیر– تعرق پتانسیل بر اساس مدل‌های تصادفی سری‌زمانی (مطالعه موردی ایستگاه تبریز) - منتشرشده در ۱۳۹۵/۳/۳۱
آقای امید بابامیری*، دکتر حامد نوذری، دکتر صفر معروفی
XML بررسی همبستگی میان پارامترهای اقلیمی و سیلاب حوضه رودخانه مارون و پیش بینی سیلاب به کمک شبکه هوشمند عصبی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
صمد فتوحی، خدیجه جوجی زاده، مریم نصیری*، ناصر اورک
XML ارزیابی مقایسه ای روش احتمالاتی وزن شاهد و نسبت فراوانی برای پهنه بندی خطر زمین ‏لغزش در حوضه ونک - منتشرشده در ۱۳۹۵/۳/۳۰
علیرضا عرب عامری*، کورش شیرانی
XML ارزیابی کرنل‌های ماشین بردار پشتیبان در طبقه‌بندی کاربری اراضی (مطالعه موردی: حوزه چشمه کیله- چالکرود) - منتشرشده در ۱۳۹۵/۳/۳۰
مهندس احمد نجفی، مهندس سارا عزیزی قلاتی*، دکتر محمدحسین مختاری
XML تخمین هدایت الکتریکی آب رودخانه ها با استفاده از شبکه عصبی موجک (مطالعه موردی: رودخانه کاکارضا) - منتشرشده در ۱۳۹۵/۲/۸
محمد علی قربانی*، رضا دهقانی
XML آشکارسازی روند تغییرات بارش شمال کشور با استفاده از آزمون غیرپارامتری من- کندال - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۱/۶
دکتر مجتبی خوش روش، آقای محمد میرناصری*، خانم مهسا پسرکلو
XML بررسی کارایی روش های مختلف هوش مصنوعی و روش آماری در برآورد میزان رواناب حوزه های مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی حوزه شهید نوری کاخک گناباد) - منتشرشده در ۱۳۹۵/۶/۱۴
مهندس محمدمهدی زرعی، دکتر محمدتقی دستورانی*، دکتر منصور مصداقی، دکتر مسعود عشقی زاده
XML ارزیابی اتصال شبکه‌ای‌ جاده‌های حوزه‌های آبخیز کوهستانی با استفاده از تئوری گراف (مطالعه موردی: حوزه چهل‌چای استان گلستان) - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱/۲۴
مهندس محسن مصطفی*، دکتر شعبان شتایی جویباری، دکتر مجید لطفعلیان، دکتر امیر سعدالدین
XML برآورد ضرایب زبری مانینگ و دارسی ویسباخ در سطح یک خاک لسی تحت پوشش های متفاوت سنگ ریزه سطحی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۲/۱۸
سلمان میرزائی*، فرخ اسدزاده، حبیب نظرنژاد
XML مدل سازی منطقه‌ای و ارزیابی ضریب جریان در حوضه کرخه - منتشرشده در ۱۳۹۵/۳/۱۰
جهانگیر پر همت*، رحیم کاظمی
XML اولویت بندی عوامل موثر بر وقوع زمین‌لغزش و تهیه نقشه حساسیت آن با استفاده از الگوریتم نوین جنگل تصادفی (مطالعه موردی: بخشی از استان گلستان) - منتشرشده در ۱۳۹۵/۴/۲۶
دکتر مجید محمدی*، دکتر حمیدرضا پورقاسمی
XML برآورد پارامترهای معادله ماسکینگام غیرخطی در مدل روندیابی سیلاب با استفاده از الگوریتم چرخه آب - منتشرشده در ۱۳۹۵/۲/۸
آقای سعید اکبری فرد، دکتر کورش قادری، خانم مریم علیان نژاد*
XML شبیه‌سازی دبی و نیترات آب در حوزه آبخیز تالار با استفاده از مدل SWAT - منتشرشده در ۱۳۹۴/۹/۱
مهندس مازیار محمدی، دکتر عطااله کاویان*، دکتر لیلا غلامی
XML دستیابی به مسیر بهینه استحصال از منابع آب زیرزمینی با اعمال اثرات جانبی در دشت همدان - بهار - منتشرشده در ۱۳۹۵/۴/۲۳
محمد رضا کهنسال*، سید محسن سیدان، محمد قربانی
XML کاربرد مدل رقومی ارتفاع به منظور محاسبه‌ی عامل توپوگرافی در مدل USLE با استفاده از تکنیک زمین آمار - منتشرشده در ۱۳۹۴/۹/۱
دکتر فرخ اسدزاده*، آقای سلمان میرزایی
XML تحلیل شدت و تداوم دوره‌های خشک و مرطوب بر اساس شاخص‌های مبتنی بر بارش و تبخیر-تعرق - منتشرشده در ۱۳۹۵/۳/۱۰
مهندس محسن ذبیحی، دکتر رئوف مصطفی‌زاده*، دکتر معراج شرری
XML تعیین مناسب‌ترین روش برآورد رسوب معلق بر اساس آماره‌های خطاسنجی (مطالعه موردی- تعدادی از زیرحوزه‌های کشف‌رود) - منتشرشده در ۱۳۹۵/۶/۱۴
آقای الیاس رمضانی پور، دکتر ابوالفضل مساعدی*، دکتر منصور مصداقی
XML بررسی شاخص فرسایندگی باران استان آذربایجان غربی برای تهیه نقشه هم‌فرسای بارندگی - منتشرشده در ۱۳۹۴/۷/۲۲
دکتر رضا سکوتی اسکوئی*، دکتر داوود نیک کامی، مهندس ابراهیم بروشکه
XML تاثیر اصلاح‌کننده‌های خاک روی تعییرات آب‌نمود و رسوب‌نمود در شرایط آزمایشگاهی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۳/۱۰
دکتر لیلا غلامی، دکتر سیدحمیدرضا صادقی*، دکتر مهدی همایی
XML بررسی تغییرات کاربری اراضی طی دو دهه اخیر (مطالعه موردی: حوضه‌ی آبریز ابوالعباس) - منتشرشده در ۱۳۹۴/۷/۲۲
سیده مائده شنانی هویزه*، حیدر زارعی
XML پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیره‌ای مارکوف و CA مارکوف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گرین) - منتشرشده در ۱۳۹۴/۵/۵
علیرضا ایلدرمی، حمید نوری، مهین نادری*، سهیلا آقابیگی امین، حسین زینی وند
XML ارزیابی تأثیر نرمال‌سازی توزیع احتمالاتی رواناب ماهانه بر عملکرد مدل‌های SVM و ANN در شبیه‌سازی جریان ماهانه رودخانه‌ها (مطالعه موردی: حوضه زرینه‌رود) - منتشرشده در ۱۳۹۵/۲/۱۸
محمد عیسی زاده*، حجت احمدزاده، محمدعلی قربانی
XML منشایابی رسوبات آبی حوضه ورتوران قزوین با روش انگشت‌نگاری ترکیبی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۲/۱۲
دكتر جمال مصفایی*، دكتر محمدرضا اختصاصی، خانم زهرا فریدکیا
XML بررسی نقش پارامتر‌های هیدرولوژیکی ‏و هندسی حوضه بر شکل منحنی ‏تداوم‌جریان ‏(مطالعه موردی: ناحیه خزری)‏ - منتشرشده در ۱۳۹۴/۵/۵
رحیم کاظمی*، نجفقلی غیاثی
XML تخمین عدم قطعیت مدل شبیه‌سازی سیلابHEC-HMS با استفاده از الگوریتم مونت کارلو زنجیره مارکوف - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱۲/۳
مه روز نورعلی، بیژن قهرمان*، محسن پوررضا بیلندی، کامران داوری
XML بررسی تغییرات جانبی کانال و بستر بابلرود در محدوده شهر بابل - منتشرشده در ۱۳۹۴/۶/۱۴
دکتر همت اله رورده*، دکتر قاسم لرستانی، خانم معصومه چراغی
XML ارزیابی کارایی مدل‏های فرکتا‏لی در توصیف توزیع اندازه ذرات رسوبات (مطالعه موردی: فولاد محلهِ سمنان) - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱/۲۳
هانیه ببرنژاد*، علی اصغر ذوالفقاری، محمد رضا یزدانی، علی اصغر هاشمی، محمد کیا کیانیان
XML بررسی کارایی مدل‏ های هوشمند در برآورد رسوبات معلق رودخانه‏ای (مطالعه موردی: حوزه‏ آبخیز بابا امان، خراسان شمالی) - منتشرشده در ۱۳۹۴/۵/۱۹
مهندس پریسا عشقی، دکتر جلیل فرزادمهر*، دکتر محمد تقی دستورانی، مربی زینب عرب اسدی
XML ارزیابی کارایی مدل احتمالاتی Weight of Evidence در تهیه نقشه حساسیت زمین‌لغزش (مطالعه موردی؛ حوزه آبخیز سیاه بیشه، مازندران) - منتشرشده در ۱۳۹۴/۳/۲۳
احسان ابراهیمی، کریم سلیمانی*، حمیدرضا پورقاسمی
XML بررسی و مقایسه دوره‌های خشکسالی با استفاده از نمایه‌های مبتنی بر بارش در برخی مناطق مرکزی و غرب کشور - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
پیمان امین*، حسین ملکی نژاد
XML برآورد ارزش اقتصادی مستقیم کارکرد حفاظت خاک پوشش گیاهی مراتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی حوزه آبخیز نوررود) - منتشرشده در ۱۳۹۴/۳/۱۱
دكتر شفق رستگار*، دكتر حسین بارانی، دكتر علی دریجانی، دكتر واحدبردی شیخ، دكتر جمشید قربانی، دكتر محمد قربانی
XML بررسی روند تغییرات کمی وکیفی آب زیرزمینی دشت آمل- بابل - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۰/۱۳
آتیکه افضلی*، کاکا شاهدی
XML بررسی تأثیر خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی بر خصوصیات کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مرند) - منتشرشده در ۱۳۹۴/۷/۲۲
دکتر بتول زینالی*، دانشجو مجتبی فرید پور، دکتر صیاد اصغری
XML تحلیل کیفی آب رودخانه‌ها با استفاده از شبکه عصبی بیزین (مطالعه موردی) - منتشرشده در ۱۳۹۴/۲/۲۷
محمد علی قربانی، رضا دهقانی*
XML برآورد بارش بیشینه محتمل 24 ساعته با رویکرد تغییرات مکانی در حوضه‌های جنوبی استان کهگیلویه و بویراحمد - منتشرشده در ۱۳۹۴/۴/۱
مصطفی گرجی*، محمود رائینی سرجاز، رامین فضل اولی
XML ارزیابی برخی روابط تجربی برآورد زمان تمرکز و شناسایی مهمترین عوامل فیزیوگرافی موثر بر آن در حوضه سد قشلاق - منتشرشده در ۱۳۹۴/۳/۲۳
دکتر گلاله غفاری*، آقای زانا طالبی
XML کاربرد مدل بارش-رواناب پیوسته HMS-SMA برای برآورد رواناب و فراوانی خشک‌سالی‌ها و سیلاب‏های حوضه نکا تحت سناریوی اقلیمی A2 مدل HadCM3 - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
مجتبی خوش روش*، محمود رائینی، اسماعیل نیکزاد طهرانی
XML پهنه‌بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل‌های فازی چند معیاره در محیط GIS (مطالعه موردی: حوزه‌ی آبخیز ایذه- خوزستان) - منتشرشده در ۱۳۹۴/۵/۵
خانم سیده معصومه موسوی*، دکتر موسی عابدینی، دکتر اباذر اسمعلی عوری، خانم فاطمه مدنی
XML بررسی روند تغییرات دما, بارش و دبی با استفاده از آزمون ناپارامتری من-کندال(مطالعه موردی حوضه آبریز رودخانه کاجو استان سیستان و بلوچستان) - منتشرشده در ۱۳۹۴/۳/۲۳
مریم انصاری*، غلامرضا نوری، صمد فتوحی
XML شبیه‌سازی رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده ازمدل WetSpa در حوزه ‌آبخیز هرو - دهنو در استان لرستان - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱۰/۱۹
حمید کریمی، حسین زینی‌وند*، ناصر طهماسبی‌پور، علی حقی‌زاده، میرحسن میریعقوب‌زاده
XML بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوضه آبریز قره‌چای در استان مرکزی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۱/۲۰
هادی ثانی خانی*، محمد رضا گوهردوست، مرتضی صادقی
XML شناسایی مناطق مناسب احداث سدهای زیرزمینی در حوضه آبخیز الشتر به روش ANP - منتشرشده در ۱۳۹۳/۹/۲۳
دکتر صیاد اصغری سراسکانرود*، مهدی بلواسی، دکتر بتول زینالی، سعیده صاحبی وایقان
XML مقایسه برآورد بار رسوب معلق رودخانه با استفاده از روش‌های رگرسیون‌گیری و الگوریتم ژنتیک - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۰/۴
جواد بهمنش*، مریم محمدپور، محمد مهدی باطنی
XML تاثیرنوسانات زمانی فرسایندگی باران بر تغییرات فصلی رسوبدهی معلق (مطالعه ی موردی: حوضه کسیلیان) - منتشرشده در ۱۳۹۴/۵/۱۸
مهندس زهرا گرامی، دکتر محمود عرب خدری*، دکتر حسین اسدی، مهندس رضا بیات
XML بررسی تغییرات بستر رودخانه با استفاده از مدل HEC-RAS4.0 مطالعه موردی: رودخانه تالار - منتشرشده در ۱۳۹۴/۳/۱۲
خانم فاطمه زهرا اسدی*، آقای رامین فضل اولی، آقای علیرضا عمادی
XML مقایسه مدل‌های تجربی برآورد سیلاب حداکثر در دوره بازگشت‌های مختلف در مناطق فاقد آمار (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کیارود گیلان) - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۱/۲۰
محمد مهدی اکبری*، سهراب خلیلی واودره
XML مکان یابی سدهای زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک در غرب ایران (مطالعه موردی: مهران، استان ایلام) - منتشرشده در ۱۳۹۴/۳/۲۳
رضوان کردی، مرزبان فرامرزی*، حاجی کریمی، پرویز گرائی، احسان یارمحمدی
XML بررسی کارایی روش‌های رگرسیون بردار پشتیبان، شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و رگرسیون خطی چندمتغیره به منظور پیش‌بینی تراز سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت شهرکرد) - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱/۲۲
آقای عبداله رمضانی چرمهینه، دکتر محمد ذونعمت کرمانی*
XML بررسی عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان حوزه آبخیز شاهرود (استان قزوین) در بکارگیری عملیات حفاظت آب و خاک با کاربرد الگوی لاجیت چندگزینه ای - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۰/۸
ابوذر پرهیزکاری*، محمدمهدی مظفری، مهدی حسینی خدادادی، رویا پرهیزکاری
XML اثر آماده‌سازی خاک برای مطالعات آزمایشگاهی فرسایش بر رواناب سطحی - منتشرشده در ۱۳۹۴/۳/۱۱
مهندس وفا همایون فر، دکتر عبدالواحد خالدی درویشان*، دکتر سیدحمیدرضا صادقی
XML ارزیابی اثرات انتشار گازهای گلخانه ای و تغییرات اقلیم بر عرضه و تقاضای آب آبیاری و تولیدات کشاورزی در حوزه های آبخیز استان قزوین - منتشرشده در ۱۳۹۴/۳/۲۳
ابوذر پرهیزکاری*، محمد مهدی مظفری
XML منطقه‌بندی حوزه‌های آبخیز با به‌کارگیری نوعی از شبکه‌های عصبی مصنوعی به‌منظور تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب - منتشرشده در ۱۳۹۴/۷/۲۲
علی آهنی*، صمد امامقلی زاده، سید سعید موسوی ندوشنی، خلیل اژدری
XML کلاسه‌بندی و آنالیز شدت و مدت خشکسالی‌های جریان آب‌ سطحی (مطالعه موردی: استان ایلام) - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۰/۸
مجید کاظم زاده*، زهرا نوری، علیرضا مقدم نیا، آرش ملکیان
XML تخمین گروه‌های هیدرولوژیکی خاک در حوضه‌های فاقد داده‌ی اندازه‌گیری شده - منتشرشده در ۱۳۹۳/۷/۲
دکتر محمد ذونعمت کرمانی، مهندس معین گنجعلیخانی*
XML برآورد غلظت رسوب معلق روزانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و خوشه‌بندی داده‌ها به روش نگاشت خود سازمان‌ده (مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری سیرا - رودخانه کرج) - منتشرشده در ۱۳۹۳/۶/۴
مهندس محمودرضا طباطبائی*، دکتر کریم سلیمانی، دکتر محمود حبیب نژاد روشن، دکتر عطااله کاویان
XML آشکارسازی روند سری‌های زمانی هواشناسی در حوزه آبخیز گرگا ن رود در سه دهه اخیر - منتشرشده در ۱۳۹۳/۷/۳۰
مریم سادات جعفرزاده، حامد روحانی*، علی حشمت پور، مجتبی کاشانی
XML تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب با استفاده از روش کریجینگ متعارف در حوزه‌های آبخیز استان مازندران - منتشرشده در ۱۳۹۳/۴/۳۱
زهرا شیخ*، عبدالحمید دهواری، مهدیه ابراهیمی
XML بررسی کارایی روش‌های تخمین پارامترهای مدل هیدروگراف واحد لحظه‌ای نش در شبیه‌سازی هیدروگراف جریان (مطالعه موردی: حوزه آبخیز منشاد) - منتشرشده در ۱۳۹۴/۲/۲۷
فریبا زکی زاده*، علی طالبی
XML استفاده از شاخص سیستم‌های دینامیک غیرخطی برای طبقه‌بندی هیدرولوژیکی حوزه‌های آبخیز - منتشرشده در ۱۳۹۳/۶/۱۶
XML شبیه‌سازی رسوب معلق روزانه و بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر روی آن در حوزه آبخیز گل‌گل، ایلام - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۱/۱
خانم سمیه میرزایی، دکتر حسین زینی وند*، دکتر علی حقی زاده
XML شبیه سازی جریان زیرسطحی برای تعیین مناطق مستعد احداث سد زیرزمینی با استفاده از مدل SWAT (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز درونگر درگز) - منتشرشده در ۱۳۹۳/۴/۳۱
احسان زاهدی*، علی طالبی، سید عباس طباطبائی، آرزو رئیسی، مجید آسیایی
XML تعیین برترین مدل های برآورد نفوذ در کاربری های مختلف، به منظور مدیریت بهینه حوزه های آبخیز - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۰/۲۵
مهندس لیلا سلیمانی*، دکتر علی حقی زاده، دکتر حسین زینی وند
XML شبیه‌سازی جریان ماهانه‌ی ‌رودخانه‌ی قره‌سو واقع در استان اردبیل با استفاده از مدل SWAT - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
فواد ناصرآبادی*، اباذر اسمعلی عوری، حسین اکبری، رخساره رستمیان
XML پهنه بندی خطر سیلاب با استفاده از سیستم تحلیل و تصمیم گیری چند معیاره (MCDAS) مطالعه موردی: حوضه آبخیز شیطور بافق - منتشرشده در ۱۳۹۳/۵/۴
دکتر محمد حسن زاده نفوتی*
XML طراحی بهینه چاههای مشاهده ای در یک شبکه پایش سطح آب زیرزمینی با استفاده از الگوریتم های فوق ابتکاری - منتشرشده در ۱۳۹۴/۳/۲۳
دکتر ناصر گنجی خرم دل*، مهندس فاطمه کیخایی
XML بررسی نقش سازندهای زمین شناسی در میزان فرسایش و تولید رسوب در زیرحوزه‌های رودخانه دویرج استان ایلام - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۲/۱۳
حسن فتحی زاد*، حاجی کریمی، محسن توکلی
XML چالش های فراروی مدیریت حوزه های آبخیز کشور: کاربرد فن دلفی - منتشرشده در ۱۳۹۴/۳/۱۶
زهرا اطهری، غلامرضا پزشکی راد*، عنایت عباسی، امیرحسین علی بیگی
XML تخمین دبی اوج سیلاب و حجم رواناب رگبار با استفاده شبکه عصبی- فازی تطبیقی از (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کسیلیان) - منتشرشده در ۱۳۹۴/۳/۲۳
مهندس سعید جانی زاده، دکتر مهدی وفاخواه*
XML بررسی کارایی را بطه جهانی فرسایش خاک و برخی از نسخ آن در برآورد رسوب رگبارهای منفرد در مراتع نیمه خشک - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱/۳۱
مجید کارگر، محمدرضا جوادی*، علی اصغر هاشمی
XML تهیه نقشه رقومی آب معادل برف با استفاده از پارامترهای ژئومرفومتری و روش شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سخوید) - منتشرشده در ۱۳۹۳/۸/۱۸
سمیه ابدام، علی فتح‌زاده*، روح‌الله تقی‌زاده مهرجردی، جواد محجوبی
XML بررسی پتانسیل سیل‌خیزی حوزه‌های آبخیز و تعیین مناطق مولد سیل (مطالعه موردی: حوزه آبخیز نکا) - منتشرشده در ۱۳۹۳/۴/۳۱
آقای آرمان شعبانی بازنشین*، دکتر علیرضا عمادی، دکتر رامین فضل اولی
XML بررسی نقش ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در وقوع زمین لغزش (مطالعه موردی: منطقه افسرآباد چهارمحال وبختیاری) - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
دکتر سیدنعیم امامی*، دکتر احمد جلالیان، مهندس عباس خسروی
XML ارزیابی کارایی مدل WEPP در برآورد رسوب حوزه آبخیز سولاچای-اردبیل - منتشرشده در ۱۳۹۲/۹/۱۲
خانم سوسن طولابی*، دکتر موسی عابدینی، دکتر اباذر اسمعلی عوری
XML پیش بینی سطح آب زیرزمینی دشت شاهرود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیRBF - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۲/۱۳
دکتر صمد امامقلی زاده*، دکتر حمید حسن پور، خانم فرزانه اکبرزاده
XML برآورد بار معلق در سیستم رودخانه‌ای با استفاده از روش گروهی کنترل داده‌ها (GMDH) - منتشرشده در ۱۳۹۳/۴/۳۱
زهرا ایوانی*، محمد مهدی احمدی، کورش قادری
XML ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداری بر آبنمود سیل با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گوش و بهره) - منتشرشده در ۱۳۹۳/۹/۲۳
مه روز نورعلی*، بیژن قهرمان
XML بررسی عوامل انگیزشی موثر بر مشارکت کشاورزان در عملیات کشت پلکانی اراضی کشاورزی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۴/۳۱
محمد رضا محبوبی*، ندا نجد عباسی، امید طوسی
XML ممقایسه عملکرد ماشین بردار پشتیبان با سایر مدل‌های هوشمند در شبیه‌سازی فرآیند بارش – رواناب - منتشرشده در ۱۳۹۲/۹/۲۰
دکتر محمد علی قربانی*، خانم عاطفه ازانی، خانم لیلا نقی پور
XML تحلیل دقت روش‌های زمین‌آمار در تهیه پراکنش مکانی دمای هوا در مناطق کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه آبریز کارون). - منتشرشده در ۱۳۹۲/۸/۱
فاطمه کاراندیش، دکتر علی شاهنظری*
XML بهینه‏سازی مدل WSM در برآورد فرسایش و رسوب با اصلاح ضرایب و استفاده از باران‏ساز در حوزه آبخیز نیر ، استان یزد - منتشرشده در ۱۳۹۳/۴/۳۱
مهندس علی مطلب نژاد، دکتر علی‏ اکبر جمالی*، دکتر محمد حسن زاده، مهندس کاظم دشتکیان
XML ارزیابی تاثیر روند خشکسالی هواشناسی برافت ترازسطح آب دریاچه پریشان - منتشرشده در ۱۳۹۳/۴/۳۱
دکتر محمود رایئنی سرجاز، خانم مریم شفیعی*
XML مدل‌سازی فضایی- زمانی وقوع و مقدار بارش زمستانه در گستره ایران با استفاده از مدل مارکف پنهان - منتشرشده در ۱۳۹۲/۹/۱۱
مهندس مهدی قمقامی، دکتر نوذر قهرمان*، دکتر جواد بذرافشان
XML کاهش خسارت سیلاب شهری با استفاده از مدیریت غیر سازه‌ای(مطالعه موردی: سیلاب نکا 1378) - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۱/۲۳
محسن مسعودیان، ربابه فندرسکی، محمد قره گزلو*
XML مقایسه کارآئی روش گشتاور خطی با روشهای مرسوم برآورد دبی حداکثر لحظه ای سیلاب (مطالعه موردی حوزه آبخیز شیخ عثمان شهرستان اشنویه) - منتشرشده در ۱۳۹۴/۴/۱
عباس غلامی*
XML بررسی مقادیر فرسایش و تلفات خاک در سطح کشور با استفاده از ارقام اندازه‌گیری شده روش سزیم 137 و پلات‌های آزمایشی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۹/۱۲
آقای الیاس خواجوی*، دکتر محمود عرب‌خدری، دکتر محمدحسین مهدیان، دکتر صمد شادفر
XML تهیه نقشه خطرپذیری سیلاب در حوزه آبخیز شهری نور با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۹/۲۳
مهندس نعمت الله حمیدی، دکتر مهدی وفاخواه*، دکتر اکبر نجفی
XML مطالعه اثرات عملیات بیومکانیکی حفاظت آب و خاک بر برخی خصوصیات خاک (مطالعه ‌موردی: ارتفاعات بالادست حوزه آبخیز گرگان رود) - منتشرشده در ۱۳۹۵/۳/۳۱
مهندس عیسی جعفری فوتمی*، دکتر حمید نیک نهاد قرماخر، دکتر موسی اکبرلو، دکتر عبالرضا بهره مند
XML مدل‌سازی بارش-رواناب در شرایط تغییر اقلیم به منظور پیش‌بینی جریانات آتی حوضه صوفی‌چای - منتشرشده در ۱۳۹۲/۹/۱۲
سید حسن حسینی*، محمدعلی قربانی، علیرضا مساح بوانی
XML مقایسه روند تغییرات دبی کل، دبی پایه و پارامترهای کیفی آب در ایستگاه ارازکوسه - منتشرشده در ۱۳۹۲/۹/۲۵
مهندس لیلا رحیمی*، دکتر امیراحمد دهقانی، دکتر خلیل قربانی
XML تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب با استفاده از تحلیل خوشه ای ترکیبی و گشتاورهای خطی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۱/۶
آقای علی آهنی*، دکتر صمد امامقلی زاده، دکتر سید سعید موسوی ندوشنی، دکتر خلیل اژدری
XML بهینه سازی روابط دبی جریان و دبی رسوب معلق در ایستگاه های حوزه قره‌سو - منتشرشده در ۱۳۹۲/۲/۹
علی نجف نژاد*، سولماز خزائی، مجتبی محمدی، احسان بخت
XML بررسی شکست سد پلرود در اثر روگذری و روندیابی سیلاب ناشی از آن در پایین‌دست - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۰/۲۸
مهندس مینا سیفی زاده، دکتر علیرضا عمادی*، دکتر رامین فضل اولی
XML پیش بینی بار معلق رودخانه با استفاده از مدل‌های سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه قزاقلی رودخانه گرگانرود) - منتشرشده در ۱۳۹۲/۹/۱۲
فاطمه برزگری*
XML تغییرپذیری اثرات متقابل برخی از صفات خاک بر زمان شروع رواناب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کجور) - منتشرشده در ۱۳۹۳/۶/۲۴
مهندس ملیحه سادات ظریف معظم، دکتر سیدحمیدرضا صادقی*، دکتر سیدخلاق میرنیا
XML آنالیز حساسیت و عدم‏قطعیت مدلWetSpa در شبیه‏سازی هیدروگراف جریان با استفاده از PEST در حوزه آبخیز دینور کرخه - منتشرشده در ۱۳۹۳/۶/۱۱
مریم آذین مهر*، عبدالرضا بهره مند، آتنا کبیر
XML استخراج هیدروگراف واحد لحظه ای با استفاده از تئوری آنتروپی شانون - منتشرشده در ۱۳۹۲/۷/۸
دکتر محمد علی قربانی*، خانم حکیمه اسدی، دکتر حسین جباری خامنه، دکتر داود فرسادی زاده
XML شبیه سازی فرآیند بارش رواناب در حوزه آبخیز ناورود با مدل ولترای مرتبه محدود و شبکه های عصبی مصنوعی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۶/۱۷
دکتر مهسا حسنپور کاشانی*، دکتر محمدعلی قربانی، دکتر یعقوب دین پژوه، دکتر صداقت شهمراد
XML تحلیل خطر زمین لغزش در حوزه آبخیز ماسوله با استفاده از تئوری دمپستر- شیفر (Dempster-Shafer) و GIS - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۰/۲۸
محمد زارع*، محمد حسن جوری، دیانا عسگری زاده، تینا سالاریان، مونا فخرقاضی
XML کالیبراسیون وارزیابی مدل هیدرولیکی- هیدرولوژیکی SWMM به منظور شبیه سازی رواناب سطحی (مطالعه موردی: شهر گرگان) - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۱/۱
سامان بدیعی زاده*، عبدالرضا بهره مند، امیراحمد دهقانی
XML بررسی کارایی مدل ریز‌مقیاس آماری SDSM در پیش‌بینی پارامترهای دمایی در دو اقلیم خشک و فراخشک (مطالعه موردی: کرمان و بم) - منتشرشده در ۱۳۹۲/۷/۸
دانشجوي كارشناسي ارشد مریم رضائی، دکتر محمد نهتانی*، کارشناس ارشد علیجان آبکار، کارشناس ارشد معصومه رضائی، دانشجوي كارشناسي ارشد مهری میرکازهی ریگی
XML بررسی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی بارش – رواناب در حوضه آبخیز تحت تاثیر برف (مطالعه موردی :حوزه آبخیز سد لتیان) - منتشرشده در ۱۳۹۲/۶/۲۴
فاطمه صدیقی، دکتر مهدی وفاخواه*، دکتر محمدرضا جوادی، نوید دهقانی
XML ارزیابی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر ویژگی‌های هیدرولوژیک حوضه آبخیز کسیلیان - منتشرشده در ۱۳۹۲/۹/۱۲
ناصح رحمانی*
XML بررسی الگوهای رودخانه ای ماندری، گیسویی و آنابرنچینگ با استفاده از شاخص های گیسویی و خمیدگی در رودخانه گاماسیاب - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۱/۲۳
دکتر محمد حسین رضائی مقدم*، نوشین پیروزی نژاد، دکتر ایرج جباری
XML بهره گیری از روش آماری هیدروژئومرفولوژی در برآورد رسوب تولیدی حوزهآبخیز (مطالعه موردی حوضه زنوزچای) - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۱/۱۶
مهندس لیلا کاشی زنوزی*، دکتر حسن احمدی، دکتر علی اکبر نظری سامانی
XML تحلیل منطقه‌ای منحنی تداوم جریا ن در حوزه آبخیز دریاچه نمک - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۲/۱۳
مهندس سعید خسروبیگی، دکتر مهدی وفاخواه*
XML مدیریت خطر زمین‌لغزش برای دو سناریوی عادی و بحرانی در آبخیز چهل‌چای، استان گلستان - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۰/۸
ابراهیم کریمی سنگچینی*، مجید اونق، امیر سعدالدین
XML مدل‌سازی توزیعی و دینامیک بیلان آب حوضه آبخیز چهل‌چای در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی و برنامه‌نویسی PCRaster - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۲/۱۸
دکتر واحدبردی شیخ*، مهندس عبدالجلیل حزبی، دکتر عبدالرضا بهره مند
XML شبیه سازی جریان درمجاری آبروی زیرزمینی و سطحی با مدل EPA-SWMM - منتشرشده در ۱۳۹۲/۶/۲۶
ولی اله کریمی*، کریم سلیمانی، محمود حبیب نژاد روشن، کاکا شاهدی
XML پهنه بندی حساسیت خطر لغزش با استفاده از مدل نروفازی در حوزه آبخیز واز - منتشرشده در ۱۳۹۲/۲/۲۲
محمد زارع، علیرضا مقدم نیا*، صادق تالی، حسین سلمانی
XML مدل‌سازی بارش - رواناب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و شبکه فازی - عصبی تطبیقی در حوزه آبخیز کسیلیان - منتشرشده در ۱۳۹۳/۹/۲۳
مهندس نوید دهقانی، دکتر مهدی وفاخواه*، دکتر عبدالرضا بهره مند
XML برآورد میزان رسوبات معلق با استفاده از شبکه های عصبی و تعیین مناسب ترین توابع آموزشی (مطالعه موردی: استان لرستان) - منتشرشده در ۱۳۹۲/۹/۱۲
محسن یوسفی*، ربابه پورشرعیاتی
XML مقایسه تغییرات دوسالانه نفوذ و برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک - منتشرشده در ۱۳۹۲/۶/۱۷
حسین آقاجان تبار*
XML تهیه نقشه نواحی با پتانسیل وقوع چشمه‌های آب زیرزمینی با استفاده از روش آماری ‏رگرسیون لجستیک در محیط ‏GIS‏ (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوهستانی میرده، کردستان)‏ - منتشرشده در ۱۳۹۲/۵/۲۸
خانم سیران زندی، پروفسور کریم سلیمانی، مهندس جلال زندی*
XML تعیین پارامترهای مدل مفهومی ناش با استفاده از واسنجی اتوماتیک در حوضه کسیلیان - منتشرشده در ۱۳۹۲/۲/۲۱
مهندس مصطفی اصلانی*، دکتر رامین فضل اولی، مهندس مجتبی احمدی زاده
XML تحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی با روش حد آستانه ثابت (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کرخه) - منتشرشده در ۱۳۹۲/۶/۲۶
مهشید کریمی*، کاکا شاهدی، مطلّب بایزیدی
XML بررسی ارتباط عناصر غذایی خاک با پوشش گیاهی در حوزه آبخیزلار - منتشرشده در ۱۳۹۱/۹/۲۷
رضا تمرتاش*، محمد جعفری، حسین حیدری شریف آباد، قوام الدین زاهدی امیری، غلامرضا زهتابیان
XML مقایسه مدل های رگرسیون لجستیک، نسبت فراوانی و تحلیل سلسله مراتبی درتهیه نقشه حساسیت ریزش‌سنگ (مطالعه موردی: استان کردستان، گرنه صلوات آباد) - منتشرشده در ۱۳۹۲/۲/۳۰
عطااله شیرزادی*، کریم سلیمانی، محمود حبیب نژاد روشن، عطااله کاویان، بهاره قاسمیان
XML اولویت‌بندی اقدامات آبخیزداری در حوزه‌ آبخیز با استفاده از روش TOPSIS (مطالعه موردی: زیدشت – طالقان) - منتشرشده در ۱۳۹۲/۹/۱۲
امید اسدی نلیوان*، محمد رستمی خلج، محسن محسنی ساروی، انور سور
XML توسعه سامانه پشتیبانی تصمیم در راستای مدیریت مشارکتی و جامع آبخیز چهل‌چای استان گلستان - منتشرشده در ۱۳۹۲/۷/۱۵
امیر سعدالدین، احسان الوندی*، واحدبردی شیخ
XML شبیه سازی توزیعی مکانی - زمانی رواناب با استفاده از مدل WetSpa در آبخیز طالقان - منتشرشده در ۱۳۹۲/۹/۱۲
شهین مرادی پور*، عبدالرضا بهره مند، حسین زینی وند، علی نجفی نژاد
XML بررسی امکان کاربرد سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS) در برآورد بار رسوب معلق بابل‌رود - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱/۲۷
مهندس عیسی کیا، دکتر علیرضا عمادی*، دکتر رامین فضل اولی
XML تعیین کاربری‌های مناسب با استفاده از فنون تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بابلرود، مازندران) - منتشرشده در ۱۳۹۲/۳/۶
آقای امید کرمی*، دکتر سیدمحمد حسینی نصر، دکتر حمید جلیلوند، آقای میرحسن میریعقوب زاده
XML مدلسازی فرآیند بارش-رواناب با استفاده از روش کنترل گروهی داده‌ها (GMDH) و شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) در حوضه آبریز پلرود - منتشرشده در ۱۳۹۲/۳/۶
عادل پورنعمت رودسری، کورش قادری*، شهرام کریمی گوغری
XML ارزیابی پاسخ هیدرولوژیکی حوزه آبخیز قزاقلی استان گلستان در طی دوره های آتی تحت تأثیر تغییر اقلیم - منتشرشده در ۱۳۹۲/۳/۱۳
حسین سلمانی*، محمد رستمی خلج، حامد روحانی، مجتبی محمدی، صادق تالی خشک
XML پهنه بندی خطر زمین لغزش با مدل رگرسیون چند متغیره در محیط GIS ( مطالعه موردی: حوزه آق مشهد، استان مازندران) - منتشرشده در ۱۳۹۲/۸/۱۱
آرمان رسایی*، خه بات خسروی، محمود حبیب نژاد روشن، ارکان حیدری، آرمین مشایخان
XML تعیین مکانهای مناسب جمع آوری آب باران جهت استفاده در مصارف کشاورزی با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی: دشت بیرجند) - منتشرشده در ۱۳۹۲/۹/۲۵
ابوالفضل اکبرپور*، عباس خاشعی سیوکی، اکبر کشاورز، حامد فروغی فر
XML اثر تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: سمسکنده ساری) - منتشرشده در ۱۳۹۱/۱۲/۱۶
خانم مهری برومند*، دکتر مهدی قاجار سپانلو، دکتر محمد علی بهمنیار، آقای سروش سالک گیلانی
XML تأثیر گرادیان‌های موضعی در افزایش دقت درون‌یابی داده‌های اقلیمی به روش رگرسیون وزن‌دار جغرافیایی - منتشرشده در ۱۳۹۱/۱۲/۷
دکتر خلیل قربانی*، دکتر زهرا آقاشریعتمداری
XML ارزیابی الگوی تخصیص به تشکل‌های آب‌بران در شبکه البرز با استفاده از مدل MIKE BASIN و آنالیز حساسیت آن - منتشرشده در ۱۳۹۱/۹/۲۲
علی شاهنظری*، فاطمه هاشمی، علی ضیا تبار احمدی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به (پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Watershed Management Research

Designed & Developed by : Yektaweb